Cilt 14, Sayı 1

Mart 2007
(6) Diğer

Diğer

ERKEN ERGENLİK DÖNEMİNDE İÇSEL-DIŞSAL DENETİM ODAĞI BOYUTLARI VE CİNSİYETE GÖRE MANTIKDIŞI İNANÇLAR
 • Asım ÇİVİTCİ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 3-12
OTİZM DAVRANIŞ KONTROL LİSTESİNİN (ABC) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
 • Türkan YILMAZ IRMAK
 • Serap TEKİNSAV SÜTÇÜ
 • Arzu AYDIN
 • Oya SORİAS
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 13-23
WİSCONSİN KART EŞLEME TESTİ PERFORMANSINDA GELİŞİMİN NİCELİKSEL VE NİTELİKSEL ETKİLERİ
 • Kızbes Yalçın
 • Sirel Karakaş
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 24-32
ÇOCUKLUK ÇAĞI ŞİZOFRENİSİNDE OBSESİF KOMPULSİF SEMPTOMLAR: BİR OLGU SUNUMU
 • M. Kayhan BAHALI
 • Ayşegül YOLGA TAHİROĞLU
 • Ayşe AVCI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 33-37
BEBEKLİK ANOREKSİSİ: TANIDAN TEDAVİYE
 • Sabrı HERGUNER
 • Selim GÖKÇE
 • Gülbin GOKÇAY
 • Dilara Umran TUZUN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 38-47
ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ KAVRAMI VE YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEKLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
 • Özden ÜNERİ
 • Nursu ÇAKIN MEMİK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 48-56

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler