Araştırma Makalesi

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Polikliniği’ne Başvuran Suriyelilerin Klinik ve Sosyodemografik Profili
 • Ersin UYGUN
 • Mustafa TUNÇTÜRK
 • Ali Güven KILIÇOĞLU
 • Caner MUTLU
 • Gül KARAÇETİN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 5-11
Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Yabancı Uyruklu Çocukların Psikiyatrik Tanıları ve Sosyodemografik Özellikleri
 • Duygu BİLGİLİ
 • Esra ÇÖP
 • Zeynep GÖKER
 • Gülser DİNÇ
 • Özlem HEKİM
 • Özden ÜNERİ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 13-22
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Evlilik İzni İçin Yönlendirilen Ergen Olguların Ruhsal Değerlendirmesi ve Sosyodemografik Özellikleri
 • Börte Gürbüz ÖZGÜR
 • Sevcan Karakoç DEMİRKAYA
 • Hatice AKSU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 23-31

Özgün Araştırma

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu veya Anksiyete Bozukluğu Olan Çocukların Uyku Alışkanlıklarının Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
 • Yusuf ÖZTÜRK
 • Gonca Özyurt
 • Aynur Akay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 5-16
Bir Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğinde Yatan Hastaların Sosyodemografik ve Tanısal Özellikleri
 • Mehmet Karadağ
 • Nesrin Türk
 • Cem Gökçen
 • Zehra Topal
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 7-11 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.69188
COVID-19 Salgın Günlerinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanlarının Anksiyete Düzeyi
 • Gonca Özyurt
 • Yusuf Öztürk
 • Ali Kanik
 • Elif Oral
 • Zeynep Dilara Aslankaya
 • Vahdet Görmez
 • Neslihan İnal
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 9-13 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.74946
Bir Üniversite Hastanesinin Acil Servisinde Sunulan Çocuk Ruh Sağlığı Hizmetleri
 • Çilem Bilginer
 • Serkan Karadeniz
 • Sevil Aydoğdu
 • Damla Bulut Şahin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 12-19 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.91300
COVID-19 Salgının Çocukların Yeme Düzeni ve Ebeveynlerin Kaygı Düzeyi Üzerindeki Etkileri: Çok Merkezli Bir Çalışma
 • Yusuf Öztürk
 • Gonca Özyurt
 • Vahdet Görmez
 • Zeynep Dilara Aslankaya
 • Hüseyin Burak Baykara
 • Özalp Ekinci
 • İlyas Kaya
 • İbrahim Adak
 • İbrahim Selçuk Esin
 • Serkan Turan
 • Mesut Sarı
 • Güler Göl Özcan
 • Çağatay Ermiş
 • Nazan Ekinci
 • Özge İpek Doğan
 • İbrahim Tiryaki
 • Süreyyanur Kitapçıoğlu
 • Ali Evren Tufan
 • Neslihan İnal
 • Aynur Pekcanlar Akay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 14-18 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.07108
Anne-Baba Çatışması ile Genç Yetişkinlerin Romantik İlişki Doyumu Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
 • Ahmet ALTINOK
 • Zeynep HAMAMCI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 17-28
COVID-19 Salgınında Ergenlerin Geleceğe Yönelik Kaygı ve Umut Düzeyleri
 • İrem Cihanyurdu
 • Çağla İlbasmış
 • Ayşe Toksoy Aksoy
 • Hatice Ünver
 • Ayşe Rodopman Arman
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 19-26 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.68552
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Güçlüğü Hakkındaki Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri
 • Meltem Oral
 • Nurgül Karakurt
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 20-26 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.98752
Uyuşturucu Madde Kullanımı Nedeniyle Başvuran Ergenlerde Özkıyım Girişimi ile İlişkili Etkenler
 • Gül Ünsel Bolat
 • Zeki Yüncü
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 20-24 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.62681
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezleri: Türkiye’de Son 20 Yılın Analizi
 • Miraç Barış Usta
 • İrem Şahin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 25-30 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.02411
Konya İlinde Bir Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğinde Değerlendirilen Adli Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Geriye Dönük İncelenmesi
 • Merve Sertdemir
 • Beytullah Kut
 • Şerafettin Demirci
 • Ömer Faruk Akça
 • Semih Erden
 • Faruk Uğuz
 • Mehmet Ak
 • Adem Aydın
 • Ayhan Bilgiç
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 27-32 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.54264
Ülkemizde COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Uygulanan Karantina Süreçlerinin Başlangıç Döneminde Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Ait Özellikler
 • Sevay Alşen Güney
 • Özlem Bağ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 27-34 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.06025
Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Ergenlik Dönemine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
 • Diğdem Müge SİYEZ
 • Yağmur SOYLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 29-43
Çocukluk Dönemi Cinsel İstismarına İlişkin Mitler Ölçeği Ebeveyn Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Nilüfer Koçtürk
 • Seval Kızıldağ Şahin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 31-37 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.61687
Engelli Kardeşi Olan Çocukların Anneleri ile İlişkileri Üzerine Bir Alan Çalışması
 • Melike Pak
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 33-39 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.24633
