Ay: 3 Yıl: 2022
Sayı: 1 Cilt: 29

Editörden

Editörden
 • Ali Evren TUFAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 0-0

Derleme

Otizm Spektrum Bozukluklarında Düzenli Fiziksel Egzersizlerin Bedensel ve Ruhsal Gelişim ile Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
 • Nesrin Türk
 • Cem Gökçen
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 1-6 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.07269

Özgün Araştırma

Ruh Sağlığını Geliştirici Bilgiler Ölçeğinin Türkçe Versiyonu: Ergenlerde Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
 • Neşe Mercan
 • Sabahat Coşkun
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 7-14 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.29491
Denetimli Serbestlik Örneklemindeki Suça Sürüklenen Ergenlerin Yıkıcı Davranışları Üzerinde Ebeveyn Reddi, Öz Yeterlilik ve Benlik Saygısının Rolünün İncelenmesi
 • Rana Ezgi Kalelioğlu
 • Melikenaz Yalçın
 • Haluk Arkar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 15-21 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.64935
COVID-19 Karantina Sürecinde Anne-babalardaki Depresyon, Kaygı ve Stresle İlişkili Etmenler
 • Gizem Arıkan
 • Büşra Acar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 22-28 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.07379
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanı Yaşını Etkileyen Ebeveyn Özellikleri: Kesitsel Bir Gözlem Çalışması
 • Sadettin Burak Açıkel
 • Miray Çetinkaya
 • Candan Taşkıran
 • Fatma Hülya Çakmak
 • Büşra Sultan Aydos
 • Yetiş Işıldar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 29-34 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.35744
Rehberlik Araştırma Merkezleri Tarafından Bir Ön Değerlendirme Raporu ile Yönlendirilen Olgularda Tanısal Tutarlılığın Değerlendirmesi
 • Ferhat Yaylacı
 • Barış Güller
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 35-40 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.63634
Erken Başlangıçlı Şizofreni Hastalarında “Döner Kapı Fenomeni”: Çok Merkezli Bir Çalışma
 • Serkan Turan
 • Yeşim Sağlam
 • Çağatay Ermiş
 • Şafak Eray
 • Mustafa Tunctürk
 • Caner Mutlu
 • Gül Karaçetin
 • Neslihan İnal
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 41-46 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.13008

Olgu Sunumu

DEHB Tedavisinde Atomoksetin ile Tetiklenen Tikler: Olgu Sunumu
 • Mesut Sarı
 • Güler Göl Özcan
 • Yasemin Akkuş İmrek
 • Yusuf Öztürk
 • Ali Evren Tufan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 47-49 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.94830

Editöre Mektup

Çocuk ve Ergenlerde Majör Depresif Bozukluk Tanısı İçin Kullanılabilecek Bir Grup Ölçeğin Bayesci Yöntemle Değerlendirilmesi
 • Ali Evren Tufan
 • Zehra Hangül
 • Meryem Özlem Kütük
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 50-52 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.29290

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler