Özgün Araştırma

Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı ve Psikopatoloji ile İlişkisi
 • Özlem Şireli Bingöl
 • Mehmet Çolak
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 28-33 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.46320
Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Ergenlik Dönemine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
 • Diğdem Müge SİYEZ
 • Yağmur SOYLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 29-43
Ergen Prososyallik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Samet Ata
 • İsmihan Zeliha Artan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 38-44 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.14632
Ergenler İçin Üzüntü Düzenleme Ölçeğinin (Eiüdö) Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Mehmet Ali YILDIZ
 • Baki DUY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 45-61
Batman İlinde 2013-2018 Yılları Arasında Gerçekleşmiş İntihar Girişimlerinin Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
 • Binay Kayan Ocakoğlu
 • Meltem Oğuz
 • Zehra İpek
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 61-69 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.57966
Ergenlerde Bilişsel Odaklı Psikoeğitim Programının Kaygı Düzeyi ve Bilişsel Hatalara Etkisi
 • Neslihan Tekgül
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 75-83 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.39974
Arkadaşlık İlişkilerinde İlişkisel Saldırganlık Ölçeğinin Ergenlerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Yıldız Kurtyılmaz
 • Mehmet Şahan
 • Esra Ceyhan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 116-124 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.77699
Ergenlerde Bağlanma Kalitesi, Depresif Belirti Düzeyi ve Üstbilişsel Sorunlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • Ezgi Şen Demirdöğen
 • Nazife Ünlü
 • Nurşah Aluç
 • Ecem Sönmez
 • Beyza Ekiz
 • Buse Çalkan
 • Gökçe Selay Gündoğdu
 • Gizem Güler
 • Özlem Kök
 • İrem Afşar
 • Burak Akdeniz
 • Mesut Yavuz
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 131-137 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.79188
Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Olan Ergenlerin Psikiyatrik İzlemleri: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Kliniği Deneyimi
 • Gözde Yazkan Akgül
 • Burcu Yıldırım Budak
 • Ayşe Burcu Ayaz
 • Neşe Perdahlı Fiş
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 156-162 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.63835
Ergenlerin Adil Dünya İnançlarının Çocukluk Çağı Travmaları ve Bağlanma Stilleri ile İlişkisi
 • Burçin Çolak
 • Gencay Koç
 • Rıfat Serav İlhan
 • Bedriye Öncü
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 159-165 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.22932

Diğer

ERKEN ERGENLİK DÖNEMİNDE İÇSEL-DIŞSAL DENETİM ODAĞI BOYUTLARI VE CİNSİYETE GÖRE MANTIKDIŞI İNANÇLAR
 • Asım ÇİVİTCİ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 3-12
Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri İle Ebeveynleriyle Yaşadıkları Problemleri Çözüm Biçimleri Arasındaki İlişkide Özerkliğin Aracı Rolünün İncelenmesi
 • Duygu AKYÜZ
 • Gül ŞENDİL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 5-16
Ergenlerde Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Cinsiyet, Yaş ve İçe Yönelim Türü Problem Davranışlar ile İlişkisi
 • Dilek ŞİRVANLI ÖZEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 5-12
DEPRESYONU OLAN VE OLMAYAN GENÇ KIZLAR VE ANNELERİNDEKİ ADET ÖNCESİ YAKINMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI*
 • Fisun Akdeniz
 • Saniye Korkmaz
 • Müge Tamar
 • Burcu Beker
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 16-22
Ergenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanım Özellikleri Sanal Ortamda Zorbalığa Dahil Olmayı Açıklıyor Mu?
 • Damla KARLIER SOYDAŞ
 • Zehra UÇANOK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 17-32
ERGENLİK DÖNEMİNDE KİMLİK VE BAĞLANMA İLİŞKİLERİ: KİMLİK STATÜLERİ VE BAĞLANMA STİLLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
 • Ümit MORSÜNBÜL
 • Bilgen TÜMEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 25-31
STRES, BAŞA ÇIKMA VE ERGENLİK
 • Ebru Basut
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 31-36
ERGENLİK DÖNEMİNDE AŞILMASI GEREKEN BİR EVRE: BİSEKSÜALİTE
 • Celal Odağ
 • Tezan Bildik
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 32-40
Ergenlik Döneminde Psikolojik Belirtilerle Seyreden Yapay Bozukluk: Bir Olgu Sunumu
 • Kayhan BAHALI
 • Hamiyet İPEK
 • Sema KURBAN
 • Caner MUTLU
 • Ayten ERDOĞAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 45-49
SUÇA YÖNELEN VE YÖNELMEYEN ERGENLERİN STRES BELİRTİLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA ÖRÜNTÜLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
 • Ebru Basut
 • Gülsen Erden
Turk J Child Adolesc Ment Health 2005; 12: 48-55
Ebeveyn Yetiştirme Tarzları Ölçeği - Çocuk Formu’nun Türkiye Örneklemine Uyarlama Çalışması
 • Sena CÜRE
 • Ilgın GÖKLER DANIŞMAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2015; 22: 81-96
Ergenlik Döneminde Benlik Kurgusu Gelişiminin Anababanın Çocuk Yetiştirme Biçimleri Açısından İncelenmesi
 • Yalçın ÖZDEMİR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 83-90
ERGENLİK DÖNEMİNDE İNTİHARIN ÖNLENMESİ: BİR GÖZDEN GEÇİRME
 • Diğdem Müge Siyez
Turk J Child Adolesc Ment Health 2005; 12: 92-101
Ergenlikte Kimlik Gelişimini Açıklayan Yaklaşımlar/Modeller: Ergen Ruh Sağlığı Açısından Sonuçları
 • Ümit MORSÜNBÜL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 105-111
Ergenlik, Ayrılma ve Taburculuk: Bir Olgu Üzerinden Ayrılık Grupları
 • Lalecan İŞCANLI EKİN
 • Fatma VAROL TAŞ
 • Taner GÜVENİR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2015; 22: 117-124
Ergenlerin Duygu Düzenleme Güçlüklerinin, Annelerinin Duygu Düzenleme Güçlükleri ve Çocuk Yetiştirme Davranışları ile İlişkisi
 • Dilek SARITAŞ
 • Tülin GENÇÖZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 117-126
GENÇLERİN KİMLİK STATÜLERİNİN KÜLTÜREL KARŞILAŞTIRMASI: İSTANBUL-NUSAYBİN ÖRNEĞİ
 • İlkay DEMİR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 129-136
Ergenlik Döneminde Katatoni ile Giden Psikotik Bulgulu Depresyon Olgusu
 • Burcu ATAR
 • Ömer KARDAŞ
 • Nazlı Burcu ÖZBARAN
 • Sezen KÖSE
 • Tezan BİLDİK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 141-145
ERKEN ERGENLİK DÖNEMİNDE DUYGUSAL GEREKSİNİMLER, AİLEYLE ÇATIŞMA ALANLARI VE BENLİK KAVRAMI: BETİMSEL BİR İNCELEME
 • Melike Sayıl
 • Zehra Uçanok
 • Ayşen Güre
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 155-166
ÇOCUK VE ERGENLERDE DELİRYUM VE TEDAVİSİ: GÖZDEN GEÇİRME
 • İbrahim DURUKAN
 • Tümer TÜRKBAY
 • Ayhan CÖNGÖLOĞLU
 • Murat ERDEM
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 177-186
ÇOCUKLUK VE ERGENLİK ÇAĞI BİPOLAR BOZUKLUĞU TANI VE AYIRICI TANI
 • F. Neslihan İnal Emiroğlu
 • Özlem Gencer Bozabalı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 178-189
ERGENLİK DÖNEMİ: ÜSTBENLİĞİN GELİŞMESİNDE KRİTİK BİR EVRE
 • Celal Odağ
 • Müge Tamar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 190-199
Çocukluk ve Ergenlik Çağı Depresyonunda Seçici Geri Alım İnhibitörlerinin Etkisi ve Güvenirliği: Bir Meta Analiz
 • Özgür YORBIK
 • Caner MUTLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 197-210
Ergenlikte Reaktif ve Proaktif Saldirganliğin, Empati ve Çocuk Yetiştirme Stilleri ile İlişkisi
 • Gamze ER
 • Serap AKGÜN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 211-226
Ergenlik Döneminde Cinsel İstismara Ait Değişkenler Özsaygıyı Nasıl Etkiler? Bir Çocuk İzlem Merkezi Deneyimi
 • Sevay Alşen GÜNEY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 251-265

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler