Özgün Araştırma

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu veya Anksiyete Bozukluğu Olan Çocukların Uyku Alışkanlıklarının Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
 • Yusuf ÖZTÜRK
 • Gonca Özyurt
 • Aynur Akay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 5-16
COVID-19 Salgın Günlerinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanlarının Anksiyete Düzeyi
 • Gonca Özyurt
 • Yusuf Öztürk
 • Ali Kanik
 • Elif Oral
 • Zeynep Dilara Aslankaya
 • Vahdet Görmez
 • Neslihan İnal
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 9-13 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.74946
COVID-19 Geçirmiş Sağlık Çalışanlarının Çocuklarında Anksiyete Düzeyleri ve Uyku Sorunları
 • Berkan Şahin
 • Bedia Sultan Önal
 • Esra Hoşoğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 41-48 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.83803
Birincil Baş Ağrısı Olan Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Annelerinde Artmış Depresyon Düzeyleri: Kontrollü Bir Çalışma
 • Elif Akçay
 • Gökçen Öz Tuncer
 • Serap Tıraş Teber
 • Birim Günay Kılıç
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 49-55 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.03511
Okul Öncesi Çocuklarda Anksiyete Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması
 • Seda UĞRAŞ
 • Çiğdem KOŞE DEMİRAY
 • Tuba MUTLUER
 • Murat COŞKUN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 63-76
Kanser Tanısı Alan Ergenlerde Hastalık Algısı ve Duygu Durumunun İncelenmesi
 • Arzu Çırpan Kantarcıoğlu
 • Metin Demirkaya
 • Betül Berrin Sevinir
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 81-88 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2018.07.016
Obezite Tanılı Ergenlerde Eşlik Eden Psikiyatrik Bozuklukların Araştırılması
 • Ümit Işık
 • Büşra Bağcı
 • Evrim Aktepe
 • Faruk Kılıç
 • Özgür Pirgon
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 85-90 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.76486
Ergenlerin Boy ve Kilo Değerleri ve Bunlarla İlgili Algılarının Benlik Saygısı, Umutsuzluk ve Sosyal Anksiyete Üzerine Etkisi
 • Serçin Taşar
 • Firdevs Dilara Paksoy
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 89-95 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.69772
Anksiyete Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Üst Bilişsel Farkındalık ve Duygusal Yılmazlık: Kontrollü Bir Çalışma
 • Hatice Ünver
 • Ayşe Rodopman Arman
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 96-101 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.19484
COVID-19 Sırasında Çocuk ve Ergen Psikiyatri Başvurularında Değişen Eğilimler: Türkiye’deki Üçüncü Basamak Bir Merkezde Geriye Dönük Kesitsel Bir Çalışma
 • Esra Hoşoğlu
 • Bedia Sultan Önal
 • Berkan Şahin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 100-106 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.62533
Ortaokul Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeyleri ile Benlik Saygıları, Anne-Baba Tutumları, Mükemmeliyetçilik Özellikleri Arasındaki İlişki
 • Kübra Eroğlu
 • Hatice Odacı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 108-115 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2018.08.023
Majör Depresif Bozukluk Tanılı Ergenlerde Bilişsel Çarpıtmaların Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
 • Kadir Özdel
 • Yusuf Öztürk
 • Gonca Özyurt
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 110-116 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.76476
Üniversite Öğrencilerinde Yaygın Gözlenen Ruhsal Bozuklukların ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Cansu Erden Cengiz
 • Ahmet Topuzoğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 137-145 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.78941
Tik Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal Fobi, Benlik Saygısı, Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Muhammet Emin Tan
 • Gülen Güler Aksu
 • Fevziye Toros
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 140-146 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.58077
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniğinde Selektif Mutizm Tanısı Alan Çocukların Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Mehmet Akif Akıncı
 • Necati Uzun
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 167-173 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.02886
Birincil Baş Ağrısı Olan Ergenlerde Yaşam Kalitesi Anksiyete, Depresyon ve Olumsuz Otomatik Düşüncelerle İlişkili Olabilir
 • Zehra Hangül
 • Sevgi Çıraklı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 200-206 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.86158

Olgu Sunumu

Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Yapılandırılmış Bilişsel Davranışçı Müdahaleler: Olgu Sunumu
 • Ece Varlık Özsoy
 • Senem Turan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 210-214 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.82473

Diğer

AYRILIK KAYGISI BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SOSYODEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLER
 • S. Ebru Çengel Kültür
 • Ahmet Tiryaki
 • Fatih Ünal
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 3-8
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU: SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ
 • Fevziye Toros
 • Cengiz Tataroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 24-31
BİR OLGU SUNUMU: AİLESEL ÖZELLİK GÖSTEREN AYRILMA ANKSİYETESİ BOZUKLUĞU
 • Rifat Karlıdağ
 • Süheyla Ünal
 • Ayşe Avcı
 • Birsen Sipahi
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 41-46
Otistik Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Annelerindeki Baş Etme Tutumları ve Depresyon ile Anksiyete Düzeyleriyle İlişkisi
 • İbrahim DURUKAN
 • Murat ERDEM
 • Ali Evren TUFAN
 • Tümer TÜRKBAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 75-82
DİKKATSİZLİK YAKINMASIYLA BAŞVURAN ERGENLERİN ALDIKLARI TANILAR
 • Özgür Öner
 • Bedriye Öncü
 • Günay Sağduyu
 • Saynur Canat
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 167-171
Anksiyete Bozukluğu Tanısı Olan Çocukların Empati ve Saldırganlık Özelliklerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
 • Gonca ÖZYURT
 • Yusuf ÖZTÜRK
 • Aynur AKAY
 • Ali Evren TUFAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 219-227

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler