Özgün Araştırma

Uyuşturucu Madde Kullanımı Nedeniyle Başvuran Ergenlerde Özkıyım Girişimi ile İlişkili Etkenler
 • Gül Ünsel Bolat
 • Zeki Yüncü
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 20-24 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.62681
Madde Kullanımı Risk Profili Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının İleri Psikometrik Özellikleri
 • Sabide Duygu Uygun
 • Esra Çöp
 • Kadir Özdel
 • Hande Konşuk Ünlü
 • Özden Şükran Üneri
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 91-95 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.80299
Çocuk ve Ergen Madde Tedavi Merkezinde Yatarak Tedavi Gören Ergenlerin Sosyodemografik ve Klinik Değerlendirilmesi
 • Serdar Karatoprak
 • Necati Uzun
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 110-115 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.63825

Diğer

Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanım Bozukluğuna Yeni Bir Bakış: Dsm-5'in Getirdikleri
 • Zeynep GÖKER
 • Özden ÜNERİ
 • Gülser DİNÇ
 • Esra GÜNEY
 • Özlem HEKİM BOZKURT
Turk J Child Adolesc Ment Health 2015; 22: 131-139
Madde Bağımlılığı: Aile ile İlgili Olası Risk Faktörleri, Algılanan Ebeveyn Kabul-Reddi ve Çocuk Yetiştirme Stilleri
 • Serkan BİRCAN
 • Gülsen ERDEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 211-222

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler