Olgu Sunumu

Çocukluk Çağı Depresyonu Tanısı ile Takip Edilen Bir Yavaş Bilişsel Tempo Olgusu

10.4274/tjcamh.galenos.2022.75046

  • Sefanur Altun
  • Burcu Kardaş
  • Nursu Çakın Memik

Gönderim Tarihi: 26.01.2022 Kabul Tarihi: 10.06.2022 Turk J Child Adolesc Ment Health 2023;30(2):189-192

Yavaş bilişsel tempolu (YBT) çocuklar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu-dikkat eksikliği-baskın görünüme benzer belirtiler sergilese de aşırı hayal kurmaları, zihinsel karışıklıkları ve uyuşuklukları nedeniyle ayrı kategorize edilirler. Son yıllarda YBT ile ilgili gelişen bir literatür olmasına rağmen klinik görünümlerle ilgili çalışmalar ve olgu bildirileri sayıca azdır. Bu olgu sunumunun amacı YBT’nin klinik görünümü ile ilgili bilgi verilmesinin yanı sıra diğer ruhsal bozukluklarla niteliksel ayrımının tartışılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Yavaş bilişsel tempo, depresyon, çocukluk

Tam Metin (İngilizce)