Ay: 11 Yıl: 2022
Sayı: 3 Cilt: 29

Editörden

Editörden
 • Ali Evren TUFAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 0-0

Derleme

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Egzersizin Etkisi
 • Mehmet Akif Akıncı
 • Necati Uzun
 • Cem Gökçen
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 130-136 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.81300

Özgün Araştırma

Üniversite Öğrencilerinde Yaygın Gözlenen Ruhsal Bozuklukların ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Cansu Erden Cengiz
 • Ahmet Topuzoğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 137-145 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.78941
Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme ve Yordayıcıların Değerlendirilmesi
 • Ahmet Topuzoğlu
 • Furkan Özel
 • Zeynep Meral
 • İbrahim İnci
 • Mehmet Akif Ülgen
 • Sena Özge Aslan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 146-151 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.29484
Adölesan Erkek Futbolcularda Motivasyon ve Psikopatoloji Taraması
 • Raziye Dut
 • Ali Güven Kılıçoğlu
 • Bernard Tahirbegolli
 • Mustafa Şahin
 • Sergen Devran
 • Bülent Bayraktar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 152-158 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.62207
Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin Kullanımı ile Bakım Verenlerinde Yaşam Kalitesi, Umutsuzluk, Depresyon ve Aşı Reddi Arasındaki İlişki
 • Özge Gizli Çoban
 • Arif Önder
 • Aslı Sürer Adanır
 • Aziz Kara
 • Börte Gürbüz Özgür
 • Merve Aktaş Terzioğlu
 • Gizem Müjdecioğlu Demir
 • Zehra Ece Randa
 • Aybike Erdem
 • Serhat Nasıroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 159-166 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.29494
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniğinde Selektif Mutizm Tanısı Alan Çocukların Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Mehmet Akif Akıncı
 • Necati Uzun
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 167-173 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.02886
Lise Öğrencilerinin Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı ve Desteği ile Akademik Güdülenmesi Arasındaki İlişki
 • Eda Gülbetekin
 • Yunus Tunç
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 174-188 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.86658
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Tedavisinin İşlevsellikteki Bozulma Üzerine Etkisi
 • Zeynep Vatansever Pınar
 • İrem Damla Çimen
 • Mahmut Cem Tarakçıoğlu
 • Özlem Yıldız Gündoğdu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 189-197 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.44154
COVİD-19 Pandemisinin Çocukların Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi Hakkında Bilgi Kaynağı Olarak YouTube
 • Masum Öztürk
 • Yekta Özkan
 • Şermin Yalın Sapmaz
 • Hasan Kandemir
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 198-203 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.21549
Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Çocuk ve Ergenler için İstenen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi
 • Handan Özek Erkuran
 • Özlem Önen
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 204-209 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.36450

Olgu Sunumu

Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Yapılandırılmış Bilişsel Davranışçı Müdahaleler: Olgu Sunumu
 • Ece Varlık Özsoy
 • Senem Turan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 210-214 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.82473

Editöre Mektup

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü (UEMS-CAP) Delegelerinin 2022 Yılı Toplantısından İzlenimler
 • Sevay Alşen Güney
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 215-216 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.58661

Diğer

2022 Hakem Dizini
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 0-0
2022 Yazar Dizini
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 0-0
2022 Konu Dizini
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler