Özgün Araştırma

Bir Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğinde Yatan Hastaların Sosyodemografik ve Tanısal Özellikleri
 • Mehmet Karadağ
 • Nesrin Türk
 • Cem Gökçen
 • Zehra Topal
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 7-11 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.69188
Bir Üniversite Hastanesinin Acil Servisinde Sunulan Çocuk Ruh Sağlığı Hizmetleri
 • Çilem Bilginer
 • Serkan Karadeniz
 • Sevil Aydoğdu
 • Damla Bulut Şahin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 12-19 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.91300
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezleri: Türkiye’de Son 20 Yılın Analizi
 • Miraç Barış Usta
 • İrem Şahin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 25-30 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.02411
Konya İlinde Bir Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğinde Değerlendirilen Adli Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Geriye Dönük İncelenmesi
 • Merve Sertdemir
 • Beytullah Kut
 • Şerafettin Demirci
 • Ömer Faruk Akça
 • Semih Erden
 • Faruk Uğuz
 • Mehmet Ak
 • Adem Aydın
 • Ayhan Bilgiç
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 27-32 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.54264
Neden ‘Sharenting’? Ebeveynlerin veya Çocukların Psikiyatrik Semptomlarıyla İlişkili mi?"
 • Fevzi Tuna Ocakoğlu
 • Binay Kayan Ocakoğlu
 • Caner Mutlu
 • Büşra Duran
 • Adem Güneş
 • Gül Karaçetin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 44-52 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.47965
Psikiyatrist ve Çocuk Psikiyatristi Dışındaki Hekimlerin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Metilfenidat Kullanımı ile İlgili Bilgi, Tutum ve İnançları
 • Arif Önder
 • Özge Gizli Çoban
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 45-51 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.14622
Pandemi Sürecinde Çocuk Psikiyatri Polikliniklerine Başvuran Ergenlerde Siber Zorbalık, Başa Çıkma Yöntemleri ve Ailelerin İnternet Kullanımı ile İlgili Tutumları
 • İrem Damla Çimen
 • Fatma Bahar Acar
 • Elif Şentürk
 • Nefise Büşra Annaç
 • Müjdat Erarkadaş
 • Akın Altuğ Özboduroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2024; 31: 62-75 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.92486
Sağlık Tedbiri Nedeniyle Takip Edilen Çocuk ve Ergenlerin Sosyo-demografik ve Klinik Özellikleri
 • Barış Güller
 • Ferhat Yaylacı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 67-74 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.38257
Obezite Tanılı Ergenlerde Eşlik Eden Psikiyatrik Bozuklukların Araştırılması
 • Ümit Işık
 • Büşra Bağcı
 • Evrim Aktepe
 • Faruk Kılıç
 • Özgür Pirgon
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 85-90 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.76486
Bir Çocuk Psikiyatri Kliniğinin 6 Yıllık Hasta Kayıt Verilerinin İncelenmesi
 • Canan Kuygun Karcı
 • Asiye Arıcı Gürbüz
 • Esra Güzel
 • Satı Sanberk
 • İpek Suzer Gamli
 • Ayşegül Yolga Tahiroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 93-99 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.27247
COVID-19 Sırasında Çocuk ve Ergen Psikiyatri Başvurularında Değişen Eğilimler: Türkiye’deki Üçüncü Basamak Bir Merkezde Geriye Dönük Kesitsel Bir Çalışma
 • Esra Hoşoğlu
 • Bedia Sultan Önal
 • Berkan Şahin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 100-106 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.62533
Yatış Süresinin Klinik-Demografik Özelliklerle İlişkisi: Bir Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yataklı Servis Bulguları
 • Ömer Uçur
 • Nusret Soylu
 • Sümeyra Güngören
 • Özlem Doğan
 • Zehra Alğan
 • Serdar Karatoprak
 • Özlem Özel Özcan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 124-130 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.20592
Erken Evlendirilmeleri için Adli Rapor Talebi ile Çocuk Psikiyatri Polikliniğine Yönlendirilen Ergenlerin Sosyodemografik ve Ruhsal Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Onur Tuğçe Poyraz Fındık
