Cilt 27, Sayı 3

Kasım 2020
(7) Özgün Araştırma, (1) Editörden, (2) Derleme, (1) Olgu Sunumu, (1) Editöre Mektup, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Neslihan İnal
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 0-0

Derleme

Şemsiye Bir Bozukluk: Özgül Öğrenme Bozukluğu
 • Emel Sarı Gökten
 • Nagihan Saday Duman
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 126-133 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.10939
Otizm Spektrum Bozukluğunda Eğitsel Modellerin Gözden Geçirilmesi
 • Miraç Barış Usta
 • Dila Nur Yazıcı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 134-139 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.43531

Özgün Araştırma

Tik Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal Fobi, Benlik Saygısı, Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Muhammet Emin Tan
 • Gülen Güler Aksu
 • Fevziye Toros
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 140-146 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.58077
Otizm Spektrum Bozuklukları için Sosyodemografik ve Klinik Risk Faktörleri Nelerdir?
 • Mert Beşenek
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 147-155 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.88597
Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Olan Ergenlerin Psikiyatrik İzlemleri: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Kliniği Deneyimi
 • Gözde Yazkan Akgül
 • Burcu Yıldırım Budak
 • Ayşe Burcu Ayaz
 • Neşe Perdahlı Fiş
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 156-162 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.63835
Otizm Spektrum Bozukluğunda Bedensel Rahatsızlıklar ile Otizm Davranış Bozukluğu Kategorileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • Ceymi Doenyas
 • Tuba Mutluer
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 163-169 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.96158
Yavaş Bilişsel Tempo ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Benzerlikleri ve Farklılıkları
 • Gül Ünsel Bolat
 • Hilmi Bolat
 • Semiha Özgül
 • Serkan Süren
 • Kemal Utku Yazıcı
 • Ali Bacanlı
 • Hasan Akın Tahıllıoğlu
 • Erhan Parıltay
 • Haluk Akın
 • Eyüp Sabri Ercan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 170-179 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.65707
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Yönelik Stigma Algısı ve İlişkili Faktörler: Hemşirelik Öğrencileri Perspektifi
 • Nilüfer Kıranşal
 • Fadime Kaya
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 180-186 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.25744
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Olgularda Prenatal ve Perinatal Özelliklerin Değerlendirilmesi: Cinsiyet Farklılığı Var Mı?
 • İpek Perçinel Yazıcı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 187-195 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.46220

Olgu Sunumu

Atomoksetin ile İlişkili Makülopapüler Döküntü: Olgu Sunumu
 • Nurdan Kasar
 • Çiğdem Yektaş
 • Ali Evren Tufan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 196-198 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.65375

Editöre Mektup

Tedavi Dirençli Bipolar Depresyonda Gelişen Tedavi Seçenekleri: Riluzol
 • Sidar Çöpür
 • Mazlum Çöpür
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 199-200 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.92485

Diğer

2020 Hakem Dizini
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 0-0
2020 Yazar Dizini
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 0-0
2020 Konu Dizini
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler