Editörden

Editörden

  • Ali Evren TUFAN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2022;29(3):0-0

Değerli Meslektaşlarım ve Alanımızın Kıymetli Profesyonelleri,

Dergimizin 28. yayın yılının son sayısı oldukça doyurucu bir içerik ile yayınlanmıştır. Bu sayımız dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu yönetiminde egzersizin rolünü değerlendiren bir gözden geçirme ile başlamaktadır. İlaç tedavisine ek olarak egzersizin yararlarını değerlendiren bu gözden geçirmenin alan yazına katkı yapacağını umuyor; sonuçlarının yine bu sayımızda yer alan ergen erkek futbolculardaki ruhsal yakınmalar ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğunda ilaç tedavisinin işlevselliğe etkisi üzerine iki çalışma ile beraber değerlendirilmesini öneriyoruz.

Üniversite eğitimi geç ergenlik - beliren erişkinlik dönemini kapsamakta ve bu yaş grubunun sorunları hakkında görece kısıtlı çalışma bulunmaktadır. Bu döneme özgü sorunlar güncel sayımızda iki çalışma ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmalardan birinde üniversite öğrencisi gençlerde ruhsal sorunlar ve ilişkili olan etkenler, diğerinde ise öğrencilerde akademik erteleme davranışı ve yordayıcıları değerlendirilmiştir. Akademik erteleme davranışı, öğrencilerin deneyimledikleri akademik başarı baskısı ve bireysel güdülenmelerinden de etkilenebilmektedir. Sayılan faktörlerin etkileri ise bu sayımızda lise öğrencileri üzerinde yürütülmüş diğer bir çalışmada değerlendirilmiştir. Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ebeveynlerinde tamamlayıcı/alternatif tıp yöntemlerinin tercihi ve ilişkili faktörler, seçici konuşmazlık tanısı alan çocuklarda seçilen tedavi yöntemleri ve etkileri, tıbbi sorunları nedeniyle yatırılarak tedavi edilen çocuk ve ergen hastalar için çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından istenilen konsültasyonlar ve video temelli sosyal medya uygulamalarında COVID-19 pandemisi ve çocuk ruh sağlığına etkileri hakkında verilen bilgilerin güvenilirliğinin değerlendirilmesi sayımızda yer alan diğer çalışmalar arasındadır. Çocuk ve ergen anksiyete bozukluklarında bilişsel davranışçı terapi yöntemlerinin faydalı olabileceği bilinmektedir. Sayımızda yayınlanan olgu sunumunun bu olguların yönetimine katkı sağlayabileceği düşünülmüştür. Ülkemiz tıp fakültelerinde verilen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanlık eğitimi ve diğer Avrupa ülkelerinde verilen eğitimler ile karşılaştırılması vekil editörümüz Doç. Dr. Sevay ALŞEN GÜNEY tarafından hazırlanan ve UEMS-CAP 2022 yılı toplantısını değerlendiren editöre mektup içerisinde sunulmuştur.

Sonuna yaklaştığımız 2022 yılı konu, yazar ve hakem listesinin de yansıttığı üzere dergimize ilgi ve talebin artışı devam etmektedir. Bu süreçte katkıları olan tüm yazarlar, hakemler, yardımcı editörler, editörler kurulu üyeleri ve vekil editör Doç. Dr. Sevay ALŞEN GÜNEY’e teşekkür ediyor, keyifli okumalar diliyorum.

En içten sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Ali Evren TUFAN