Özgün Araştırma

Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencilerinde Otizm Spektrum Bozukluğu ile İlgili Bilgi ve Farkındalık Düzeyi
 • Serhat Pirinççi
 • Hatice Aksu
 • Filiz Abacıgil
 • Pınar Okyay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 97-102 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2016.2016.06.028
Otizm Spektrum Bozuklukları için Sosyodemografik ve Klinik Risk Faktörleri Nelerdir?
 • Mert Beşenek
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 147-155 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.88597
Otizm Spektrum Bozukluğunda Bedensel Rahatsızlıklar ile Otizm Davranış Bozukluğu Kategorileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • Ceymi Doenyas
 • Tuba Mutluer
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 163-169 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.96158
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Olgularda Prenatal ve Perinatal Özelliklerin Değerlendirilmesi: Cinsiyet Farklılığı Var Mı?
 • İpek Perçinel Yazıcı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 187-195 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.46220

Derleme

Otizm Spektrum Bozukluğunda Eğitsel Modellerin Gözden Geçirilmesi
 • Miraç Barış Usta
 • Dila Nur Yazıcı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 134-139 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.43531

Diğer

Otizm Spektrum Bozukluğunda Bir Risk Etmeni Olarak Neonatal Hipoglisemi
 • Betül MAZLUM
 • Berna PEHLİVANTÜRK
 • Kader KARLI OĞUZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 53-58
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği Tarafından Özel Eğitime Yönlendirilen Çocukların Ruhsal Şikayetleri ve Klinik Özellikleri
 • Hatice ALTUN
 • Ebru FINDIKLI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 117-123
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Olgularda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Varlığında Metilfenidat Kullanımı
 • Ülkü AKYOL ARDIÇ
 • Eyüp Sabri ERCAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 147-154
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Uyku Problemleri
 • Serhat TÜRKOĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 155-168

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler