Derleme

Çocuğa Kötü Muamelenin Psikolojik ve Gelişimsel Sonuçlarını Önlemek
 • Ahu Öztürk
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 7-19 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.47955
Çocuk İzlem Merkezlerinde Yürütülen Sağlık Hizmetlerinin Gözden Geçirilmesi
 • Özlem BAĞ
 • Çilem BİLGİNER
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 83-89

Özgün Araştırma

Konya İlinde Bir Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğinde Değerlendirilen Adli Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Geriye Dönük İncelenmesi
 • Merve Sertdemir
 • Beytullah Kut
 • Şerafettin Demirci
 • Ömer Faruk Akça
 • Semih Erden
 • Faruk Uğuz
 • Mehmet Ak
 • Adem Aydın
 • Ayhan Bilgiç
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 27-32 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.54264
Ülkemizde COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Uygulanan Karantina Süreçlerinin Başlangıç Döneminde Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Ait Özellikler
 • Sevay Alşen Güney
 • Özlem Bağ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 27-34 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.06025
Çocukluk Dönemi Cinsel İstismarına İlişkin Mitler Ölçeği Ebeveyn Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Nilüfer Koçtürk
 • Seval Kızıldağ Şahin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 31-37 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.61687
Türkiye’de Cinsel İstismar Mağduru Çocukların Beyanlarında Ölçüt Bazlı İçerik Analizine Göre Değerlendiriciler Arası Güvenilirlik
 • Çilem Bilginer
 • Belgin Üstün Güllü
 • Gülçin Orhan
 • Bilge Merve Kalaycı
 • Gülsen Erden
 • Nilüfer Koçtürk
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 52-59 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.97269
İstanbul İli Örnekleminde Cinsel İstismar Mağduru Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Açısından İncelenmesi
 • Gizem ÖZDEMİR
 • Gizem CESUR
 • Gülsün ÜNAL YARAR
 • Mehmet Akif SEZEROL
 • Gökhan MALKOÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 141-158
Ebeveynlerin Çocuklarının Fotoğrafını Sosyal Medyada Paylaşmasının (Sharenting) Psikolojik Sonuçları: Bir Sharenting Olgu İncelemesi
 • Şule Baştemur
 • Dilara Hatice Borucu
 • Sezer Bulut
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 166-173 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.00710

Diğer

Güneydoğu Anadolu'da Bir il Merkezinde Bildirim Yapilmiş İstismar ve İhmal Olgularinin Özellikleri
 • H. Tuna ÇAK
 • Semih ERDEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2013; 20: 5-12
Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ergenlerdeki Flört Kaygısını Yordar Mı?
 • Melek KALKAN
 • Selda KARADENİZ ÖZBEK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 35-44
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ: ERKEN DÖNEM STRESİN NÖROBİYOLOJİK GELİŞİME ETKİSİ
 • Ilgın Gökler
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 47-57
Cinsel İstismara Uğrama İddiası ile Başvuran Bir Olgu: Yapay Bozukluk ve Diğer Ayırıcı Tanılar
 • Mehmet ÇOLAK
 • Efser KERİMOĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 59-66
Kardeş İstismarı: Güncel Bir Derleme
 • Rukiye KIZILTEPE
 • Şeyda AKSEL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 71-80
Cinsel İstismar Mağdurlarının Psikiyatrik Değerlendirmesi ve İzlemi: Son Dört Yıllık Deneyim
 • Çağatay UĞUR
 • Özlem ŞİRELİ
 • Zeynep ESENKAYA
 • Hülya YAYLALI
 • Nagihan SADAY DUMAN
 • Betül GÜL
 • Merve GÜNAY
 • Hilal Tuğba KILIÇ
 • Hesna GÜL
 • C. Kağan GÜRKAN
 • Birim GÜNAY KILIÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2012; 19: 81-86
2009-2011 Yılları Arasında Bir Devlet Hastanesinde Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Yönlendirilen Adli Olgular
 • Emel SARI GÖKTEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 105-116
ERGENLER İÇİN ROMANTİK İLİŞKİLERDE SORUN ÇÖZME ÖLÇEĞİNİN (ERİSÇÖ) GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ
 • Melek KALKAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 131-138
ÇOCUKLUK CİNSEL İSTİSMARI: BİR OLGU NEDENİYLE TANI GÜÇLÜKLERİ
 • Işık Karakaya
 • Özden Ş. Üneri
 • Ayşen Coşkun
Turk J Child Adolesc Ment Health 2005; 12: 141-144
OKUL ORTAMINDA TRAVMATİK YAŞANTI: AKRAN İSTİSMARI
 • Işık KARAKAYA
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 144-147
Ekolojik Sistemler Kuramı Çerçevesinde Akran Zorbalığının İncelenmesi
 • Aysun DOĞAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 149-162
Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Psikopatoloji ve İlişkili Risk Etkenleri
 • Masum ÖZTÜRK
 • Bengisu UZEL TANRIVERDİ
 • Şermin YALIN SAPMAZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 155-163
CİNSEL İSTİSMAR DAVRANIŞI GÖSTEREN ERGENLER: İKİ OLGU VE KONUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
 • Sultan DOĞAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 157-162
Çocuk İzlem Merkezine Başvuran Ergenlerde İntihar ile İlişkili Düşünce ve Davranışları Etkileyen Faktörler
 • Sevay Alşen GÜNEY
 • Özlem BAĞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 239-250
Ergenlik Döneminde Cinsel İstismara Ait Değişkenler Özsaygıyı Nasıl Etkiler? Bir Çocuk İzlem Merkezi Deneyimi
 • Sevay Alşen GÜNEY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 251-265

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler