Editörden

Editörden

  • Ali Evren TUFAN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2023;30(2):0-0

Değerli Meslektaşlarım ve Alanımızın Kıymetli Profesyonelleri,

Dergimizin dolu bir içeriğe sahip yeni bir sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızda nörogelişimsel bozukluklarda duyusal işlemleme, internet tabanlı bilişsel davranışçı terapilerin çocuklarda kullanımı ve otizm spektrum bozukluklarında epigenetik değişiklikler üç derleme içerisinde değerlendirilmiştir. Bu derlemelerin ele aldıkları konuları genişletecek şekilde sayımızda otizm spektrum bozukluklarının doğum mevsimi ile ilişkisi ve COVID-19 pandemisinde bir çocuk ve ergen psikiyatri kliniğinde telepsikiyatri deneyimi iki çalışmada sunulmuştur. Günümüzde çocuk ve ergenlerin günlük yaşantısında önemli bir rol oynayan internet kullanımının patolojik yönleri olan sanal zorbalık ve internet bağımlılığı sayımızdaki diğer iki çalışmada değerlendirilmektedir. Bu çalışmaların sonuçlarının çocukların internet kullanımının uygun biçimde yönlendirilmesinde katkı sağlayacağını umuyoruz. Bedensel etkinliklerin ruh sağlığını koruma ve desteklemedeki önemi giderek daha fazla anlaşılmaktadır. Bu sayımızdaki çok merkezli bir çalışmada spor etkinliklerinin sürekli performans testinin yanı sıra dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu semptomları üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma verilerinin çocukların bedensel etkinliklerinin ruhsal etkileri üzerine alan yazına katkıda bulunacağı umulmaktadır. Koruma altındaki çocuklarda ruhsal bozukluklar için riskin arttığı bilinmektedir ve sayımızda yer alan diğer bir çalışmada kurum bakımında kalan ve kliniğe başvuran çocuk ve ergenlerin klinik özellikleri araştırılmıştır. Sayımızda yer alan son iki araştırmada ise kanser tanılı çocuk ve ergenlerde uykunun değerlendirilmesi için geliştirilmiş özgün bir ölçeğin geçerlik ve güvenirliği ve yıkıcı duygu durumu düzenleyememe bozukluğuna DSM-5 ve ICD-11 tanı sistemlerinin farklı yaklaşımlarının sonuçları değerlendirilmektedir.

Çocuk ve ergenlerde hayallere dalma, yavaşlık, dalgınlık gibi belirtilerle karakterize olan yavaş bilişsel tempo sendromu üzerine ilgi giderek artmaktadır. Sayımızda yayınlanan bir olgu sunumunda bu sendromun tanısı ve depresyon başta olmak üzere diğer çocukluk çağı ruhsal bozuklukları ile ayrımı tartışılmıştır. Belirtilen olgunun klinisyenlerin yavaş bilişsel temponun değerlendirilmesi ve yönetimi üzerine bilgilerini destekleyeceği düşünülmektedir.

Dergimize olan ilginiz için okurlarımıza müteşekkiriz. Yayın sürecinde katkıları olan tüm yazarlar, hakemler, yardımcı editörler, editörler kurulu üyeleri ve vekil editör Doç. Dr. Sevay ALŞEN GÜNEY’e teşekkür ediyor, keyifli okumalar diliyorum.

En içten sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Ali Evren TUFAN