Diğer

BİR OLGU SUNUMU: AİLESEL ÖZELLİK GÖSTEREN AYRILMA ANKSİYETESİ BOZUKLUĞU

  • Rifat Karlıdağ
  • Süheyla Ünal
  • Ayşe Avcı
  • Birsen Sipahi

Turk J Child Adolesc Ment Health 2002;9(1):41-46

Bu olgu sunumunda, iki kuşağın benzer görüngüleri dikkate alınarak, ayrılık anksiyete- sinin ailesel özelliği tartışılmıştır. Veriler ulaşılabilen aile üyelerinin klinik ve psikometrik değerlendirmeleri ile elde edilmiştir. Okul korkusu yakınması ile başvuran 7 yaşında bir erkek çocuğun babası, iki amcası ve bu amcalardan birisinin iki çocuğunda da benzer öykü bulunmaktaydı. İki halası ayrılık anksiyetesine ilişkin bazı özellikler taşımaktaydı. Ayrılık anksiyetesinin ailesel özelliğini anlamak için olgunun psikopatolojik formulasyonu bağlanma kuramına göre yapıldı.

Anahtar Kelimeler: Okul korkusu, ayrılık anksiyetesi, bağlanma kuramı, aile sistemi,biyodavranışsal aile modeli