Kitap Tanıtımı

Çocuk ve Ergenler için BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİ

  • Gül Karaçetin

Turk J Child Adolesc Ment Health 2019;26(2):96-96

Çocukluk çağında başlayan ruhsal bozukluklar çocukların kendilerine, çevreye ve geleceğe olan bakış açılarını bozabilir. Yaşamın erken döneminde kendisini zorluklar karşısında “çaresiz” gören çocuğun bu bakış açısı tüm deneyimlerini etkileyebilir ve çocuğu bir kısır döngüye sokabilir. Bilişsel-davranışçı terapi (BDT), ruhsal acı çeken çocuklara bu acıdan kurtulmalarını sağlayacak ve yaşam boyu farklı durumlarda kullanabilecekleri baş etme yolları ve bakış açısı kazandırma konusunda klinisyenlerin kullanabileceği önemli bir terapi yöntemidir.

“Çocuk ve Ergenler için BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİ” kitabının çevirisi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği asistanlarının ve uzmanlarının motivasyonları ve çabalarıyla başlamıştır. Bu kitabın çevirisine başlarken amaç, bu etkili tedavi yöntemini, ruhsal bozukluk nedeniyle yaşamları etkilenen çocuk ve ergenlere uygulamak isteyen ruh sağlığı profesyonellerine bir kaynak sunmaktı. Çeviri için bu kaynağın seçilmesinin sebebi; çocuk ve ergenlerde görülen çeşitli psikiyatrik bozukluklarda (depresyon, intihar davranışı, bipolar bozukluk, anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk, kronik fiziksel hastalıklar, obezite ve depresyon, yıkıcı davranış bozuklukları, enürezis ve enkoprezis) sunduğu uygulama önerileri, olgu örnekleri ve BDT’nin “nasıl uygulanacağı” konusunda klinisyenlere yol gösterici olmasıdır. Ayrıca, ilk bölümlerinde, BDT’ye giriş, gelişimsel açıdan dikkat edilmesi gerekenleri, kültürel açıdan öne çıkan farklılıkları, BDT ve psikofarmakoloji kombinasyonunu da ele alarak ruh sağlığı profesyonellerine önemli katkılar yapacağını düşündüğümüz bu kitabın çeviri sürecinde büyük emek veren başta Doç. Dr. Caner Mutlu, Uzm. Dr. Bedia Sultan Önal, Uzm. Dr. Nurdan Ünaldı, Uzm. Dr. Büşra Duran ve Uzm. Dr. Esra Bulanık Koç’tan oluşan editör yardımcıları olmak üzere, katkıda bulunan tüm yazarlara teşekkür ederiz.

Ülkemizde çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında çok önemli gelişmelere öncülük eden sayın hocamız Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan başta olmak üzere, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yönetim Kurulu’na, kitabın basımına olan destekleri için teşekkür ederiz. Ayrıca, ülkemizde BDT uygulamaları eğitimini hem yetişkinlerde hem de çocuk ve ergenlerde başlatan, devam ettiren, çocuk ve ergen psikiyatristlerinin bu konuda eğitim alması için hiçbir zaman desteğini esirgemeyen sayın hocamız Prof. Dr. Mehmet Sungur’a da teşekkür ederiz. Her iki hocamızın kaleme aldığı önsözler ile kitabımızı onurlandırdıkları için ayrıca teşekkür ederiz.

Yakın zamanda basılacak ve Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği web sayfası üzerinden temin edilebilecek “Çocuk ve Ergenler için BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİ” kitabı çevirisinin çocuk ve ergen ruh sağlığı tedavi ekibinin tüm üyelerine yararlı olmasını diliyoruz.

Çeviri ekibi adına;

Doç. Dr. Gül Karaçetin

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği