Derleme

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Uzun Etkili Guanfasinin Yeri
 • Ümit Işık
 • Hakan Öğütlü
 • Meryem Özlem Kutuk
 • Eyüp Sabri Ercan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 20-27 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2023.87587

Gözden Geçirme

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nda İrritabilite ve Tedavi Yaklaşımları
 • Mert BEŞENEK
 • Aynur AKAY PEKCANLAR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 37-44

Olgu Sunumu

DEHB Tedavisinde Atomoksetin ile Tetiklenen Tikler: Olgu Sunumu
 • Mesut Sarı
 • Güler Göl Özcan
 • Yasemin Akkuş İmrek
 • Yusuf Öztürk
 • Ali Evren Tufan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 47-49 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.94830
Atomoksetin ile İlişkili Makülopapüler Döküntü: Olgu Sunumu
 • Nurdan Kasar
 • Çiğdem Yektaş
 • Ali Evren Tufan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 196-198 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.65375

Özgün Araştırma

Bir Çocuk Psikiyatri Kliniğinin 6 Yıllık Hasta Kayıt Verilerinin İncelenmesi
 • Canan Kuygun Karcı
 • Asiye Arıcı Gürbüz
 • Esra Güzel
 • Satı Sanberk
 • İpek Suzer Gamli
 • Ayşegül Yolga Tahiroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 93-99 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.27247
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Serum Anti-oksidan Vitamin Düzeyleri
 • Müslüm Kul
 • Mahmut Zabit Kara
 • Saniye Önol
 • Fatih Ünal
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 103-107 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2017.2013.07.023
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Yönelik Stigma Algısı ve İlişkili Faktörler: Hemşirelik Öğrencileri Perspektifi
 • Nilüfer Kıranşal
 • Fadime Kaya
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 180-186 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.25744
COVID-19 Salgın Sürecinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Ekran Sürelerinin Değerlendirilmesi
 • Aylin Deniz Uzun Çakır
 • Şermin Yalın Sapmaz
 • Burak Çakır
 • Mert Kaan Kale
 • Öznur Bilaç
 • Hasan Kandemir
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 228-234 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.24085

Diğer

Özgül Öğrenme Güçlüğü (Öög) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu(Dehb) Birlikteliği ve Kontrol Gruplarının Öög Bataryası ile Belirlenen Profilleri
 • Sevil TURGUT
 • Gülsen ERDEN
 • Sirel KARAKAŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 13-25
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Değerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeklerinin Kullanımı
 • Cihat ÇELİK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 65-78
METİLFENİDATIN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA DİKKAT VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLER ÜZERİNE ETKİSİ: BİR OLGU SERİSİ
 • Işık KARAKAYA
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
 • Şahika G. ŞİŞMANLAR
 • Nursu ÇAKIN MEMİK
 • Ayşen COŞKUN
 • Belma AĞAOĞLU
 • Aycan SANCAK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 69-75
Ağır Duygudurum Düzensizliği: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Eşhastalanımı Olan Çocuklardan Nöropsikiyatrik Farkları
 • Esra ÇÖP
 • Zeynep TÜZÜN
 • Füsun ÇUHADAROĞLU ÇETİN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2013; 20: 97-107
Zaman Algısı ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Gözden Geçirme
 • M.Ayhan CÖNGÖLOĞLU
 • Tümer TÜRKBAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 97-104
ATOMOKSETİN: ÇOCUK VE ERGENLERDEKİ ETKİNLİĞİ VE YAN ETKİLERİ
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
 • Işık KARAKAYA
 • Nursu ÇAKIN MEMİK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 105-112
ÖĞRETMENLERİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNA BAKIŞLARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
 • Ayşegül Yolga Tahiroğlu
 • Mehtap Uzel
 • Ayşe Avcı
 • Sunay Fırat
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 123-129
ÇOCUKLUK ÇAĞI BIPOLAR BOZUKLUĞU: OLGU SUNUMLARI*
 • Esra Güzel
 • Ayşegül Yolga Tahiroğlu
 • Kayhan Bahalı
 • Ayşe Avcı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 130-135
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanili Çocuklarda Yaşam Kalitesi: Bir Gözden Geçirme
 • Nihal YURTERİ ÇETİN
 • Aynur AKAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 139-152
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Olgularda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Varlığında Metilfenidat Kullanımı
 • Ülkü AKYOL ARDIÇ
 • Eyüp Sabri ERCAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 147-154
Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Yeniden Gözden Geçirilmiş Formunun Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Ölçtüğü Özellikler
 • Emel ERDOĞAN BAKAR
 • A. Şebnem SOYSAL
 • Nurcihan KİRİŞ
 • Yasemen IŞIK TANER
 • Sirel KARAKAŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 155-174
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Aile Eğitim Programları
 • Yusuf ÖZTÜRK
 • Gonca ÖZYURT
 • Aynur PEKCANLAR AKAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 247-256

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler