Derleme

Çocuğa Kötü Muamelenin Psikolojik ve Gelişimsel Sonuçlarını Önlemek
 • Ahu Öztürk
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 7-19 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.47955
Çocuk İzlem Merkezlerinde Yürütülen Sağlık Hizmetlerinin Gözden Geçirilmesi
 • Özlem BAĞ
 • Çilem BİLGİNER
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 83-89

Özgün Araştırma

Konya İlinde Bir Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğinde Değerlendirilen Adli Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Geriye Dönük İncelenmesi
 • Merve Sertdemir
 • Beytullah Kut
 • Şerafettin Demirci
 • Ömer Faruk Akça
 • Semih Erden
 • Faruk Uğuz
 • Mehmet Ak
 • Adem Aydın
 • Ayhan Bilgiç
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 27-32 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.54264
İstanbul İli Örnekleminde Cinsel İstismar Mağduru Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Açısından İncelenmesi
 • Gizem ÖZDEMİR
 • Gizem CESUR
 • Gülsün ÜNAL YARAR
 • Mehmet Akif SEZEROL
 • Gökhan MALKOÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 141-158

Diğer

Güneydoğu Anadolu'da Bir il Merkezinde Bildirim Yapilmiş İstismar ve İhmal Olgularinin Özellikleri
 • H. Tuna ÇAK
 • Semih ERDEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2013; 20: 5-12
Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ergenlerdeki Flört Kaygısını Yordar Mı?
 • Melek KALKAN
 • Selda KARADENİZ ÖZBEK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 35-44
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ: ERKEN DÖNEM STRESİN NÖROBİYOLOJİK GELİŞİME ETKİSİ
 • Ilgın Gökler
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 47-57
Cinsel İstismara Uğrama İddiası ile Başvuran Bir Olgu: Yapay Bozukluk ve Diğer Ayırıcı Tanılar
 • Mehmet ÇOLAK
 • Efser KERİMOĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 59-66
Kardeş İstismarı: Güncel Bir Derleme
 • Rukiye KIZILTEPE
 • Şeyda AKSEL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 71-80
Cinsel İstismar Mağdurlarının Psikiyatrik Değerlendirmesi ve İzlemi: Son Dört Yıllık Deneyim
 • Çağatay UĞUR
 • Özlem ŞİRELİ
 • Zeynep ESENKAYA
 • Hülya YAYLALI
 • Nagihan SADAY DUMAN
 • Betül GÜL
 • Merve GÜNAY
 • Hilal Tuğba KILIÇ
 • Hesna GÜL
 • C. Kağan GÜRKAN
 • Birim GÜNAY KILIÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2012; 19: 81-86
2009-2011 Yılları Arasında Bir Devlet Hastanesinde Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Yönlendirilen Adli Olgular
 • Emel SARI GÖKTEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 105-116
ERGENLER İÇİN ROMANTİK İLİŞKİLERDE SORUN ÇÖZME ÖLÇEĞİNİN (ERİSÇÖ) GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ
 • Melek KALKAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 131-138
ÇOCUKLUK CİNSEL İSTİSMARI: BİR OLGU NEDENİYLE TANI GÜÇLÜKLERİ
 • Işık Karakaya
 • Özden Ş. Üneri
 • Ayşen Coşkun
Turk J Child Adolesc Ment Health 2005; 12: 141-144
OKUL ORTAMINDA TRAVMATİK YAŞANTI: AKRAN İSTİSMARI
 • Işık KARAKAYA
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 144-147
Ekolojik Sistemler Kuramı Çerçevesinde Akran Zorbalığının İncelenmesi
 • Aysun DOĞAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 149-162
Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Psikopatoloji ve İlişkili Risk Etkenleri
 • Masum ÖZTÜRK
 • Bengisu UZEL TANRIVERDİ
 • Şermin YALIN SAPMAZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 155-163
CİNSEL İSTİSMAR DAVRANIŞI GÖSTEREN ERGENLER: İKİ OLGU VE KONUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
 • Sultan DOĞAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 157-162
Çocuk İzlem Merkezine Başvuran Ergenlerde İntihar ile İlişkili Düşünce ve Davranışları Etkileyen Faktörler
 • Sevay Alşen GÜNEY
 • Özlem BAĞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 239-250
Ergenlik Döneminde Cinsel İstismara Ait Değişkenler Özsaygıyı Nasıl Etkiler? Bir Çocuk İzlem Merkezi Deneyimi
 • Sevay Alşen GÜNEY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 251-265

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler