Ay: 7 Yıl: 2022
Sayı: 2 Cilt: 29

Editörden

Editörden
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 0-0

Derleme

Çocuk ve Ergenlerin Alkol ve Madde Kullanımında Psikososyal, Nörobiyolojik ve Ailesel Etkenler
 • Ceren Şenyüz
 • İrem Bayramoğlu Erden
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 53-59 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.72681
Kişilerarası İlişkilerde Problem Yaşayan Çocuk ve Gençlerin Davranışlarını Düzenlemeye Yönelik Bir Müdahale Modeli: İş Birliğine Dayalı ve Proaktif Çözümler
 • Banu Karaahmetoğlu
 • Çığıl Aykut
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 60-66 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.66375

Özgün Araştırma

Sağlık Tedbiri Nedeniyle Takip Edilen Çocuk ve Ergenlerin Sosyo-demografik ve Klinik Özellikleri
 • Barış Güller
 • Ferhat Yaylacı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 67-74 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.38257
Ergenlerde Bilişsel Odaklı Psikoeğitim Programının Kaygı Düzeyi ve Bilişsel Hatalara Etkisi
 • Neslihan Tekgül
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 75-83 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.39974
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Metilfenidat Tedavisine Uyumu Etkileyen Faktörler: Retrospektif Bir Çalışma
 • Mert Kaan Kale
 • Şermin Yalın Sapmaz
 • Tilbe Erten
 • Ece Akar
 • Öznur Bilaç
 • Hasan Kandemir
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 84-92 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.46338
Bir Çocuk Psikiyatri Kliniğinin 6 Yıllık Hasta Kayıt Verilerinin İncelenmesi
 • Canan Kuygun Karcı
 • Asiye Arıcı Gürbüz
 • Esra Güzel
 • Satı Sanberk
 • İpek Suzer Gamli
 • Ayşegül Yolga Tahiroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 93-99 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.27247
COVID-19 Sırasında Çocuk ve Ergen Psikiyatri Başvurularında Değişen Eğilimler: Türkiye’deki Üçüncü Basamak Bir Merkezde Geriye Dönük Kesitsel Bir Çalışma
 • Esra Hoşoğlu
 • Bedia Sultan Önal
 • Berkan Şahin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 100-106 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.62533
PedsQL 13-24 Aylık Bebek Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği
 • Çilem Bilginer
 • Yasemin Demirci
 • Kübra Şahin
 • Serkan Karadeniz
 • Nazım Ercüment Beyhun
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 107-115 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.92063
Arkadaşlık İlişkilerinde İlişkisel Saldırganlık Ölçeğinin Ergenlerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Yıldız Kurtyılmaz
 • Mehmet Şahan
 • Esra Ceyhan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 116-124 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.77699

Olgu Sunumu

Dört Yaşındaki Bir Kız Çocuğunda Rapunzel Sendromu
 • Seda Aybüke Sarı
 • Levent Cankorkmaz
 • Ayla Uzun Çiçek
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 125-126 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.62534
Korpus Kallosum Agenezisine Eşlik Eden Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Hastada Ergoterapi Faydalı mıdır?
 • Hicran Doğru
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 127-129 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.09719

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler