Ay: 11 Yıl: 2023
Sayı: 3 Cilt: 30

Editörden

Editörden
 • Ali Evren TUFAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 0-0

Özgün Araştırma

İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Olan Gençlerde Uyku Kalitesi ve Yaşam Tarzı Davranışlarının İncelenmesi: İnternet Bağımlılığının Rolü
 • Caner Mutlu
 • Aybike Şenel
 • İpek İnci İmat
 • İdil Ersöz
 • Nur Berfin Özcan
 • Ebru Kaya Mutlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 193-198 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2023.52714
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde COVID-19 Pandemisine Bağlı Uyum Bozukluğu Oluşma Riski Taşıyan Kişilik Tiplerinin Belirlenmesi
 • Furkan Özel
 • Ahmet Topuzoğlu
 • Atakan Işık
 • Berk Buke
 • Nida Özarslan
 • Nazlı Hashemi
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 199-205 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.52244
Ergenlerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Düzeylerinin Sosyal Kaygı ve Akran İlişkilerine Etkilerinin İncelenmesi
 • Aleyna Yalçınkaya
 • Rahime İmamoğlu
 • Ece Tecim
 • Hilal Uymaz
 • Ebru Uysal
 • Lügen Ceren Güneş
 • Neriman Aral
 • Selim Tosun
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 206-213 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.85057
Bilişsel Gelişiminde Geriliği Olan Çocukların Annelerinde Bağlanma Biçimi ve Zihin Kuramı Becerileri
 • Gülçin Ünverdi
 • Şahika Gülen Şişmanlar
 • Duygu Karagöz
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 214-221 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.95967
2002-2014 Yılları Arasında Mersin Üniversitesi, Çocuk Psikiyatri Polikliniği'ne Başvuran Cinsiyet Disforisi Tanılı Olguların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri
 • Fatma Yıldırım
 • Veli Yıldırım
 • Fevziye Toros
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 222-227 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.39306
COVID-19 Salgın Sürecinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Ekran Sürelerinin Değerlendirilmesi
 • Aylin Deniz Uzun Çakır
 • Şermin Yalın Sapmaz
 • Burak Çakır
 • Mert Kaan Kale
 • Öznur Bilaç
 • Hasan Kandemir
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 228-234 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.24085
Ergenler için Epidemiyolojik Araştırmalar Merkezi Depresyon Ölçeği - 10 Maddelik Versiyonu: Türkçeye Uyarlama Çalışması
 • Tuba Bağatarhan
 • Diğdem Müge Siyez
 • Şahbal Aras
 • Burcu Serim Demirgören
 • Seçil Gündüz Ünsal
 • Fatma Nur Çakmak
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 235-244 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.05658
COVID-19 Pandemisi: Türkiye’de Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanına ve Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Hekimlere Etkileri - Bir Anket Çalışması
 • Kardelen Akbal Bağcı
 • Esra Çöp
 • Berat Merih Yetim
 • Didem Behice Öztop
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 245-251 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.98598

Diğer

2023 Hakem Dizini
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 0-0
2023 Yazar Dizini
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 0-0
2023 Konu Dizini
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler