Cilt 27, Sayı 2

Temmuz 2020
(6) Özgün Araştırma, (1) Editörden, (2) Derleme, (1) Editöre Mektup, (2) Olgu Sunumu, (1) Kongre

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Neslihan İnal Emiroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 0-0

Derleme

Çocuk ve Ergende COVID-19 Salgını ve Duygudurum Bozuklukları Birlikteliği
 • Begüm Şahbudak
 • Neslihan İnal Emiroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 59-63 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.55265
İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Olan Ergenlerde Nörogörüntüleme: Sistematik Bir Gözden Geçirme
 • Melike Kevser Gül
 • Esra Demirci
 • Sevgi Özmen
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 64-74 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.21931

Özgün Araştırma

Çocukluk Çağı Travması ile Bozulmuş Yeme Tutumları İlişkisinde Ebeveyne Bağlanmanın Düzenleyici Rolünün İncelenmesi
 • Pervin Tunç
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 75-84 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.03521
Obezite Tanılı Ergenlerde Eşlik Eden Psikiyatrik Bozuklukların Araştırılması
 • Ümit Işık
 • Büşra Bağcı
 • Evrim Aktepe
 • Faruk Kılıç
 • Özgür Pirgon
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 85-90 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.76486
Madde Kullanımı Risk Profili Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının İleri Psikometrik Özellikleri
 • Sabide Duygu Uygun
 • Esra Çöp
 • Kadir Özdel
 • Hande Konşuk Ünlü
 • Özden Şükran Üneri
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 91-95 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.80299
Psikodramanın Ergenlerde Empati ve Sosyal Kaygı Düzeyine Etkisi
 • Çağlar Şimşek
 • Ebru Yılmaz Yalçınkaya
 • Elif Ardıç
 • Ejder Akgün Yıldırım
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 96-101 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.69885
Çocuklarda Emosyonel Çatışmaların Değerlendirilmesi: Bir Emosyonel Stroop Testi ve Oluşturulma Süreci
 • Zehra Topal
 • Ali Evren Tufan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 102-109 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.47966
Çocuk ve Ergen Madde Tedavi Merkezinde Yatarak Tedavi Gören Ergenlerin Sosyodemografik ve Klinik Değerlendirilmesi
 • Serdar Karatoprak
 • Necati Uzun
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 110-115 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.63825

Olgu Sunumu

Parapleji ile Bulgu Veren Konversiyon Bozukluğu
 • Muhammet Mesut Nezir Engin
 • Önder Kılıçaslan
 • Çiğdem Yektaş
 • Ramazan Cahit Temizkan
 • Kenan Kocabay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 116-119 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.43153
Seçici Konuşmazlık Tanısı Konan Bir Çocukta Çok Eksenli Tedavi Yaklaşımı
 • Ruken Demirkol Tunca
 • Devrim Akdemir
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 120-123 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.14633

Kongre

Kongre
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler