Olgu Sunumu

Otistik Bulguların ve Bipolar Bozukluğun Eşlik Ettiği Bir Kabuki Sendromu Olgusu

  • Ezgi KARAGÖZ
  • Neslihan İnal EMİROĞLU

Gönderim Tarihi: 11.09.2018 Kabul Tarihi: 08.10.2018 Turk J Child Adolesc Ment Health 2018;25(2):159-163

Bipolar bozukluk epizodik doğada giden kronik bir hastalıktır. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) erken gelişim döneminden başlayan, bir nörogelişimsel bozukluktur. Temel semptomları, sosyal iletişimde kısıtlılıklar ve kısıtlı ve tekrarlayan ilgi alanları ile duyusal anormalliklerin varlığıdır. Kabuki sendromu (KS) (Kabuki make up sendromu, Niikawa-Kuroki sendromu), ilk kez Japonya'da tanımlanan, ancak birçok diğer etnik grupta görülen çoklu bir malformasyon / mental retardasyon(MR) sendromudur. Biz bu olgu sunumunda bu üç duruma sahip bir 13 yaşında erkek olguyu tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, otizm spektrum bozuklukları, kabuki sendromu, erkek ergen.