Cilt 14, Sayı 2

Temmuz 2007
(6) Diğer

Diğer

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANLIK EĞİTİMİNDE PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME
 • Şahbal ARAS
 • Burak BAYKARA
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 71-78
ERGENLER İÇİN SOSYAL KAYGI ÖLÇEĞİNİN (ESKÖ) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
 • Arzu AYDIN
 • Serap TEKINSAV SUTCU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 79-89
ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN SOSYAL DESTEK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN UYARLAMA ÇALIŞMASI: FAKTÖR YAPISI, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
 • Ilgın Gökler
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 90-99
KLINEFELTER SENDROMU VE YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK: OLGU SUNUMU
 • M. Ayhan CÖNGÖLOĞLU
 • Tümer TÜRKBAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 100-104
ATOMOKSETİN: ÇOCUK VE ERGENLERDEKİ ETKİNLİĞİ VE YAN ETKİLERİ
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
 • Işık KARAKAYA
 • Nursu ÇAKIN MEMİK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 105-112
DİLİN PROZODİK ÖZELLİKLERİ, DİSPROZODİ VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR
 • Tümer TURKBAY
 • Ayhan CONGOLOGLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 113-119

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler