Özgün Araştırma

Ruh Sağlığını Geliştirici Bilgiler Ölçeğinin Türkçe Versiyonu: Ergenlerde Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
 • Neşe Mercan
 • Sabahat Coşkun
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 7-14 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.29491
Bir Üniversite Hastanesinin Acil Servisinde Sunulan Çocuk Ruh Sağlığı Hizmetleri
 • Çilem Bilginer
 • Serkan Karadeniz
 • Sevil Aydoğdu
 • Damla Bulut Şahin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 12-19 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.91300
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Güçlüğü Hakkındaki Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri
 • Meltem Oral
 • Nurgül Karakurt
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 20-26 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.98752
Konya İlinde Bir Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğinde Değerlendirilen Adli Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Geriye Dönük İncelenmesi
 • Merve Sertdemir
 • Beytullah Kut
 • Şerafettin Demirci
 • Ömer Faruk Akça
 • Semih Erden
 • Faruk Uğuz
 • Mehmet Ak
 • Adem Aydın
 • Ayhan Bilgiç
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 27-32 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.54264
Psikiyatrist ve Çocuk Psikiyatristi Dışındaki Hekimlerin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Metilfenidat Kullanımı ile İlgili Bilgi, Tutum ve İnançları
 • Arif Önder
 • Özge Gizli Çoban
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 45-51 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.14622
Türkiye’de Cinsel İstismar Mağduru Çocukların Beyanlarında Ölçüt Bazlı İçerik Analizine Göre Değerlendiriciler Arası Güvenilirlik
 • Çilem Bilginer
 • Belgin Üstün Güllü
 • Gülçin Orhan
 • Bilge Merve Kalaycı
 • Gülsen Erden
 • Nilüfer Koçtürk
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 52-59 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.97269
Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencilerinde Otizm Spektrum Bozukluğu ile İlgili Bilgi ve Farkındalık Düzeyi
 • Serhat Pirinççi
 • Hatice Aksu
 • Filiz Abacıgil
 • Pınar Okyay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 97-102 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2016.2016.06.028
PedsQL 13-24 Aylık Bebek Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği
 • Çilem Bilginer
 • Yasemin Demirci
 • Kübra Şahin
 • Serkan Karadeniz
 • Nazım Ercüment Beyhun
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 107-115 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.92063
Bilgi Düzeyi, Bilgiye Maruz Kalma, Aile Desteği ve Okul Desteğinin Ergenlerin Yeni Normale Hazır Olmalarına Etkisi
 • Lia Artika Sari
 • Ajeng Galuh Wuryandari
 • Enny Susilawati
 • Ika Murtiyarini
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 144-150 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.40085

Araştırma Makalesi

Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Yabancı Uyruklu Çocukların Psikiyatrik Tanıları ve Sosyodemografik Özellikleri
 • Duygu BİLGİLİ
 • Esra ÇÖP
 • Zeynep GÖKER
 • Gülser DİNÇ
 • Özlem HEKİM
 • Özden ÜNERİ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 13-22

Derleme

Çocuk İzlem Merkezlerinde Yürütülen Sağlık Hizmetlerinin Gözden Geçirilmesi
 • Özlem BAĞ
 • Çilem BİLGİNER
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 83-89

Olgu Sunumu

Entelektüel Yetersizliğe Eşlik Eden Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu Olgusunda Klonidin Tedavisi
 • Ebru Sağlam Baskın
 • Ayhan Bilgiç
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 140-142 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.33042

Diğer

Ergenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanım Özellikleri Sanal Ortamda Zorbalığa Dahil Olmayı Açıklıyor Mu?
 • Damla KARLIER SOYDAŞ
 • Zehra UÇANOK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 17-32
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLARDA PSİKOFARMAKOLOJİ: SON ON YILIN YAZIN BİLGİLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
 • Işık KARAKAYA
 • Şahika GÜLEN ŞİŞMANLAR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 37-50
Okul Öncesi Dönemde Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Toplumsal İletişim Bozukluğu Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
 • Rukiye ÇOLAK SİVRİ
 • Ayhan BİLGİÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 41-45
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANISI KONULAN BİR KLİNİK ÖRNEKLEMDE YIKICI DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI VE ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUKLARI
 • Ayhan BİLGİÇ
 • Birim Günay KILIÇ
 • Kağan GÜRKAN
 • Ayla AYSEV
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 54-59
ÇOCUK VE ERGENLERDE PANİK BOZUKLUĞU TARTIŞMASINDA FARKLI BİR BOYUT: BİLGİ İŞLEME YAKLAŞIMI
 • Ilgın Gökler
Turk J Child Adolesc Ment Health 2005; 12: 83-91
Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi
 • S. Çilem BİLGİNER
 • Canan İNCE
 • Serkan KARADENİZ
 • Büşra DURAN
 • Sema KANDİL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2013; 20: 87-95
Kum Oyunu Terapisi: Kuramsal Bilgiler ve Bir Olgu Örneği
 • Raquel DELEVI
 • Aslı BUGAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 127-134
Birinci Basamak Hekimlerinin Sürekli Mesleki Gelişimi İçin Bir Model Araştırması: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bilgi ve Beceri Eğitimi
 • Aylin ÖZBEK
 • Burcu ÖZBARAN
 • Levent B. KIDAK
 • Gülgün ÇAKMUR
 • Özlem AYGÜN
 • Cahide AYDIN
 • Süha MİRAL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 129-137
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARINDA BİYOLOJİK TEMELLİ TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI
 • Ayhan BİLGİÇ
 • Ayhan CÖNGÖLOĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 153-164

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler