Olgu Sunumu

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Ergene Bilişsel Davranışçı Yaklaşım: Olgu Sunumu

  • Hatice ÜNVER

Gönderim Tarihi: 04.10.2017 Kabul Tarihi: 09.11.2017 Turk J Child Adolesc Ment Health 2018;25(1):77-81

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tedavisi mümkün olan nörodavranışsal bir bozukluktur. Bilişsel davranışçı terapi çocuk ve ergenlerdeki OKB tedavisinde etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Bu yazıda obsesif kompulsif bozukluk tanısı olan bir ergene bilişsel davranışçı yaklaşım anlatılmıştır. Hasta 15 yaşında bir kız ergen olup, yataklı ve ayaktan psikiyatri servislerinde yaklaşık iki yıl boyunca takip edilmiştir. Şikayetleri ilk olarak kirlilik düşüncesi nedeniyle sık el yıkama ve yemek yemekten kaçınma olarak başlamıştır. Kompulsiyonları nedeniyle hasta kilo kaybetmiştir. Hastaya düzenli olarak bilişsel davranışçı terapi uygulanmıştır. Psikoeğitim verilmiş; maruz bırakma ve tepki engelleme ile bilişsel yeniden yapılandırma teknikleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: çocuk, ergen, bilişsel davranışçı terapi, obsesif kompulsif bozukluk