Olgu Sunumu

Çocukta Psikiyatrik Bozukluk ile Karışan İntestinal Malrotasyon Olgusu

10.4274/tjcamh.galenos.2020.66376

 • Meryem Özlem Kütük
 • Gülen Güler Aksu
 • Nihal Aktaş
 • Emine İnce
 • Şenay Kekeç
 • Semra Saygı
 • Oğuz Canan
 • Ayse Avcı
 • Pelin Dağ
 • Aytül Noyan
 • İlknur Erol
 • Ali Evren Tufan

Gönderim Tarihi: 24.11.2019 Kabul Tarihi: 17.02.2020 Turk J Child Adolesc Ment Health 2020;27(1):56-58

Bu olguda psikiyatrik bozukluk ve intestinal malrotasyonun erken ayırıcı tanısının önemini vurgulamayı amaçlıyoruz. Dört yaşına kadar herhangi bir semptomu olmayan intestinal malrotasyonu olgusunu sunmaktayız. Ani gelişen oral gıda alımı reddi ve kabızlık ile prezente olan, birçok psikiyatrik semptomun eşlik ettiği bu olguda tanının başka bir merkezde atlandığı gözlendi. Olgu ameliyattan sonra düzeldi ve psikiyatrik semptomların şiddeti azaldı. Bu durum organik bir hastalığın zihinsel bir bozuklukla karıştırılabileceğini vurgulamaktadır. İntestinal malrotasyonu olan birçok hastada çocukluktan beri karında rahatsızlık hissi görülürken, bazen nispeten semptomların ani başlangıcı görülmektedir. Klinisyen, bu önemli ve tedavi edilebilir durumu kaçırmamak için tüm belirtileri göz önünde bulundurmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İntestinal malrotasyon, çocuk psikiyatri, yeme bozukluğu

Tam Metin (İngilizce)