Diğer

Çocukluk Çağı Mastürbasyonu

  • Özgür YORBIK
  • Caner MUTLU

Turk J Child Adolesc Ment Health 2016;23(1):59-66

Amaç:

Çocukluk çağı mastürbasyonu (ÇÇM) puberte öncesi bir çocuğun genital bölgesini uyarması olarak tanımlanır. Bu yazının amacı, ÇÇM’nin değerlendirilmesi ve ele alınmasını gözden geçirmektir.

Yöntem:

“Masturbation” ve “children” anahtar kelimeleri kullanılarak PubMed taraması yapıldı. Ayrıca, Haziran 2015’e kadar olan makale ve gözden geçirme yazılarının kaynak listeleri araştırıldı.

Sonuçlar:

ÇÇM, yanlışlıkla karın ağrısı ve epileptik nöbet olarak tanımlanabilir. Yanlış tanı konulan ÇÇM, gereksiz tetkiklere ve ilaç kullanımına neden olabilir. ÇÇM, çok yoğunsa, takıntılı bir şekildeyse, saldırganlık içeriyorsa, sıklığı ve yoğunluğu nedeniyle tıbbi sorunlara neden oluyorsa veya işlevselliğin önemli alanlarında bozulma yapıyorsa, anormal olabilir. İnternet yoluyla pornografi k materyale kolayca ulaşım ÇÇM sıklığını arttırabilir.

Tartışma:

ÇÇM her yaşta görülebilmesine karşın, sınırlı sayıda çalışmayla araştırılmıştır ve kanıta dayalı bilgi yoktur. Normal ve anormal ÇÇM’yi araştıran çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Mastürbasyon, çocuk, seksüel davranış.