COVID-19 Salgını Sürecinin Ergenlerde Akıllı Telefon Kullanımına ve Uyku Üzerine Etkisi
 • Ayşe Arıcıoğlu Sülün
 • Emriye Hilal Yayan
 • Mehmet Emin Düken
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 35-40 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.02996
Ergen Prososyallik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Samet Ata
 • İsmihan Zeliha Artan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 38-44 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.14632
Kadına Yönelik Psikolojik Şiddetin Ebeveyn Tutumları ile İlişkisi: Gümüşhane İli Örneği
 • Ayşin Çetinkaya Büyükbodur
 • Ahmet Burhan Çakıcı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 40-48 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.00719
COVID-19 Geçirmiş Sağlık Çalışanlarının Çocuklarında Anksiyete Düzeyleri ve Uyku Sorunları
 • Berkan Şahin
 • Bedia Sultan Önal
 • Esra Hoşoğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 41-48 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.83803
Ergenler İçin Üzüntü Düzenleme Ölçeğinin (Eiüdö) Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Mehmet Ali YILDIZ
 • Baki DUY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 45-61
Psikiyatrist ve Çocuk Psikiyatristi Dışındaki Hekimlerin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Metilfenidat Kullanımı ile İlgili Bilgi, Tutum ve İnançları
 • Arif Önder
 • Özge Gizli Çoban
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 45-51 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.14622
Birincil Baş Ağrısı Olan Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Annelerinde Artmış Depresyon Düzeyleri: Kontrollü Bir Çalışma
 • Elif Akçay
 • Gökçen Öz Tuncer
 • Serap Tıraş Teber
 • Birim Günay Kılıç
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 49-55 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.03511
Türkiye’de Cinsel İstismar Mağduru Çocukların Beyanlarında Ölçüt Bazlı İçerik Analizine Göre Değerlendiriciler Arası Güvenilirlik
 • Çilem Bilginer
 • Belgin Üstün Güllü
 • Gülçin Orhan
 • Bilge Merve Kalaycı
 • Gülsen Erden
 • Nilüfer Koçtürk
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 52-59 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.97269
Özgül Öğrenme Güçlüğünde Enflamasyonun Rolünün Değerlendirilmesi
 • Öznur Bilaç
 • Hasan Akın Tahıllıoğlu
 • Arif Önder
 • Canem Kavurma
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 60-64 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.99608
Okul Öncesi Çocuklarda Anksiyete Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması
 • Seda UĞRAŞ
 • Çiğdem KOŞE DEMİRAY
 • Tuba MUTLUER
 • Murat COŞKUN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 63-76
Ergen Yaş Grubunda Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Mesut Yavuz
 • Buse Çalkan
 • Ecem Sönmez
 • Gizem Tetik
 • Muhammed Tayyib Kadak
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 68-74 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2018.07.022
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Olguların ve Ebeveynlerin Algısı Farklı mı?
 • Emsal Şan
 • Sezen Köse
 • Burcu Özbaran
 • Zeki Yüncü
 • Serpil Erermiş
 • Tezan Bildik
 • Cahide Aydın
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 75-80 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2018.07.018
Çocukluk Çağı Travması ile Bozulmuş Yeme Tutumları İlişkisinde Ebeveyne Bağlanmanın Düzenleyici Rolünün İncelenmesi
 • Pervin Tunç
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 75-84 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.03521
Kanser Tanısı Alan Ergenlerde Hastalık Algısı ve Duygu Durumunun İncelenmesi
 • Arzu Çırpan Kantarcıoğlu
 • Metin Demirkaya
 • Betül Berrin Sevinir
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 81-88 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2018.07.016
Obezite Tanılı Ergenlerde Eşlik Eden Psikiyatrik Bozuklukların Araştırılması
 • Ümit Işık
 • Büşra Bağcı
 • Evrim Aktepe
 • Faruk Kılıç
 • Özgür Pirgon
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 85-90 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.76486
Bipolar Tip I Bozukluğu Olan Ergenlerde Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Amigdala Hacimlerinin Değerlendirilmesi
 • Birsen Şentürk Pilan
 • F. Neslihan Emiroğlu
 • Handan Güleryüz
 • Taner Çelik
 • Ahmet Ergin Çapar
 • Hülya Ellidokuz
 • Ümit Şahin
 • Süha Miral
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 89-95 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2019.03.05
Madde Kullanımı Risk Profili Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının İleri Psikometrik Özellikleri
 • Sabide Duygu Uygun
 • Esra Çöp
 • Kadir Özdel
 • Hande Konşuk Ünlü
 • Özden Şükran Üneri
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 91-95 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.80299
Psikodramanın Ergenlerde Empati ve Sosyal Kaygı Düzeyine Etkisi
 • Çağlar Şimşek
 • Ebru Yılmaz Yalçınkaya
 • Elif Ardıç
 • Ejder Akgün Yıldırım
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 96-101 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.69885
Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencilerinde Otizm Spektrum Bozukluğu ile İlgili Bilgi ve Farkındalık Düzeyi
 • Serhat Pirinççi
 • Hatice Aksu
 • Filiz Abacıgil
 • Pınar Okyay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 97-102 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2016.2016.06.028
Bir Üniversite Hastanesine Engelli Çocuk Sağlık Kurulu İçin Başvuran Olguların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri: Bir Ön Çalışma
 • Yusuf ÖZTÜRK
 • Nuran DEMİR
 • Zehra TOPAL
 • Uğur SAVCI
 • M. Akif CANSIZ
 • A. Evren TUFAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 101-110
Çocuklarda Emosyonel Çatışmaların Değerlendirilmesi: Bir Emosyonel Stroop Testi ve Oluşturulma Süreci
 • Zehra Topal
 • Ali Evren Tufan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 102-109 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.47966
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Serum Anti-oksidan Vitamin Düzeyleri
 • Müslüm Kul
 • Mahmut Zabit Kara
 • Saniye Önol
 • Fatih Ünal
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 103-107 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2017.2013.07.023
Ortaokul Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeyleri ile Benlik Saygıları, Anne-Baba Tutumları, Mükemmeliyetçilik Özellikleri Arasındaki İlişki
 • Kübra Eroğlu
 • Hatice Odacı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 108-115 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2018.08.023
Çocuk ve Ergen Madde Tedavi Merkezinde Yatarak Tedavi Gören Ergenlerin Sosyodemografik ve Klinik Değerlendirilmesi
 • Serdar Karatoprak
 • Necati Uzun
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 110-115 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.63825
Farklı Zorbalık Statülerinde Yer Alan Ortaokul Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi
 • Füsun GÖKKAYA
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 111-124
Özgül Öğrenme Bozukluğunun Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğundaki Sosyal Beceriye Etkisi
 • Nurcan Eren Şimşek
 • Nursu Çakın Memik
 • Özlem Yıldız Gündoğdu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 116-124 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2019.05.09
Doğum Sırası, Algılanan Ebeveynlik Biçimleri ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Arasındaki İlişki
 • Gözde NİLÜFER
 • Deniz Canel ÇINARBAŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 125-139
Erken Evlendirilmeleri için Adli Rapor Talebi ile Çocuk Psikiyatri Polikliniğine Yönlendirilen Ergenlerin Sosyodemografik ve Ruhsal Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Onur Tuğçe Poyraz Fındık
 • Burcu Gökalp Özcan
 • Ayşe Rodopman Arman
 • Funda Gümüştaş
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 125-130 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2019.06.011
Tik Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal Fobi, Benlik Saygısı, Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Muhammet Emin Tan
 • Gülen Güler Aksu
 • Fevziye Toros
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 140-146 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.58077
İstanbul İli Örnekleminde Cinsel İstismar Mağduru Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Açısından İncelenmesi
 • Gizem ÖZDEMİR
 • Gizem CESUR
 • Gülsün ÜNAL YARAR
 • Mehmet Akif SEZEROL
 • Gökhan MALKOÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 141-158
Otizm Spektrum Bozuklukları için Sosyodemografik ve Klinik Risk Faktörleri Nelerdir?
 • Mert Beşenek
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 147-155 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.88597
Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Olan Ergenlerin Psikiyatrik İzlemleri: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Kliniği Deneyimi
 • Gözde Yazkan Akgül
 • Burcu Yıldırım Budak
 • Ayşe Burcu Ayaz
 • Neşe Perdahlı Fiş
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 156-162 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.63835
Otizm Spektrum Bozukluğunda Bedensel Rahatsızlıklar ile Otizm Davranış Bozukluğu Kategorileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • Ceymi Doenyas
 • Tuba Mutluer
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 163-169 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.96158
Çocuk ve Ergenlerin Nörobilişsel Gelişimlerinde Aerobik Egzersizin Etkileri
 • Asil Ali ÖZDOĞRU
 • Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 165-174
Yavaş Bilişsel Tempo ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Benzerlikleri ve Farklılıkları
 • Gül Ünsel Bolat
 • Hilmi Bolat
 • Semiha Özgül
 • Serkan Süren
 • Kemal Utku Yazıcı
 • Ali Bacanlı
 • Hasan Akın Tahıllıoğlu
 • Erhan Parıltay
 • Haluk Akın
 • Eyüp Sabri Ercan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 170-179 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.65707
Mülteci Çocuklar ve Ergenler ile Yapılan Psikolojik Görüşme Üzerine Bir Derleme
 • Merve VATANSEVER
 • Gülsen ERDEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 175-186
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Yönelik Stigma Algısı ve İlişkili Faktörler: Hemşirelik Öğrencileri Perspektifi
 • Nilüfer Kıranşal
 • Fadime Kaya
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 180-186 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.25744
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Olgularda Prenatal ve Perinatal Özelliklerin Değerlendirilmesi: Cinsiyet Farklılığı Var Mı?
 • İpek Perçinel Yazıcı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 187-195 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.46220

Araştırma Yazıları

İzmir İlinde Suça Sürüklenen Çocukların Adli Değerlendirme Sonuçları: Bir Bölge Çocuk Hastanesinin Verileri
 • Nagihan Cevher BİNİCİ
 • Sevay Alşen GÜNEY
 • Handan Özek ERKURAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 197-208
Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
 • Berna AYTAÇ
 • Suzan ÇEN
 • Gül Pembe YÜCEOL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 209-221
Bir Çocuk Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Çocuk ve Ergenlerin Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Şafak ERAY
 • Nazmi AKKUZU
 • Özlem YILDIRIM
 • Ayşe Pınar VURAL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 223-235

Diğer

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Değerlendirilen Yaygın Gelişimsel Bozukluk Olgularının Klinik ve Demografik Özellikleri
 • Zeynep GÖKER
 • Esra GÜNEY
 • Gülser DİNÇ
 • Özlem HEKİM
 • Özden ÜNERİ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 95-104
Bir Eğitim Araştırma Hastanesine Başvuran Obsesif-Kompulsif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerin Klinik ve Demografik Özellikleri
 • Sabide Duygu TUNAS
 • Zeynep GÖKER
 • Gülser DİNÇ
 • Özlem HEKİM BOZKURT
 • Esra GÜNEY
 • Özden Şükran ÜNERİ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 111-124
Suça Sürüklenen Çocukların Suç ve Tanı Dağılımlarının İncelenmesi: Kesitsel Bir Araştırma
 • Öznur BİLAÇ
 • Birsen ŞENTÜRK PİLAN
 • Zahide ORHON
 • Alper BAYRAK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 115-122
Birinci Basamak Hekimlerinin Sürekli Mesleki Gelişimi İçin Bir Model Araştırması: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bilgi ve Beceri Eğitimi
 • Aylin ÖZBEK
 • Burcu ÖZBARAN
 • Levent B. KIDAK
 • Gülgün ÇAKMUR
 • Özlem AYGÜN
 • Cahide AYDIN
 • Süha MİRAL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 129-137

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler