Derleme

COVID-19 Salgını Sırasında Çocuk ve Ergenlerde Telepskiyatri Uygulamaları: Olgu Serisi ve Kısa Derleme
 • Sefa Coşğun
 • Eray Fadıloğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 4-8 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.96967
Çocuk ve Ergende COVID-19 Salgını ve Duygudurum Bozuklukları Birlikteliği
 • Begüm Şahbudak
 • Neslihan İnal Emiroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 59-63 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.55265

Özgün Araştırma

COVID-19 Salgının Çocukların Yeme Düzeni ve Ebeveynlerin Kaygı Düzeyi Üzerindeki Etkileri: Çok Merkezli Bir Çalışma
 • Yusuf Öztürk
 • Gonca Özyurt
 • Vahdet Görmez
 • Zeynep Dilara Aslankaya
 • Hüseyin Burak Baykara
 • Özalp Ekinci
 • İlyas Kaya
 • İbrahim Adak
 • İbrahim Selçuk Esin
 • Serkan Turan
 • Mesut Sarı
 • Güler Göl Özcan
 • Çağatay Ermiş
 • Nazan Ekinci
 • Özge İpek Doğan
 • İbrahim Tiryaki
 • Süreyyanur Kitapçıoğlu
 • Ali Evren Tufan
 • Neslihan İnal
 • Aynur Pekcanlar Akay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 14-18 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.07108
COVID-19 Salgınında Ergenlerin Geleceğe Yönelik Kaygı ve Umut Düzeyleri
 • İrem Cihanyurdu
 • Çağla İlbasmış
 • Ayşe Toksoy Aksoy
 • Hatice Ünver
 • Ayşe Rodopman Arman
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 19-26 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.68552
Ülkemizde COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Uygulanan Karantina Süreçlerinin Başlangıç Döneminde Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Ait Özellikler
 • Sevay Alşen Güney
 • Özlem Bağ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 27-34 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.06025
COVID-19 Sırasında Çocuk ve Ergen Psikiyatri Başvurularında Değişen Eğilimler: Türkiye’deki Üçüncü Basamak Bir Merkezde Geriye Dönük Kesitsel Bir Çalışma
 • Esra Hoşoğlu
 • Bedia Sultan Önal
 • Berkan Şahin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 100-106 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.62533
Bir Çocuk Psikiyatri Kliniği Deneyimi: COVID-19 Pandemi Sürecinde Telepsikiyatri Hizmeti ile Başvuran Olguların İncelenmesi
 • Burcu Yıldırım Budak
 • E. Başak Usta Gündüz
 • Nuran Gözpınar
 • Süleyman Çakıroğlu
 • Vahdet Görmez
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 181-188 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2023.94824
COVİD-19 Pandemisinin Çocukların Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi Hakkında Bilgi Kaynağı Olarak YouTube
 • Masum Öztürk
 • Yekta Özkan
 • Şermin Yalın Sapmaz
 • Hasan Kandemir
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 198-203 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.21549
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde COVID-19 Pandemisine Bağlı Uyum Bozukluğu Oluşma Riski Taşıyan Kişilik Tiplerinin Belirlenmesi
 • Furkan Özel
 • Ahmet Topuzoğlu
 • Atakan Işık
 • Berk Buke
 • Nida Özarslan
 • Nazlı Hashemi
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 199-205 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.52244
COVID-19 Salgın Sürecinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Ekran Sürelerinin Değerlendirilmesi
 • Aylin Deniz Uzun Çakır
 • Şermin Yalın Sapmaz
 • Burak Çakır
 • Mert Kaan Kale
 • Öznur Bilaç
 • Hasan Kandemir
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 228-234 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.24085
COVID-19 Pandemisi: Türkiye’de Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanına ve Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Hekimlere Etkileri - Bir Anket Çalışması
 • Kardelen Akbal Bağcı
 • Esra Çöp
 • Berat Merih Yetim
 • Didem Behice Öztop
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 245-251 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.98598

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler