Özgün Araştırma

COVID-19 Salgının Çocukların Yeme Düzeni ve Ebeveynlerin Kaygı Düzeyi Üzerindeki Etkileri: Çok Merkezli Bir Çalışma
 • Yusuf Öztürk
 • Gonca Özyurt
 • Vahdet Görmez
 • Zeynep Dilara Aslankaya
 • Hüseyin Burak Baykara
 • Özalp Ekinci
 • İlyas Kaya
 • İbrahim Adak
 • İbrahim Selçuk Esin
 • Serkan Turan
 • Mesut Sarı
 • Güler Göl Özcan
 • Çağatay Ermiş
 • Nazan Ekinci
 • Özge İpek Doğan
 • İbrahim Tiryaki
 • Süreyyanur Kitapçıoğlu
 • Ali Evren Tufan
 • Neslihan İnal
 • Aynur Pekcanlar Akay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 14-18 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.07108
Denetimli Serbestlik Örneklemindeki Suça Sürüklenen Ergenlerin Yıkıcı Davranışları Üzerinde Ebeveyn Reddi, Öz Yeterlilik ve Benlik Saygısının Rolünün İncelenmesi
 • Rana Ezgi Kalelioğlu
 • Melikenaz Yalçın
 • Haluk Arkar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 15-21 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.64935
COVID-19 Karantina Sürecinde Anne-babalardaki Depresyon, Kaygı ve Stresle İlişkili Etmenler
 • Gizem Arıkan
 • Büşra Acar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 22-28 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.07379
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanı Yaşını Etkileyen Ebeveyn Özellikleri: Kesitsel Bir Gözlem Çalışması
 • Sadettin Burak Açıkel
 • Miray Çetinkaya
 • Candan Taşkıran
 • Fatma Hülya Çakmak
 • Büşra Sultan Aydos
 • Yetiş Işıldar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 29-34 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.35744
Çocukluk Dönemi Cinsel İstismarına İlişkin Mitler Ölçeği Ebeveyn Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Nilüfer Koçtürk
 • Seval Kızıldağ Şahin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 31-37 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.61687
Kadına Yönelik Psikolojik Şiddetin Ebeveyn Tutumları ile İlişkisi: Gümüşhane İli Örneği
 • Ayşin Çetinkaya Büyükbodur
 • Ahmet Burhan Çakıcı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 40-48 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.00719
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Olguların ve Ebeveynlerin Algısı Farklı mı?
 • Emsal Şan
 • Sezen Köse
 • Burcu Özbaran
 • Zeki Yüncü
 • Serpil Erermiş
 • Tezan Bildik
 • Cahide Aydın
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 75-80 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2018.07.018
Çocukluk Çağı Travması ile Bozulmuş Yeme Tutumları İlişkisinde Ebeveyne Bağlanmanın Düzenleyici Rolünün İncelenmesi
 • Pervin Tunç
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 75-84 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.03521
Doğum Sırası, Algılanan Ebeveynlik Biçimleri ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Arasındaki İlişki
 • Gözde NİLÜFER
 • Deniz Canel ÇINARBAŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 125-139
Ebeveynlerin Çocuklarının Fotoğrafını Sosyal Medyada Paylaşmasının (Sharenting) Psikolojik Sonuçları: Bir Sharenting Olgu İncelemesi
 • Şule Baştemur
 • Dilara Hatice Borucu
 • Sezer Bulut
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 166-173 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.00710

Araştırma Yazıları

Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
 • Berna AYTAÇ
 • Suzan ÇEN
 • Gül Pembe YÜCEOL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 209-221

Diğer

Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri İle Ebeveynleriyle Yaşadıkları Problemleri Çözüm Biçimleri Arasındaki İlişkide Özerkliğin Aracı Rolünün İncelenmesi
 • Duygu AKYÜZ
 • Gül ŞENDİL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 5-16
Öğrenme Bozukluklarında Ebeveyn Kabulü/Reddi ile İçselleştirme ve Dışsallaştırma Sorunlarının İncelenmesi
 • Petek BATUM
 • Ferhunde ÖKTEM
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 5-19
Lösemi Tedavisi Gören Çocuklarda Öfke, Dışsallaştırma Problemleri ve Anne -Çocuk İlişki Özellikleri ile Annelerinin Duygu-Durum ve Stres Davranışlarının İncelenmesi
 • Arzu ÇIRPAN KANTARCIOĞLU
 • Melike EVİM SEZGİN
 • Birol B AYTAN
 • Adalet Meral GÜNEŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 29-40
ÇOCUK VE ERGENLERDE EBEVEYN EVLİLİK ÇATIŞMASI ALGISI
 • Gül Şendil
 • Özgün Kızıldağ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 58-66
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ PSİKİYATRİK SORUNLARI İLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: CİNSİYETİN ROLÜ
 • Koray KARABEKİROĞLU
 • Ayşe RODOPMAN ARMAN
 • Meral BERKEM
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 75-86
Ebeveyn Yetiştirme Tarzları Ölçeği - Çocuk Formu’nun Türkiye Örneklemine Uyarlama Çalışması
 • Sena CÜRE
 • Ilgın GÖKLER DANIŞMAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2015; 22: 81-96
ERKEN ÇOCUKLUK ENVANTERİ- 4 EBEVEYN FORMU (EÇE-4:EF) TÜRKÇE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 • Şaziye Senem BAŞGÜL
 • Nilay ETİLER
 • Ayşen COŞKUN
 • Işık KARAKAYA
 • Belma AĞAOĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 83-92
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Anne Babalarında Psikolojik Belirtiler ve Aile İşlevselliği
 • Cem GÖKÇEN
 • Esin ÖZATALAY
 • E. Çığıl FETTAHOĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 95-104
Kitap Tanıtımı:Duygudurum Bozukluklarında Psikoeğitimsel Terapi:Çocuk ve Ergen/Ebeveyn
 • Neslihan İNAL EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 97-99
Okula Başlamaya Hazır Olusluk Değerlendirmesi İçin Bir Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniğine Başvuran Çocuk ve Ebeveynlerin Özellikleri
 • Yasemin YULAF
 • Funda GÜMÜŞTAŞ
 • Muhammed AYAZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2015; 22: 107-116
Ebeveynlik Öğrenilebilir Mi? Bir Olgu Sunumu
 • Burcu ARKAN
 • Taner GÜVENİR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 135-144
Ergenlerde Algılanan Ebeveynlik Stilleri, Narsisizm, Psikolojik ve Sosyal Uyum
 • Canan PEKER
 • Arzu AYDIN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 137-153
OLUMLU ERGEN GELİŞİMİNDE EBEVEYN/AKRAN İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ
 • Fatih Bayraktar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 157-166
Ergenlikte Reaktif ve Proaktif Saldirganliğin, Empati ve Çocuk Yetiştirme Stilleri ile İlişkisi
 • Gamze ER
 • Serap AKGÜN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 211-226
Madde Bağımlılığı: Aile ile İlgili Olası Risk Faktörleri, Algılanan Ebeveyn Kabul-Reddi ve Çocuk Yetiştirme Stilleri
 • Serkan BİRCAN
 • Gülsen ERDEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 211-222
Dsm-5 Düzey 2 Dikkatsizlik Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği (6-17 Yaş Ebeveyn Formu)
 • Şermin YALIN SAPMAZ
 • Burcu Serim DEMİRGÖREN
 • Masum ÖZTÜRK
 • Öznur BİLAÇ
 • Handan ÖZEK ERKURAN
 • Ertuğrul KÖROĞLU
 • Ömer AYDEMİR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 227-233

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler