Özgün Araştırma

Çocuklukta Yaşanan ya da Şahit Olunan Aile İçi Şiddet: Depresif Belirtiler, Benlik Saygısıve Saldırganlık Üzerine Etkileri
 • Selma TURAL HESAPÇIOĞLU
 • Filiz ALTIPARMAK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2015; 22: 5-16
COVID-19 Karantina Sürecinde Anne-babalardaki Depresyon, Kaygı ve Stresle İlişkili Etmenler
 • Gizem Arıkan
 • Büşra Acar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 22-28 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.07379
Birincil Baş Ağrısı Olan Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Annelerinde Artmış Depresyon Düzeyleri: Kontrollü Bir Çalışma
 • Elif Akçay
 • Gökçen Öz Tuncer
 • Serap Tıraş Teber
 • Birim Günay Kılıç
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 49-55 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.03511
Ergen Yaş Grubunda Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Mesut Yavuz
 • Buse Çalkan
 • Ecem Sönmez
 • Gizem Tetik
 • Muhammed Tayyib Kadak
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 68-74 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2018.07.022
Kanser Tanısı Alan Ergenlerde Hastalık Algısı ve Duygu Durumunun İncelenmesi
 • Arzu Çırpan Kantarcıoğlu
 • Metin Demirkaya
 • Betül Berrin Sevinir
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 81-88 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2018.07.016
Majör Depresif Bozukluk Tanılı Ergenlerde Bilişsel Çarpıtmaların Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
 • Kadir Özdel
 • Yusuf Öztürk
 • Gonca Özyurt
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 110-116 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.76476
Ergenlerde Bağlanma Kalitesi, Depresif Belirti Düzeyi ve Üstbilişsel Sorunlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • Ezgi Şen Demirdöğen
 • Nazife Ünlü
 • Nurşah Aluç
 • Ecem Sönmez
 • Beyza Ekiz
 • Buse Çalkan
 • Gökçe Selay Gündoğdu
 • Gizem Güler
 • Özlem Kök
 • İrem Afşar
 • Burak Akdeniz
 • Mesut Yavuz
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 131-137 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.79188
Üniversite Öğrencilerinde Yaygın Gözlenen Ruhsal Bozuklukların ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Cansu Erden Cengiz
 • Ahmet Topuzoğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 137-145 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.78941
Tik Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal Fobi, Benlik Saygısı, Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Muhammet Emin Tan
 • Gülen Güler Aksu
 • Fevziye Toros
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 140-146 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.58077
Adölesan Erkek Futbolcularda Motivasyon ve Psikopatoloji Taraması
 • Raziye Dut
 • Ali Güven Kılıçoğlu
 • Bernard Tahirbegolli
 • Mustafa Şahin
 • Sergen Devran
 • Bülent Bayraktar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 152-158 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.62207
Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin Kullanımı ile Bakım Verenlerinde Yaşam Kalitesi, Umutsuzluk, Depresyon ve Aşı Reddi Arasındaki İlişki
 • Özge Gizli Çoban
 • Arif Önder
 • Aslı Sürer Adanır
 • Aziz Kara
 • Börte Gürbüz Özgür
 • Merve Aktaş Terzioğlu
 • Gizem Müjdecioğlu Demir
 • Zehra Ece Randa
 • Aybike Erdem
 • Serhat Nasıroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 159-166 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.29494
Birincil Baş Ağrısı Olan Ergenlerde Yaşam Kalitesi Anksiyete, Depresyon ve Olumsuz Otomatik Düşüncelerle İlişkili Olabilir
 • Zehra Hangül
 • Sevgi Çıraklı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 200-206 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.86158
Ergenler için Epidemiyolojik Araştırmalar Merkezi Depresyon Ölçeği - 10 Maddelik Versiyonu: Türkçeye Uyarlama Çalışması
 • Tuba Bağatarhan
 • Diğdem Müge Siyez
 • Şahbal Aras
 • Burcu Serim Demirgören
 • Seçil Gündüz Ünsal
 • Fatma Nur Çakmak
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 235-244 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.05658

Editöre Mektup

Çocuk ve Ergenlerde Majör Depresif Bozukluk Tanısı İçin Kullanılabilecek Bir Grup Ölçeğin Bayesci Yöntemle Değerlendirilmesi
 • Ali Evren Tufan
 • Zehra Hangül
 • Meryem Özlem Kütük
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 50-52 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.29290
Tedavi Dirençli Bipolar Depresyonda Gelişen Tedavi Seçenekleri: Riluzol
 • Sidar Çöpür
 • Mazlum Çöpür
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 199-200 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.92485

Olgu Sunumu

Çocukluk Çağı Depresyonu Tanısı ile Takip Edilen Bir Yavaş Bilişsel Tempo Olgusu
 • Sefanur Altun
 • Burcu Kardaş
 • Nursu Çakın Memik
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 189-192 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.75046

Diğer

DEPRESYONU OLAN VE OLMAYAN GENÇ KIZLAR VE ANNELERİNDEKİ ADET ÖNCESİ YAKINMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI*
 • Fisun Akdeniz
 • Saniye Korkmaz
 • Müge Tamar
 • Burcu Beker
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 16-22
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU: SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ
 • Fevziye Toros
 • Cengiz Tataroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 24-31
Depresif Kız Ergenlerde İntihar Davranışının Klinik Özellikleri
 • Çiğdem YEKTAŞ
 • Tezan BİLDİK
 • N. Burcu ÖZBARAN
 • Sezen KÖSE
 • Serpil ERERMİŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 33-44
İlköğretim 4.−7. Sınıf Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri ile Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki
 • Şükran ERTEKİN PINAR
 • Havva TEL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2012; 19: 69-80
Otistik Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Annelerindeki Baş Etme Tutumları ve Depresyon ile Anksiyete Düzeyleriyle İlişkisi
 • İbrahim DURUKAN
 • Murat ERDEM
 • Ali Evren TUFAN
 • Tümer TÜRKBAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 75-82
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ PSİKİYATRİK SORUNLARI İLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: CİNSİYETİN ROLÜ
 • Koray KARABEKİROĞLU
 • Ayşe RODOPMAN ARMAN
 • Meral BERKEM
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 75-86
ERGENLERDE MAJOR DEPRESYON: RİSK ETKENLERİ, KORUYUCU ETKENLER VE DAYANIKLILIK
 • Esra TAŞĞIN
 • Füsun ÇUHADAROĞLU ÇETİN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 87-94
Ergenlerde Algılanan Sosyal Destek Düzeyinin Depresyon ve İntihar Olasılığı ile İlişkisi
 • Özlem ŞİRELİ
 • Mehmet ÇOLAK
 • Yavuz ORAK
 • Naime SAKINÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2015; 22: 97-106
Çocuklarda Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Yaygınlığı ve Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Sosyodemografik ve Psikolojik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi
 • Derya ATALAN ERGİN
 • Emine Gül KAPÇI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 105-115
MAJÖR DEPRESYON TANILI GENÇLERDE FLUOKSETİN TEDAVİSİNİN ENERJİ VE YORGUNLUK BELİRTİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA
 • Tezan BİLDİK
 • Müge TAMAR
 • Saniye KORKMAZ
 • Burcu ÖZBARAN
 • Serpil ERERMİŞ
 • Hande KESİKÇİ
 • Cahide AYDIN
 • Hakan COŞKUNOL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 106-116
Ergenlik Döneminde Katatoni ile Giden Psikotik Bulgulu Depresyon Olgusu
 • Burcu ATAR
 • Ömer KARDAŞ
 • Nazlı Burcu ÖZBARAN
 • Sezen KÖSE
 • Tezan BİLDİK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 141-145
DİKKATSİZLİK YAKINMASIYLA BAŞVURAN ERGENLERİN ALDIKLARI TANILAR
 • Özgür Öner
 • Bedriye Öncü
 • Günay Sağduyu
 • Saynur Canat
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 167-171
Çocukluk ve Ergenlik Çağı Depresyonunda Seçici Geri Alım İnhibitörlerinin Etkisi ve Güvenirliği: Bir Meta Analiz
 • Özgür YORBIK
 • Caner MUTLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 197-210

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler