Editöre Mektup

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü (UEMS-CAP) Delegelerinin 2022 Yılı Toplantısından İzlenimler

10.4274/tjcamh.galenos.2022.58661

  • Sevay Alşen Güney

Gönderim Tarihi: 08.11.2022 Kabul Tarihi: 18.11.2022 Turk J Child Adolesc Ment Health 2022;29(3):215-216

Anahtar Kelimeler: Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü, yıllık toplantı, delegeler

Sayın Editör;

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü (UEMS-CAP) delegelerinin yıllık toplantısı Koronavirüs Hastalığı-2019 (COVİD-19) pandemisi nedeniyle, yüz yüze toplantılara verilen iki yıllık aradan sonra İspanya’nın Sevilla kentinde gerçekleştirilmiştir. UEMS-CAP Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi'ndeki eğitim ve öğretimin kalitesinin, ruh sağlığı sorunları olan çocuklara ve gençlere verilen bakımın kalitesiyle yakından ilişkili olduğu inancıyla yola çıkan bir topluluk olup; farklı ülkelerdeki Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi derneklerinin üyelikleri ile 1994 yılından bu yana varlığını aktif olarak sürdürmektedir.

Topluluk, tıp eğitimi içerinde çocuk psikiyatrisinin varlığı ve aktif rol oynaması, asistan eğitimlerinin farklı ülkelerdeki standardizasyonu ve eğiticilerin eğitimi gibi temel alanlarda çalışmalarını sürdürmekte; ülkeler arası iş birliğini ve ortak hareketle çocuk ve ergen psikiyatrisi alanının geliştirilmesini desteklemektedir.

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Onursal Başkan sayın Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu’nun çabalarıyla UEMS-CAP’a üye olmuş olup; üye olduğu süreçten bu yana yapılan uluslararası toplantılara etkin katılım göstermektedir. Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu ilk UEMS-CAP temsilcisi olarak görev almış, daha sonra bu görevi 2013 yılında Prof. Dr. Neslihan İnal’a devretmiştir. 2022 yılından itibaren Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği UEMS-CAP temsilciliği görevi Doç. Dr. Sevay Alşen Güney tarafından sürdürülmektedir.

Son iki yıldır COVİD-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak devam eden UEMS-CAP toplantıları, bu yıl Ekim ayında İspanya’nın Sevilla kentinde gerçekleştirilmiştir. International Center of the University Sevilla ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, ülkemiz UEMS-CAP temsilcisi Doç. Dr. Sevay Alşen Güney ve bir önceki temsilci olan dernek başkanımız Prof. Dr. Neslihan İnal katılmıştır.

Toplantı 14-15 Ekim 2022 tarihlerinde 27 delegenin katılımı ile gerçekleşmiş ve Çocuk ve Genç Psikiyatrisi pratiğinde eğitim alanlarına dair ayrıntılı paylaşımlarda bulunularak, eğitimin geliştirilmesi ve standardizasyonuna dair projeler ve planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

UEMS-CAP bölüm başkanı Carmen Schroder’in (Fransa) rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı toplantılar, ikinci başkan Krisztina Kapornai (Bulgaristan), bölüm sekreteryası Hojka Kumperšcak (Slovenya), eğitim alt kurulu başkanı Peter Deschamps (Hollanda) ve ikinci başkanı Thorsten Schumann (Danimarka) tarafından büyük bir titizlik ve misafirperverlik ile yürütülmüştür.

Tartışılan konular arasında, son yüz yüze toplantıdan bu yana Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı pratiğinde (pandemi, çevre/iklim krizi, savaşlar, Avrupa Birliği’ndeki ekonomik ve toplumsal değişikliklerle ilgili olarak Çocuk ve Ergen ruh sağlığı hizmetlerinde yaşanan sıkıntılar) değişenler, Avrupa Çocuk ve Ergen ruh sağlığı asistan eğitiminde varsa farklılaşan eğitsel gereksinimlerin belirlenerek halihazırda yenilenen müfredat çerçevesinde değerlendirilmesi, Çocuk ve Genç Psikiyatri eğitiminde uluslararası standardizasyonun belirlenmesinin amaçlandığı UEMS-CAP tarafından yürütülen çok uluslu Delphi çalışmasının geldiği nokta ve süreçte çalışmanın yapılması planlanan sonraki adımları hakkında bilgilendirme1,2, Çocuk ve Genç Psikiyatristleri ile pediatristler arası liyezon ilişkilerinin uluslar arası boyutta değerlendirilmesi, erişkin psikiyatristlerinin Çocuk ve Genç psikiyatristlerinden öğrenmesi gerekenler, sınırlar, sınırlılıklar ve gelecekte ortak hareket edebilmenin olası yolları, UEMS merkezi toplantılarında gelecekte ortak olarak yapılması planlanan projeler hakkında bilgilendirme (cinsiyet, farklılıklar ve kapsayıcılık tema başlıkları, ergen tıbbı ve sağlığına multidisipliner yaklaşım, seyrek görülen hastalıklar tema başlığı) gibi son derece geniş kapsamlı başlıklar yer almıştır. Tüm konular kısa sunumlar ve interaktif paylaşımlar vasıtasıyla zenginleştirilmiştir.

İnteraktif paylaşımlar esnasında alanımızda bir “Avrupa Board/Yeterlilik” sınavı yapılmasının planlandığı öğrenilmiştir. Ayrıca halihazırda pek çok katılımcı ülkede uzmanlara yönelik ve hatta asistan düzeyinde kıdemleri değerlendiren yeterlilik sınavlarının yapılmadığı bilgisi edinilmiştir. Türkiye ve Avrupa ülkelerinde asistan, uzman, öğretim üyesi sayıları ve eğitim süreçlerine dair veriler paylaşılmıştır. Ülkelerin her birinin ayrı ayrı konularda öne çıkan gereksinimleri olmakla birlikte, ülkemizde asistan eğitiminin gereksinimlerinin karşılanmasına dair çabaların, pek çok Avrupa ülkesinden çok daha iyi olduğu izlenimi oluşmuştur.

Bir sonraki UEMS-CAP toplantısının Yunanistan’da yapılması kararlaştırıldıktan sonra alt komitelerin oluşturulmasına dair gelecek planları paylaşılıp, ev sahibi İspanya delegelerinin İspanya’da Çocuk ve Genç Psikiyatrisinin kısa tarihi ve günümüzdeki durumunda dair veriler sunularak son derece verimli geçen toplantı sonlandırılmıştır.

Etik

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

Finansal Destek: Makalede adı geçen toplantıya katılım COGEPDER tarafından finanse edilmiştir.


Resimler

  1. Nasa P, Jain R, Juneja D. Delphi methodology in healthcare research: How to decide its appropriateness. World J Methodol. 2021;11:116-129.
  2. Revet A, Raynaud JP, Marcelli D, Falissard B, Catheline N, Benvegnu G. Career Choice and Attractiveness of Child and Adolescent Psychiatry as a Medical Specialty: A National French Questionnaire Survey. Front Psychiatry. 2021;12:560141.