Derleme

COVID-19 Salgını Sırasında Çocuk ve Ergenlerde Telepskiyatri Uygulamaları: Olgu Serisi ve Kısa Derleme

10.4274/tjcamh.galenos.2021.96967

  • Sefa Coşğun
  • Eray Fadıloğlu

Gönderim Tarihi: 23.11.2020 Kabul Tarihi: 17.01.2021 Turk J Child Adolesc Ment Health 2021;28(1):4-8

Bütün dünyayı etkileyen Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) salgının çocuk ve ergenler üzerinde ciddi etkileri olmuştur. Salgınla beraber bir kısım çocuk ve ergende psikiyatrik bozukluklar ortaya çıkmış, öncesinde psikiyatrik semptomları olanlarda alevlenmeler görülmüştür. Salgın kapsamında Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) virüsünün yayılımını engellemek için alınan önlemler ve sağlık sisteminde yapılan değişiklikler ile çocuk ve ailelerin ruh sağlığı hizmetlerine ulaşmaları oldukça zorlaşmıştır. Bu süreçte tüm dünyada telepsikiyatri uygulamalarının kullanımı yaygınlaşmış, çevrimiçi platformlar aracılığıyla çocuklara ve ailelere çeşitli hizmetler sunulmuştur. Ülkemizdeki yayın dizini incelendiğinde çocuk ve ergenlerdeki telepsikiyatri uygulamaları ile ilgili kısıtlı sayıda yazıya denk gelinmiştir. Bu yazıda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Otizm Spektrum Bozukluğu, Majör Depresyon Bozukluğu, Madde Kullanım Bozukluğu tanıları almış dört olgunun telepsikiyatri ile takibi sunulmuş, literatür incelenerek ileride yapılacak düzenlemeler için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, telepsikiyatri, çocuk, ergen, olgu serisi

Tam Metin (İngilizce)