Özgün Araştırma

Batman İlinde 2013-2018 Yılları Arasında Gerçekleşmiş İntihar Girişimlerinin Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
 • Binay Kayan Ocakoğlu
 • Meltem Oğuz
 • Zehra İpek
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 61-69 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.57966

Diğer

Depresif Kız Ergenlerde İntihar Davranışının Klinik Özellikleri
 • Çiğdem YEKTAŞ
 • Tezan BİLDİK
 • N. Burcu ÖZBARAN
 • Sezen KÖSE
 • Serpil ERERMİŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 33-44
Ergenlerde İlk İntihar Girişimi: Dürtüsellik ve Kötü Çocukluk Çağı Yaşantıları Arasındaki İlişki
 • Hesna GÜL
 • Esra YÜRÜMEZ
 • Ahmet GÜL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 45-53
ERGENLİK DÖNEMİNDE İNTİHARIN ÖNLENMESİ: BİR GÖZDEN GEÇİRME
 • Diğdem Müge Siyez
Turk J Child Adolesc Ment Health 2005; 12: 92-101
Ergenlerde Algılanan Sosyal Destek Düzeyinin Depresyon ve İntihar Olasılığı ile İlişkisi
 • Özlem ŞİRELİ
 • Mehmet ÇOLAK
 • Yavuz ORAK
 • Naime SAKINÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2015; 22: 97-106
ERGENLERDE İNTİHAR DAVRANIŞI
 • İnci Meltem Atay
 • Efser Kerimoğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 128-136
Çocuk İzlem Merkezine Başvuran Ergenlerde İntihar ile İlişkili Düşünce ve Davranışları Etkileyen Faktörler
 • Sevay Alşen GÜNEY
 • Özlem BAĞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 239-250

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler