Özgün Araştırma

Engelli Kardeşi Olan Çocukların Anneleri ile İlişkileri Üzerine Bir Alan Çalışması
  • Melike Pak
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 33-39 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.24633
Bir Üniversite Hastanesine Engelli Çocuk Sağlık Kurulu İçin Başvuran Olguların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri: Bir Ön Çalışma
  • Yusuf ÖZTÜRK
  • Nuran DEMİR
  • Zehra TOPAL
  • Uğur SAVCI
  • M. Akif CANSIZ
  • A. Evren TUFAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 101-110

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler