Özgün Araştırma

Okul Öncesi Çocuklarda Anksiyete Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması
 • Seda UĞRAŞ
 • Çiğdem KOŞE DEMİRAY
 • Tuba MUTLUER
 • Murat COŞKUN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 63-76

Diğer

İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARINDA DUYGU AYARLAMA: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI VE DUYGU AYARLAMAYLA İLİŞKİLİ ETMENLERİN BELİRLENMESİ
 • Emine Gül KAPÇI
 • Runa İdil USLU
 • Ege AKGÜN
 • Dilek ACER
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 13-20
OTİZM DAVRANIŞ KONTROL LİSTESİNİN (ABC) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
 • Türkan YILMAZ IRMAK
 • Serap TEKİNSAV SÜTÇÜ
 • Arzu AYDIN
 • Oya SORİAS
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 13-23
Conners Anababa Dereceleme Ölçeği Yenilenmiş Uzun Formu: Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Sema KANER
 • Şener BÜYÜKÖZTÜRK
 • Elvan İŞERİ
 • Aylin AK
 • Latife ÖZAYDIN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 45-58
GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETİ NİN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ
 • Taner GÜVENİR
 • Aylin ÖZBEK
 • Burak BAYKARA
 • Haluk ARKAR
 • Birsen ŞENTÜRK
 • Seçil İNCEKAŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 65-74
ERGENLER İÇİN SOSYAL KAYGI ÖLÇEĞİNİN (ESKÖ) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
 • Arzu AYDIN
 • Serap TEKINSAV SUTCU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 79-89
Ebeveyn Yetiştirme Tarzları Ölçeği - Çocuk Formu’nun Türkiye Örneklemine Uyarlama Çalışması
 • Sena CÜRE
 • Ilgın GÖKLER DANIŞMAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2015; 22: 81-96
ERKEN ÇOCUKLUK ENVANTERİ- 4 EBEVEYN FORMU (EÇE-4:EF) TÜRKÇE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 • Şaziye Senem BAŞGÜL
 • Nilay ETİLER
 • Ayşen COŞKUN
 • Işık KARAKAYA
 • Belma AĞAOĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 83-92
ÇOCUKLAR İÇİN YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN 8-12 YAŞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
 • Nursu ÇAKIN MEMİK
 • Belma AĞAOĞLU
 • Ayşen COŞKUN
 • Işık KARAKAYA
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 87-98
ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN SOSYAL DESTEK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN UYARLAMA ÇALIŞMASI: FAKTÖR YAPISI, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
 • Ilgın Gökler
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 90-99
OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARI İÇİN DUYGULANIM BOZUKLUKLARI VE ŞİZOFRENİ GÖRÜŞME ÇİZELGESİ -ŞİMDİ VE YAŞAM BOYU ŞEKLİ- TÜRKÇE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
 • Bahar Gökler
 • Fatih Ünal
 • Berna Pehlivantürk
 • Ebru Çengel Kültür
 • Devrim Akdemir
 • Yasemen Taner
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 109-116
Çocuklar İçin Boşanmaya Uyum Envanteri Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Berna ARİFOĞLU
 • Nalan ŞANLI RICHARD
 • Gülcem RAZI
 • Fatma ÖZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 121-127
ERGEN AYRIŞMA BİREYLEŞME ÖLÇEĞİ’NİN UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI
 • Sevda ASLAN
 • Mehmet GÜVEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 123-128
ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN KLİNİSYEN TARAFINDAN UYGULANAN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU ÖLÇEĞİ (TSSB-ÖÇE) GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 • Işık KARAKAYA
 • Nursu ÇAKIN MEMİK
 • Belma AĞAOĞLU
 • A. Tamer AKER
 • Şahika G. ŞİŞMANLAR
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
 • Ayşen COŞKUN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 125-132
ERGENLER İÇİN ROMANTİK İLİŞKİLERDE SORUN ÇÖZME ÖLÇEĞİNİN (ERİSÇÖ) GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ
 • Melek KALKAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 131-138
Ankara Gelişim Tarama Envanteri Agte İçin İki Farklı Geçerlik Çalışması: Ölçüte Bağlı ve Eşzamanlı Ayırdedici Geçerliği
 • Nilhan SEZGİN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 185-196

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler