En Çok İndirilenler

You can see all popular articles
GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI
 • Emine Zinnur Kılıç
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 137-147
BİR OLGU SUNUMU: AİLESEL ÖZELLİK GÖSTEREN AYRILMA ANKSİYETESİ BOZUKLUĞU
 • Rifat Karlıdağ
 • Süheyla Ünal
 • Ayşe Avcı
 • Birsen Sipahi
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 41-46
Ankara Gelişim Tarama Envanteri Agte İçin İki Farklı Geçerlik Çalışması: Ölçüte Bağlı ve Eşzamanlı Ayırdedici Geçerliği
 • Nilhan SEZGİN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 185-196
ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN KLİNİSYEN TARAFINDAN UYGULANAN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU ÖLÇEĞİ (TSSB-ÖÇE) GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 • Işık KARAKAYA
 • Nursu ÇAKIN MEMİK
 • Belma AĞAOĞLU
 • A. Tamer AKER
 • Şahika G. ŞİŞMANLAR
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
 • Ayşen COŞKUN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 125-132
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanılı Ergene Bilişsel Davranışçı Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu
 • Hatice Ünver
 • Neşe Perdahlı Fiş
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 131-135 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2019.05.010
GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETİ NİN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ
 • Taner GÜVENİR
 • Aylin ÖZBEK
 • Burak BAYKARA
 • Haluk ARKAR
 • Birsen ŞENTÜRK
 • Seçil İNCEKAŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 65-74
OTİZMDE DUYGU ALGILAMA ve İFADE ETME : BİR OLGU SUNUMU
 • Emek Bilal SAYMAZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 32-36
ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ KAVRAMI VE YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEKLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
 • Özden ÜNERİ
 • Nursu ÇAKIN MEMİK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 48-56
Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
 • Berna AYTAÇ
 • Suzan ÇEN
 • Gül Pembe YÜCEOL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 209-221
Yavaş Bilişsel Tempo ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Benzerlikleri ve Farklılıkları
 • Gül Ünsel Bolat
 • Hilmi Bolat
 • Semiha Özgül
 • Serkan Süren
 • Kemal Utku Yazıcı
 • Ali Bacanlı
 • Hasan Akın Tahıllıoğlu
 • Erhan Parıltay
 • Haluk Akın
 • Eyüp Sabri Ercan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 170-179 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.65707
YIKICI DAVRANIŞ BOZUKLUKLARINDA DSM-IV BELİRTİLERİ AÇISINDAN ANNE VE ÖĞRETMEN VERİLERİNİN UYUMU
 • Aynur Pekcanlar Akay
 • Süha Miral
 • Beyazıt Yemez
 • Kendal Çakar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 77-85
Çocukluk Çağı Mastürbasyonu
 • Özgür YORBIK
 • Caner MUTLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 59-66
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ: ERKEN DÖNEM STRESİN NÖROBİYOLOJİK GELİŞİME ETKİSİ
 • Ilgın Gökler
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 47-57
Otizm Spektrum Bozukluğunda Eğitsel Modellerin Gözden Geçirilmesi
 • Miraç Barış Usta
 • Dila Nur Yazıcı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 134-139 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.43531
Cinsel Kimlik Gelişimi ve Cinsel Kimlik Bozukluğunda Psikososyal Değişkenler: Gözden Geçirme
 • Berna ÖZSUNGUR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 163-174
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Aile Eğitim Programları
 • Yusuf ÖZTÜRK
 • Gonca ÖZYURT
 • Aynur PEKCANLAR AKAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 247-256
ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN SOSYAL DESTEK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN UYARLAMA ÇALIŞMASI: FAKTÖR YAPISI, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
 • Ilgın Gökler
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 90-99
Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Ergene Bilişsel Davranışçı Yaklaşım: Olgu Sunumu
 • Hatice ÜNVER
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 77-81
OTİZM DAVRANIŞ KONTROL LİSTESİNİN (ABC) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
 • Türkan YILMAZ IRMAK
 • Serap TEKİNSAV SÜTÇÜ
 • Arzu AYDIN
 • Oya SORİAS
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 13-23
ERGENLİK DÖNEMİNDE AŞILMASI GEREKEN BİR EVRE: BİSEKSÜALİTE
 • Celal Odağ
 • Tezan Bildik
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 32-40
Madde Kullanımı Risk Profili Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının İleri Psikometrik Özellikleri
 • Sabide Duygu Uygun
 • Esra Çöp
 • Kadir Özdel
 • Hande Konşuk Ünlü
 • Özden Şükran Üneri
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 91-95 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.80299
ÇOCUKLAR İÇİN YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN 8-12 YAŞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
 • Nursu ÇAKIN MEMİK
 • Belma AĞAOĞLU
 • Ayşen COŞKUN
 • Işık KARAKAYA
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 87-98
Çocuğa Kötü Muamelenin Psikolojik ve Gelişimsel Sonuçlarını Önlemek
 • Ahu Öztürk
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 7-19 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.47955
Ekolojik Sistemler Kuramı Çerçevesinde Akran Zorbalığının İncelenmesi
 • Aysun DOĞAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 149-162
BEBEKLİK ANOREKSİSİ: TANIDAN TEDAVİYE
 • Sabrı HERGUNER
 • Selim GÖKÇE
 • Gülbin GOKÇAY
 • Dilara Umran TUZUN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 38-47
ERGENLERDE İNTİHAR DAVRANIŞI
 • İnci Meltem Atay
 • Efser Kerimoğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 128-136
KONUŞMANIN BİLEŞENLERİ VE KONUŞMA GECİKMESİ OLAN ÇOCUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÖZDEN GEÇİRME
 • Müzeyyen Çiyiltepe
 • Tümer Türkbay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 89-97
Engelli Kardeşi Olan Çocukların Anneleri ile İlişkileri Üzerine Bir Alan Çalışması
 • Melike Pak
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 33-39 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.24633
Yıkıcı Duygudurum Düzenleyememe Bozukluğunda İrritabilite
 • Gonca Özyurt
 • Neslihan Emiroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 63-67 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2019.04.07
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ALT GRUPLARINDA CONNERS ÖĞRETMEN ve ANABABA ÖLÇEKLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ
 • Birim Günay Kılıç
 • Şahnur Şener
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 50-57
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • İpek PERÇİNEL YAZICI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 257-259
BAĞLANMANIN NÖROBİYOLOJİSİ
 • Burcu ÖZBARAN
 • Tezan BİLDİK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 137-144
ERGENLER İÇİN SOSYAL KAYGI ÖLÇEĞİNİN (ESKÖ) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
 • Arzu AYDIN
 • Serap TEKINSAV SUTCU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 79-89
ÇOCUKLARDA HAREKETLİLİK VE/VEYA DİKKATSİZLİK YAKINMALARI VE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANISI
 • Çığıl Fettahoğlu
 • Esin Özatalay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 13-18
Anne Bekçiliği Üzerine Bir Derleme
 • Arzu AYDIN
 • Güleycan AKGÖZ AKTAŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 283-292
Arkadaşlık İlişkilerinde İlişkisel Saldırganlık Ölçeğinin Ergenlerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Yıldız Kurtyılmaz
 • Mehmet Şahan
 • Esra Ceyhan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 116-124 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.77699
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Olguların ve Ebeveynlerin Algısı Farklı mı?
 • Emsal Şan
 • Sezen Köse
 • Burcu Özbaran
 • Zeki Yüncü
 • Serpil Erermiş
 • Tezan Bildik
 • Cahide Aydın
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 75-80 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2018.07.018
Çocuk ve Ergenler için BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİ
 • Gül Karaçetin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 96-96
Kronotip ve Çocukluk Çağı Psikiyatrik Bozuklukları
 • Büşra Balta
 • Güler Göl Özcan
 • Mesut Sari
 • Yasemin İmrek
 • Merve Taşkan
 • Yusuf Öztürk
 • Ali Evren Tufan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 69-78 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.57441
TRAVMA SONRASI BESLENME BOZUKLUĞU; TANIDAN TEDAVİYE
 • Sabrı HERGÜNER
 • Selim GÖKÇE
 • Gülbin GÖKÇAY
 • Ümran TÜZÜN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 47-56
Ebeveynlerin Çocuklarının Fotoğrafını Sosyal Medyada Paylaşmasının (Sharenting) Psikolojik Sonuçları: Bir Sharenting Olgu İncelemesi
 • Şule Baştemur
 • Dilara Hatice Borucu
 • Sezer Bulut
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 166-173 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.00710
Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Olan Ergenlerin Psikiyatrik İzlemleri: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Kliniği Deneyimi
 • Gözde Yazkan Akgül
 • Burcu Yıldırım Budak
 • Ayşe Burcu Ayaz
 • Neşe Perdahlı Fiş
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 156-162 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.63835
KORUYUCU AİLE BAKIMI ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN DAVRANIŞ VE DUYGUSAL SORUNLARI
 • Seval Üstüner
 • Neşe Erol
 • Zeynep Şimşek
Turk J Child Adolesc Ment Health 2005; 12: 130-140
Çocuk ve Ergende COVID-19 Salgını ve Duygudurum Bozuklukları Birlikteliği
 • Begüm Şahbudak
 • Neslihan İnal Emiroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 59-63 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.55265
Ergenlerde Sıkıntı-Östres Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
 • Nevin Akgün
 • Erdem Sevim
 • Füsun Ekşi
 • Halil Ekşi
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 102-109 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.82905
Yıkıcı Davranış Bozukluğu Olan Çocuklarda Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi: 18 Aylık İzlem Çalışması
 • Eyüp Sabri ERCAN
 • Ayşe KUTLU
 • Sibel DURAK
 • Ülkü AKYOL ARDIÇ
 • Ülkü DENİZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 21-33
İrritabilite ve Çocuklarda İrritabilitenin Değerlendirilmesi
 • Arzu Çalışkan Demir
 • Özlem Özcan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 1-6 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.98608
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Uzun Etkili Guanfasinin Yeri
 • Ümit Işık
 • Hakan Öğütlü
 • Meryem Özlem Kutuk
 • Eyüp Sabri Ercan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 20-27 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2023.87587
Psikodramanın Ergenlerde Empati ve Sosyal Kaygı Düzeyine Etkisi
 • Çağlar Şimşek
 • Ebru Yılmaz Yalçınkaya
 • Elif Ardıç
 • Ejder Akgün Yıldırım
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 96-101 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.69885
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezleri: Türkiye’de Son 20 Yılın Analizi
 • Miraç Barış Usta
 • İrem Şahin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 25-30 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.02411

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler