Diğer

KONUŞMANIN BİLEŞENLERİ VE KONUŞMA GECİKMESİ OLAN ÇOCUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÖZDEN GEÇİRME

  • Müzeyyen Çiyiltepe
  • Tümer Türkbay

Turk J Child Adolesc Ment Health 2004;11(2):89-97

Amaç:

Bu gözden geçirme yazısında konuşma ve dil ile ilgili genel kavramların tanımlanması ve konuşma gecikmesinin nedenlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Konuşma gecikmesi ile ilgili yayınlar yazından taranmış, sonrasında değerlendirilmiş ve tartışılmıştır.

Sonuçlar:

Konuşmanın gelişiminde gecikme; zeka geriliği, işitme kaybı, sözel anlatım bozukluğu, psikososyalyoksunluk, otizm, seçici konuşmazlık ve serebral palsi dahil birçok bozukluğun bir belirtisi olabilir. Konuşma gecikmesi maturasyonel gecikme ya da bilingualizma ikincil olarak da oluşabilir.

Tartışma:

Konuşma gecikmesi olan çocuklarda öykü ve fiziksel muayene bilgileri tanıda kolaylıklar tanır. Erken saptanma ve müdahale; duygusal, sosyal ve bilişsel sorunları azaltır ve gidişi iyi yönde etkiler.

Anahtar Kelimeler: Konuşma gecikmesi, değerlendirme, ayırıcı tanı.