Cilt 11, Sayı 1

Mart 2004
(6) Diğer

Diğer

SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN ÖZ KAVRAM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 • Yaşare Aktaş Arnas
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 2-10
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA KALSİYUM BAĞIMLI FOSFOLİPAZ A2 DÜZEYLERİ
 • Bengü Dilaver
 • Özgür Yorbık
 • Abdullah Olgun
 • Şerif Akman
 • Teoman Söhmen
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 11-15
ÇOCUKLUK DÖNEMİ KRONİK HASTALIKLARININ PSİKOSOSYAL BOYUTLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALARIN YÖNTEMSEL AÇIDAN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: İLERİYE YÖNELİK ÖNERİLER
 • Ilgın Gökler
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 16-30
ARİLSÜLFATAZ A EKSİKLİĞİNİN PSİKİYATRİK BULGULARLA İLİŞKİSİ
 • Ali Evren Tufan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 31-39
İŞİTME KAYBI VE YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU
 • Tümer Türkbay
 • Nihat Zincir
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 40-43
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ERKEK ÇOCUKLARDA İŞİTSEL OLAYLA İLGİLİ POTANSİYELLER
 • Özgür Yorbık
 • M. Fatih Özdağ
 • Pınar Kırmızıgül
 • Ümit H. Ulaş
 • Kemal Hamamcıoğlu
 • Okay Vural
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 44-49

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler