Özgün Araştırma

Engelli Kardeşi Olan Çocukların Anneleri ile İlişkileri Üzerine Bir Alan Çalışması
 • Melike Pak
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 33-39 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.24633

Diğer

Pandas Okb Hastalarında Ailesel Kollajen Doku Hastalığı ve Serum Otoantikor Düzeyleri
 • Gonca Gül ÇELİK
 • Didem ARSLAN TAŞ
 • Ayşegül Yolga TAHİROĞLU
 • Eren ERKEN
 • Perihan ÇAM
 • Ayşe AVCI
 • Gülşah SEYDAOĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2012; 19: 25-33
Anoreksiya Nervoza Tanılı Bir Erkek Ergen: Olgu Sunumu
 • Öznur BİLAÇ
 • İpek PERÇİNEL
 • Burcu ÖZBARAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2013; 20: 33-40
BİR OLGU SUNUMU: AİLESEL ÖZELLİK GÖSTEREN AYRILMA ANKSİYETESİ BOZUKLUĞU
 • Rifat Karlıdağ
 • Süheyla Ünal
 • Ayşe Avcı
 • Birsen Sipahi
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 41-46
AİLEDEKİ DİSİPLİN YÖNTEMLERİ, DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE ÇOCUKLARDAKİ DAVRANIŞ SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • Ayşegül Yolga TAHİROĞLU
 • Kayhan BAHALI
 • Ayşe AVCI
 • Gülşah SEYDAOĞLU
 • Mehtap UZEL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 67-82
Kardeş İstismarı: Güncel Bir Derleme
 • Rukiye KIZILTEPE
 • Şeyda AKSEL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 71-80
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Anne Babalarında Psikolojik Belirtiler ve Aile İşlevselliği
 • Cem GÖKÇEN
 • Esin ÖZATALAY
 • E. Çığıl FETTAHOĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 95-104
ÇOCUKTA KARIN AĞRISI BELİRTİSİNİN ANNE-BABA PSİKOPATOLOJİSİ VE AİLE DİNAMİKLERİ BAĞLAMINDA TARTIŞILMASI: BİR OLGU SUNUMU*
 • Ayşegül Selcen GÜLER
 • Ayşe RODOPMAN ARMAN
 • Osman SABUNCUOĞLU
 • Meral BERKEM
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 103-108
SUÇA YÖNLENDİRİLEN VE YÖNLENDİRİLMEYEN ÇOCUKLARIN AİLE İLİŞKİLERİ İLE SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 • M. Yüksel ERDOĞDU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2005; 12: 106-114
DİKKAT EKSİKLİĞİ AŞIRI HAREKETLİLİK BOZUKLUĞU VE BİNİŞİK KARŞIT OLMA - KARŞI GELME BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARININ EMPATİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • Celale Özcan
 • Fahriye Oflaz
 • Tümer Türkbay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 108-114
KORUYUCU AİLE BAKIMI ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN DAVRANIŞ VE DUYGUSAL SORUNLARI
 • Seval Üstüner
 • Neşe Erol
 • Zeynep Şimşek
Turk J Child Adolesc Ment Health 2005; 12: 130-140
ERKEN ERGENLİK DÖNEMİNDE DUYGUSAL GEREKSİNİMLER, AİLEYLE ÇATIŞMA ALANLARI VE BENLİK KAVRAMI: BETİMSEL BİR İNCELEME
 • Melike Sayıl
 • Zehra Uçanok
 • Ayşen Güre
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 155-166
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANISI ALAN ÇOCUK ve ERGENLERDE AİLESEL ÖZELLİKLER*
 • Pınar Vural
 • Suna Taneli
 • Yeşim Taneli
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 172-177
Madde Bağımlılığı: Aile ile İlgili Olası Risk Faktörleri, Algılanan Ebeveyn Kabul-Reddi ve Çocuk Yetiştirme Stilleri
 • Serkan BİRCAN
 • Gülsen ERDEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 211-222
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Aile Eğitim Programları
 • Yusuf ÖZTÜRK
 • Gonca ÖZYURT
 • Aynur PEKCANLAR AKAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 247-256
Anne Bekçiliği Üzerine Bir Derleme
 • Arzu AYDIN
 • Güleycan AKGÖZ AKTAŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 283-292

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler