Araştırma Makalesi

Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Yabancı Uyruklu Çocukların Psikiyatrik Tanıları ve Sosyodemografik Özellikleri
 • Duygu BİLGİLİ
 • Esra ÇÖP
 • Zeynep GÖKER
 • Gülser DİNÇ
 • Özlem HEKİM
 • Özden ÜNERİ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 13-22

Özgün Araştırma

Çocukluk Dönemi Cinsel İstismarına İlişkin Mitler Ölçeği Ebeveyn Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Nilüfer Koçtürk
 • Seval Kızıldağ Şahin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 31-37 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.61687
Obezite Tanılı Ergenlerde Eşlik Eden Psikiyatrik Bozuklukların Araştırılması
 • Ümit Işık
 • Büşra Bağcı
 • Evrim Aktepe
 • Faruk Kılıç
 • Özgür Pirgon
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 85-90 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.76486
Bipolar Tip I Bozukluğu Olan Ergenlerde Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Amigdala Hacimlerinin Değerlendirilmesi
 • Birsen Şentürk Pilan
 • F. Neslihan Emiroğlu
 • Handan Güleryüz
 • Taner Çelik
 • Ahmet Ergin Çapar
 • Hülya Ellidokuz
 • Ümit Şahin
 • Süha Miral
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 89-95 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2019.03.05
Bir Üniversite Hastanesine Engelli Çocuk Sağlık Kurulu İçin Başvuran Olguların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri: Bir Ön Çalışma
 • Yusuf ÖZTÜRK
 • Nuran DEMİR
 • Zehra TOPAL
 • Uğur SAVCI
 • M. Akif CANSIZ
 • A. Evren TUFAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 101-110

Diğer

ERGENLİK DÖNEMİNDE KİMLİK VE BAĞLANMA İLİŞKİLERİ: KİMLİK STATÜLERİ VE BAĞLANMA STİLLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
 • Ümit MORSÜNBÜL
 • Bilgen TÜMEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 25-31
Ürolitiazis Tanısı ile Başvuran Bir Olguda Munchausen Sendromu
 • Mehmet TÜRKMEN
 • Burak BAYKARA
 • Yeliz ÇAĞAN
 • Alper SOYLU
 • Belde KASAP
 • Salih KAVUKÇU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 33-38
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ERKEK ÇOCUKLARDA İŞİTSEL OLAYLA İLGİLİ POTANSİYELLER
 • Özgür Yorbık
 • M. Fatih Özdağ
 • Pınar Kırmızıgül
 • Ümit H. Ulaş
 • Kemal Hamamcıoğlu
 • Okay Vural
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 44-49
Çocuk Psikiyatrisi Pratiğinde Özürlü Sağlık Kurulu Raporları; 6 Yıllık Ege Üniversitesi Deneyimi
 • Burcu ÖZBARAN
 • Sezen KÖSE
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 67-72
Ergenlikte Kimlik Gelişimini Açıklayan Yaklaşımlar/Modeller: Ergen Ruh Sağlığı Açısından Sonuçları
 • Ümit MORSÜNBÜL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 105-111
Cinsel Gelişim Bozukluklarının Psikiyatrik Değerlendirilmesi
 • Şaziye Senem BAŞGÜL
 • Ayla GÜVEN
 • Pınar İŞGÜVEN
 • Metin YILDIZ
 • Heves KIRMIZIBEKMEZ
 • Nurcan CEBECİ
 • Hamit OKUR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 175-183
Çocuk İzlem Merkezine Başvuran Ergenlerde İntihar ile İlişkili Düşünce ve Davranışları Etkileyen Faktörler
 • Sevay Alşen GÜNEY
 • Özlem BAĞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 239-250

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler