Olgu Sunumu

Dört Yaşındaki Bir Kız Çocuğunda Rapunzel Sendromu

10.4274/tjcamh.galenos.2020.62534

  • Seda Aybüke Sarı
  • Levent Cankorkmaz
  • Ayla Uzun Çiçek

Gönderim Tarihi: 14.08.2020 Kabul Tarihi: 21.09.2020 Turk J Child Adolesc Ment Health 2022;29(2):125-126

Trikobezoar, yutulan kılların midede birikmesi sonucu oluşan nadir bir patolojidir. Mideden ince bağırsağa veya ötesine uzanan alışılmadık bir bezoar formu, Rapunzel sendromu (RS) olarak tanımlanır. Trikobezoarlar tipik olarak karın ağrısı ve mide bulantısına neden olur, ancak aynı zamanda obstrüksiyon ve perforasyona ilerleyen asemptomatik bir abdominal kitle olarak da ortaya çıkabilir. Trikobezoarın neden olduğu RS nadir görülen bir tanıdır. Ağırlıklı olarak emosyonel olarak sıkıntılı veya zihinsel engelli gençlerde görülür. Trikofaji öyküsü olan karın ağrısı, epigastrik kitle ve yetersiz beslenme olan genç kadınlarda bu tanıdan şüphelenilebilir. Biz burada trikotillofaji öyküsü olan ve başarılı bir laparotomi ile çıkarılan gastro duodenal trikobezoarlı 4 yaşında kız olguyu psikodinamik yönler, klinik belirtiler, tanı ve tedavi stratejileri açısından tartışarak sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Trikobezoar, rapunzel sendromu, çocuk

Tam Metin (İngilizce)