Özgün Araştırma

Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin Kullanımı ile Bakım Verenlerinde Yaşam Kalitesi, Umutsuzluk, Depresyon ve Aşı Reddi Arasındaki İlişki

10.4274/tjcamh.galenos.2021.29494

  • Özge Gizli Çoban
  • Arif Önder
  • Aslı Sürer Adanır
  • Aziz Kara
  • Börte Gürbüz Özgür
  • Merve Aktaş Terzioğlu
  • Gizem Müjdecioğlu Demir
  • Zehra Ece Randa
  • Aybike Erdem
  • Serhat Nasıroğlu

Gönderim Tarihi: 25.05.2021 Kabul Tarihi: 02.08.2021 Turk J Child Adolesc Ment Health 2022;29(3):159-166

Amaç:

Tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) yöntemleri, otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı konulan bireyler için yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda OSB’li çocuklarda TAT tedavilerinin kullanımının değerlendirilmesi ve OSB’li hastaların bakım verenlerinde TAT tedavi yöntemleri ile umutsuzluk, depresyon ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

OSB tanısı olan 126 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar kullanılan TAT yöntemleri açısından detaylı olarak değerlendirildi. OSB’li çocuğun bakım verenin yaşam kalitesi, depresyon, umutsuzluk ve aşı ile ilgili görüşler açısından değerlendirildi.

Bulgular:

TAT kullanan ve kullanmayan bakım verenler ölçek puanları açısından karşılaştırıldığında fark bulunmadı. TAT uygulanan çocukların ebeveynlerinde aşı reddi daha yaygındı.

Sonuç:

TAT kullanımı tercihinin, bakım verenin yaşam kalitesi, depresyon ve umutsuzluğu ile doğrudan ilişkili olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı ve alternatif tedavi, otizm spektrum bozukluğu, aşı, yaşam kalitesi, depresyon

Tam Metin (İngilizce)