Özgün Araştırma

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu veya Anksiyete Bozukluğu Olan Çocukların Uyku Alışkanlıklarının Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
 • Yusuf ÖZTÜRK
 • Gonca Özyurt
 • Aynur Akay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 5-16
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Güçlüğü Hakkındaki Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri
 • Meltem Oral
 • Nurgül Karakurt
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 20-26 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.98752
Psikiyatrist ve Çocuk Psikiyatristi Dışındaki Hekimlerin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Metilfenidat Kullanımı ile İlgili Bilgi, Tutum ve İnançları
 • Arif Önder
 • Özge Gizli Çoban
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 45-51 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.14622
Ergen Yaş Grubunda Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Mesut Yavuz
 • Buse Çalkan
 • Ecem Sönmez
 • Gizem Tetik
 • Muhammed Tayyib Kadak
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 68-74 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2018.07.022
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Olguların ve Ebeveynlerin Algısı Farklı mı?
 • Emsal Şan
 • Sezen Köse
 • Burcu Özbaran
 • Zeki Yüncü
 • Serpil Erermiş
 • Tezan Bildik
 • Cahide Aydın
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 75-80 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2018.07.018
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Metilfenidat Tedavisine Uyumu Etkileyen Faktörler: Retrospektif Bir Çalışma
 • Mert Kaan Kale
 • Şermin Yalın Sapmaz
 • Tilbe Erten
 • Ece Akar
 • Öznur Bilaç
 • Hasan Kandemir
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 84-92 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.46338
Obezite Tanılı Ergenlerde Eşlik Eden Psikiyatrik Bozuklukların Araştırılması
 • Ümit Işık
 • Büşra Bağcı
 • Evrim Aktepe
 • Faruk Kılıç
 • Özgür Pirgon
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 85-90 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.76486
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Serum Anti-oksidan Vitamin Düzeyleri
 • Müslüm Kul
 • Mahmut Zabit Kara
 • Saniye Önol
 • Fatih Ünal
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 103-107 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2017.2013.07.023
Özgül Öğrenme Bozukluğunun Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğundaki Sosyal Beceriye Etkisi
 • Nurcan Eren Şimşek
 • Nursu Çakın Memik
 • Özlem Yıldız Gündoğdu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 116-124 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2019.05.09
Sporun Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri ve Çeldiricilerle Oluşan Performans Kaybı Üzerine Etkisi: MOXO d-CPT ile Değerlendirme
 • Mehtap Eroglu
 • Nese Yaksi
 • Ummugulsum Gundogdu
 • Elif Demirkapi
 • Ertan Degirmencioglu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 137-145 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.20591
Yavaş Bilişsel Tempo ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Benzerlikleri ve Farklılıkları
 • Gül Ünsel Bolat
 • Hilmi Bolat
 • Semiha Özgül
 • Serkan Süren
 • Kemal Utku Yazıcı
 • Ali Bacanlı
 • Hasan Akın Tahıllıoğlu
 • Erhan Parıltay
 • Haluk Akın
 • Eyüp Sabri Ercan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 170-179 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.65707
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Yönelik Stigma Algısı ve İlişkili Faktörler: Hemşirelik Öğrencileri Perspektifi
 • Nilüfer Kıranşal
 • Fadime Kaya
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 180-186 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.25744
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Tedavisinin İşlevsellikteki Bozulma Üzerine Etkisi
 • Zeynep Vatansever Pınar
 • İrem Damla Çimen
 • Mahmut Cem Tarakçıoğlu
 • Özlem Yıldız Gündoğdu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 189-197 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.44154
COVID-19 Salgın Sürecinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Ekran Sürelerinin Değerlendirilmesi
 • Aylin Deniz Uzun Çakır
 • Şermin Yalın Sapmaz
 • Burak Çakır
 • Mert Kaan Kale
 • Öznur Bilaç
 • Hasan Kandemir
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 228-234 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.24085

Derleme

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Uzun Etkili Guanfasinin Yeri
 • Ümit Işık
 • Hakan Öğütlü
 • Meryem Özlem Kutuk
 • Eyüp Sabri Ercan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 20-27 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2023.87587
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Madde Kullanım Bozukluğu Eş Tanısı Olan Ergenlerin Taranması, Tanısı ve Tedavisi için Uluslararası Fikir Birliği Beyanı
 • Mihriban Heval Özgen
 • Gül Ünsel Bolat
 • Renske Spijkerman
 • Wim van den Brink
 • Vincent Hendriks
 • Eyüp Sabri Ercan
 • Neslihan İnal Emiroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 79-88 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.18291
Nörogelişimsel Bozukluklar ve Duyusal İşlemleme
 • Furkan Türer
 • Sezen Köse
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 97-104 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.40427
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Egzersizin Etkisi
 • Mehmet Akif Akıncı
 • Necati Uzun
 • Cem Gökçen
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 130-136 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.81300

Gözden Geçirme

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nda İrritabilite ve Tedavi Yaklaşımları
 • Mert BEŞENEK
 • Aynur AKAY PEKCANLAR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 37-44

Olgu Sunumu

Korpus Kallosum Agenezisine Eşlik Eden Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Hastada Ergoterapi Faydalı mıdır?
 • Hicran Doğru
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 127-129 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.09719
Entelektüel Yetersizliğe Eşlik Eden Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu Olgusunda Klonidin Tedavisi
 • Ebru Sağlam Baskın
 • Ayhan Bilgiç
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 140-142 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.33042

Diğer

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE YIKICI DAVRANIŞ BOZUKLUKLARINDA DOĞUM ÖNCESİ, DOĞUM VE DOĞUM SONRASI YAŞANAN SORUNLARIN VE ANNE SÜTÜ ALIŞ SÜRELERİNİN PSİKOPATALOJİ GELİŞİMİNE KATKILARI
 • Burcu Çakaloz
 • Aynur Pekcanlar Akay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2005; 12: 3-10
Türkiye’de Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Tedavi Uygulamaları ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: 12 Aylık Prospektif Gözlemsel Bir Çalışma
 • Murat ALTIN
 • Levent ALEV
 • Mücahit ÖZTÜRK
 • Osman ABALI
 • Aynur AKAY
 • Salih ZOROĞLU
 • Pınar VURAL
 • Cihat Kaan GÜRKAN
 • Füsun ÇUHADAROĞLU
 • Fevziye TOROS
 • Birim GÜNAY KILIÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2012; 19: 5-16
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TEDAVİSİNDE METİLFENİDAT KULLANIMININ KARDİYOVASKÜLER FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ
 • Hasan Pekdemir
 • Fevziye Toros
 • Ahmet Çamsan
 • Dilek Çiçek
 • Mustafa Yurtdaş
 • Tuncay Parmaksız
 • Tuna Katırcıbaşı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 9-16
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA KALSİYUM BAĞIMLI FOSFOLİPAZ A2 DÜZEYLERİ
 • Bengü Dilaver
 • Özgür Yorbık
 • Abdullah Olgun
 • Şerif Akman
 • Teoman Söhmen
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 11-15
Özgül Öğrenme Güçlüğü (Öög) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu(Dehb) Birlikteliği ve Kontrol Gruplarının Öög Bataryası ile Belirlenen Profilleri
 • Sevil TURGUT
 • Gülsen ERDEN
 • Sirel KARAKAŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 13-25
ÇOCUKLARDA HAREKETLİLİK VE/VEYA DİKKATSİZLİK YAKINMALARI VE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANISI
 • Çığıl Fettahoğlu
 • Esin Özatalay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 13-18
Yıkıcı Davranış Bozukluğu Olan Çocuklarda Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi: 18 Aylık İzlem Çalışması
 • Eyüp Sabri ERCAN
 • Ayşe KUTLU
 • Sibel DURAK
 • Ülkü AKYOL ARDIÇ
 • Ülkü DENİZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 21-33
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU: SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ
 • Fevziye Toros
 • Cengiz Tataroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 24-31
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan 8-12 Yaş Grubu Çocuklarda Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi
 • Özden Şükran ÜNERİ
 • Sevil TURGUT
 • Pınar ÖNER
 • Şahin BODUR
 • Bengü REZAKİ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 27-31
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ERKEK ÇOCUKLARDA İŞİTSEL OLAYLA İLGİLİ POTANSİYELLER
 • Özgür Yorbık
 • M. Fatih Özdağ
 • Pınar Kırmızıgül
 • Ümit H. Ulaş
 • Kemal Hamamcıoğlu
 • Okay Vural
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 44-49
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ALT GRUPLARINDA CONNERS ÖĞRETMEN ve ANABABA ÖLÇEKLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ
 • Birim Günay Kılıç
 • Şahnur Şener
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 50-57
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANISI KONULAN BİR KLİNİK ÖRNEKLEMDE YIKICI DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI VE ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUKLARI
 • Ayhan BİLGİÇ
 • Birim Günay KILIÇ
 • Kağan GÜRKAN
 • Ayla AYSEV
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 54-59
ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU VE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU BİNİŞİKLİĞİNİN BİLİŞSEL ÖZELLİKLERİ
 • Dursun KARAMAN
 • Tümer TÜRKBAY
 • Fatoş Sinem GÖKÇE
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 60-68
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Değerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeklerinin Kullanımı
 • Cihat ÇELİK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 65-78
METİLFENİDATIN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA DİKKAT VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLER ÜZERİNE ETKİSİ: BİR OLGU SERİSİ
 • Işık KARAKAYA
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
 • Şahika G. ŞİŞMANLAR
 • Nursu ÇAKIN MEMİK
 • Ayşen COŞKUN
 • Belma AĞAOĞLU
 • Aycan SANCAK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 69-75
YIKICI DAVRANIŞ BOZUKLUKLARINDA DSM-IV BELİRTİLERİ AÇISINDAN ANNE VE ÖĞRETMEN VERİLERİNİN UYUMU
 • Aynur Pekcanlar Akay
 • Süha Miral
 • Beyazıt Yemez
 • Kendal Çakar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 77-85
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Anne Babalarında Psikolojik Belirtiler ve Aile İşlevselliği
 • Cem GÖKÇEN
 • Esin ÖZATALAY
 • E. Çığıl FETTAHOĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 95-104
Ağır Duygudurum Düzensizliği: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Eşhastalanımı Olan Çocuklardan Nöropsikiyatrik Farkları
 • Esra ÇÖP
 • Zeynep TÜZÜN
 • Füsun ÇUHADAROĞLU ÇETİN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2013; 20: 97-107
Zaman Algısı ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Gözden Geçirme
 • M.Ayhan CÖNGÖLOĞLU
 • Tümer TÜRKBAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 97-104
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA OLAYLA İLGİLİ İŞİTSEL POTANSİYELLER ÇALIŞMALARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
 • Özgür Yorbık
 • M.Fatih Özdağ
 • Pınar Kırmızıgül
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 98-104
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TEDAVİSİNDE ATOMOKSETİN
 • Eyüp Sabri ERCAN
 • Füsün ÇUHADAROĞLU ÇETİN
 • Nahit MOTOVALLI MUKADDES
 • Yankı YAZGAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 113-118
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ANNE SÜTÜ ALMA SÜRELERİ
 • Özgür Yorbık
 • Pınar Kırmızıgül
 • Selcen Demirkan
 • Teoman Söhmen
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 115-120
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TEDAVİSİNDE METİLFENİDAT KULLANIMININ ZAMAN BAĞIMLI KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
 • İ. Türkay Özcan
 • Fevziye Toros
 • Hasan Pekdemir
 • Dilek Çiçek
 • Ahmet Çamsarı
 • Mustafa Yurttaş
 • Burak Akçay
 • İbrahim Konukçu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 117-122
ÖĞRETMENLERİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNA BAKIŞLARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
 • Ayşegül Yolga Tahiroğlu
 • Mehtap Uzel
 • Ayşe Avcı
 • Sunay Fırat
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 123-129
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanili Çocuklarda Yaşam Kalitesi: Bir Gözden Geçirme
 • Nihal YURTERİ ÇETİN
 • Aynur AKAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 139-152
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Olgularda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Varlığında Metilfenidat Kullanımı
 • Ülkü AKYOL ARDIÇ
 • Eyüp Sabri ERCAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 147-154
ÇOCUK PSİKİYATRİSİNDE RUTİN BİYOKİMYA TETKİKLERİNİN ÖNEMİ OLGU SUNUMU: WİLSON HASTALIĞI
 • Özge METİN
 • Fevziye TOROS
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 148-152
Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Yeniden Gözden Geçirilmiş Formunun Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Ölçtüğü Özellikler
 • Emel ERDOĞAN BAKAR
 • A. Şebnem SOYSAL
 • Nurcihan KİRİŞ
 • Yasemen IŞIK TANER
 • Sirel KARAKAŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 155-174
DİKKATSİZLİK YAKINMASIYLA BAŞVURAN ERGENLERİN ALDIKLARI TANILAR
 • Özgür Öner
 • Bedriye Öncü
 • Günay Sağduyu
 • Saynur Canat
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 167-171
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun Doğum Sırası ile İlişkisi
 • Esra YÜRÜMEZ
 • Çağatay UĞUR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 229-237
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Aile Eğitim Programları
 • Yusuf ÖZTÜRK
 • Gonca ÖZYURT
 • Aynur PEKCANLAR AKAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 247-256

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler