Özgün Araştırma

Engelli Kardeşi Olan Çocukların Anneleri ile İlişkileri Üzerine Bir Alan Çalışması
 • Melike Pak
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 33-39 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.24633

Derleme

Çocuk ve Ergende COVID-19 Salgını ve Duygudurum Bozuklukları Birlikteliği
 • Begüm Şahbudak
 • Neslihan İnal Emiroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 59-63 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.55265
İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Olan Ergenlerde Nörogörüntüleme: Sistematik Bir Gözden Geçirme
 • Melike Kevser Gül
 • Esra Demirci
 • Sevgi Özmen
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 64-74 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.21931

Diğer

OTİSTİK BOZUKLUKTA RESİM DEĞİŞ-TOKUŞUNA DAYALI İLETİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI: BİR OLGU SUNUMU
 • Tümer Türkbay
 • Dursun Karaman
 • Müzeyyen Çiyiltepe
Turk J Child Adolesc Ment Health 2005; 12: 24-29
Ürolitiazis Tanısı ile Başvuran Bir Olguda Munchausen Sendromu
 • Mehmet TÜRKMEN
 • Burak BAYKARA
 • Yeliz ÇAĞAN
 • Alper SOYLU
 • Belde KASAP
 • Salih KAVUKÇU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 33-38
BİR OLGU SUNUMU: AİLESEL ÖZELLİK GÖSTEREN AYRILMA ANKSİYETESİ BOZUKLUĞU
 • Rifat Karlıdağ
 • Süheyla Ünal
 • Ayşe Avcı
 • Birsen Sipahi
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 41-46
Otistik Bozuklukta Yeni Tedavi Arayışları: Gastrointestinal Sistem
 • Şahika Gülen ŞİŞMANLAR
 • Işık KARAKAYA
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 51-58
Ekolojik Sistemler Kuramı Çerçevesinde Akran Zorbalığının İncelenmesi
 • Aysun DOĞAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 149-162

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler