Olgu Sunumu

Korpus Kallosum Agenezisine Eşlik Eden Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Hastada Ergoterapi Faydalı mıdır?

10.4274/tjcamh.galenos.2020.09719

  • Hicran Doğru

Gönderim Tarihi: 20.03.2020 Kabul Tarihi: 23.11.2020 Turk J Child Adolesc Ment Health 2022;29(2):127-129

Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB), dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik ile karakterize, sosyal, akademik, duygusal ve bilişsel zorluklara neden olan bir bozukluktur. DEHB belirtileri 12 yaşından önce başlar ve bazı çocuklarda 4 yaşında fark edilir. Bu olgu sunumu, on iki ergoterapi seansından sonra, klinik olarak anlamlı iyileşme gösteren korpus kallozum agenezisine (KKA) eşlik eden bir DEHB olgusunu belgelemektedir. Ergoterapinin bir dalı olan duyu bütünleme terapisi hastaya bir ergoterapist tarafından yaklaşık 12 seans uygulandı. Hastaya uygulanan 3 aylık ergoterapi seanslarından sonra, Denver Gelişim Testi 2’de altı aylık ilerleme kaydedilmiştir. KKA akademik, psikiyatrik ve sosyal sorunlara yol açabilen organik bir patolojidir. Hastalar ergoterapinin yanı sıra farmakolojik tedavi, fizik tedavi, konuşma terapisi ve fizyoterapiden de faydalanabilmektedir. Tedavi hastanın mevcut sorunlarına göre semptomatik olup erken müdahale ve destek tedavisi çok önemlidir. Çoğu çocuk, zeka kapasitesi normal aralıkta kalsa bile bireysel rehabilitasyona ihtiyaç duymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Korpus kallozum agenezisi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, ergoterapi

Tam Metin (İngilizce)