 • Burcu Gökalp Özcan
 • Ayşe Rodopman Arman
 • Funda Gümüştaş
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 125-130 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2019.06.011
Bir Çocuk Psikiyatrisi Kliniğine Başvuran Çocuk Evlerinde Kalan Çocuk ve Ergenlerin Klinik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Duygu Karagöz
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 154-161 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.49368
Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Olan Ergenlerin Psikiyatrik İzlemleri: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Kliniği Deneyimi
 • Gözde Yazkan Akgül
 • Burcu Yıldırım Budak
 • Ayşe Burcu Ayaz
 • Neşe Perdahlı Fiş
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 156-162 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.63835
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniğinde Selektif Mutizm Tanısı Alan Çocukların Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Mehmet Akif Akıncı
 • Necati Uzun
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 167-173 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.02886
Yıkıcı Duygudurumu Düzenleyememe ve Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluklarında DSM-5 Ayrımı Mı? ICD-11 Birleşmesi Mi? Kesitsel Bir Araştırma
 • Baran Çalışgan
 • Zehra Hangül
 • Mehmet Karadağ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 172-180 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.73645
Bir Çocuk Psikiyatri Kliniği Deneyimi: COVID-19 Pandemi Sürecinde Telepsikiyatri Hizmeti ile Başvuran Olguların İncelenmesi
 • Burcu Yıldırım Budak
 • E. Başak Usta Gündüz
 • Nuran Gözpınar
 • Süleyman Çakıroğlu
 • Vahdet Görmez
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 181-188 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2023.94824
Bebek Ruh Sağlığı Ünitesinde Takip Edilen Hastaların DC: 0-5 Tanıları ve Psikososyal Zorluklarının Değerlendirilmesi
 • Merve Çıkılı Uytun
 • Ayşe Merve Güngör Yüksel
 • Esra Yürümez
 • Didem Behice Öztop
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 182-190 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.07279
Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlendirmesine İlişkin Yönetmelik (ÇÖZGER) Sonrası Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Alanında Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar
 • Sabide Duygu Uygun
 • Miray Çetinkaya
 • Ayşegül Efe
 • Fatma Hülya Çakmak
 • Merve Canlı
 • Rahime Duygu Temeltürk
 • Yusuf Gürel
 • Sadettin Burak Açıkel
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 191-199 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.43434
COVİD-19 Pandemisinin Çocukların Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi Hakkında Bilgi Kaynağı Olarak YouTube
 • Masum Öztürk
 • Yekta Özkan
 • Şermin Yalın Sapmaz
 • Hasan Kandemir
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 198-203 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.21549
Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Çocuk ve Ergenler için İstenen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi
 • Handan Özek Erkuran
 • Özlem Önen
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 204-209 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.36450
2002-2014 Yılları Arasında Mersin Üniversitesi, Çocuk Psikiyatri Polikliniği'ne Başvuran Cinsiyet Disforisi Tanılı Olguların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri
 • Fatma Yıldırım
 • Veli Yıldırım
 • Fevziye Toros
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 222-227 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.39306
COVID-19 Salgın Sürecinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Ekran Sürelerinin Değerlendirilmesi
 • Aylin Deniz Uzun Çakır
 • Şermin Yalın Sapmaz
 • Burak Çakır
 • Mert Kaan Kale
 • Öznur Bilaç
 • Hasan Kandemir
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 228-234 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.24085

Araştırma Makalesi

Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Yabancı Uyruklu Çocukların Psikiyatrik Tanıları ve Sosyodemografik Özellikleri
 • Duygu BİLGİLİ
 • Esra ÇÖP
 • Zeynep GÖKER
 • Gülser DİNÇ
 • Özlem HEKİM
 • Özden ÜNERİ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 13-22
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Evlilik İzni İçin Yönlendirilen Ergen Olguların Ruhsal Değerlendirmesi ve Sosyodemografik Özellikleri
 • Börte Gürbüz ÖZGÜR
 • Sevcan Karakoç DEMİRKAYA
 • Hatice AKSU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 23-31

Olgu Sunumu

Çocukta Psikiyatrik Bozukluk ile Karışan İntestinal Malrotasyon Olgusu
 • Meryem Özlem Kütük
 • Gülen Güler Aksu
 • Nihal Aktaş
 • Emine İnce
 • Şenay Kekeç
 • Semra Saygı
 • Oğuz Canan
 • Ayse Avcı
 • Pelin Dağ
 • Aytül Noyan
 • İlknur Erol
 • Ali Evren Tufan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 56-58 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.66376

Araştırma Yazıları

İzmir İlinde Suça Sürüklenen Çocukların Adli Değerlendirme Sonuçları: Bir Bölge Çocuk Hastanesinin Verileri
 • Nagihan Cevher BİNİCİ
 • Sevay Alşen GÜNEY
 • Handan Özek ERKURAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 197-208
Bir Çocuk Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Çocuk ve Ergenlerin Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Şafak ERAY
 • Nazmi AKKUZU
 • Özlem YILDIRIM
 • Ayşe Pınar VURAL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 223-235

Diğer

Erken Çocukluk Döneminde Başvuru Etmenleri: Klinik ve Toplum Örnekleminde 669 Kişilik Çalışma
 • Koray KARABEKİROĞLU
 • Murat YÜCE
 • Zehra BABADAĞI
 • Gökçe Nur SAY
 • Aytül KARABEKİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 5-16
ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ BÖLÜMÜNE BAŞVURAN ERGENLERİN KLİNİK ÖZELLİKLERİ
 • Devrim AKDEMİR
 • Füsun ÇUHADAROĞLU ÇETİN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 5-14
Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Servisinde Yatarak Tedavi Edilen Ergen Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri
 • Murat COŞKUN
 • Hasan BOZKURT
 • Hamza AYAYDIN
 • Sevcan KARAKOÇ
 • Funda SÜLEYMAN
 • Alp ÜÇOK
 • Salih ZOROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2012; 19: 17-24
2010-2013 Yillari Arasindaki Türk Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Analizi
 • Sibelnur AVCİL
 • Zafer GÜLEŞ
 • Mücahit AVCİL
 • Pınar UYSAL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 25-32
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ BİR OLGUDA TEDAVİ SÜRECİNDE GELİŞEN PSİKİYATRİK BELİRTİLER VE AKUT ORGANİK BEYİN SENDROMU
 • Şermin Yalın
 • Fatma Varol Taş
 • Aynur Akay
 • Şebnem Yılmaz
Turk J Child Adolesc Ment Health 2005; 12: 30-36
ARİLSÜLFATAZ A EKSİKLİĞİNİN PSİKİYATRİK BULGULARLA İLİŞKİSİ
 • Ali Evren Tufan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 31-39
Ürolitiazis Tanısı ile Başvuran Bir Olguda Munchausen Sendromu
 • Mehmet TÜRKMEN
 • Burak BAYKARA
 • Yeliz ÇAĞAN
 • Alper SOYLU
 • Belde KASAP
 • Salih KAVUKÇU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 33-38
ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİNDE KETİAPİN KULLANIMI
 • Evrim Aktepe
 • Zeynep Göker
 • Sema Tanrıöver Kandil
Turk J Child Adolesc Ment Health 2005; 12: 37-42
AVRUPA ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE’DE ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ EĞİTİMİ
 • Koray Karabekiroğlu
 • Ayten Erdoğan
 • Sabri Hergüner
 • Burak Doğangün
 • Nuşin Elçi
 • Adriana Mihai
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 55-64
Cinsel İstismara Uğrama İddiası ile Başvuran Bir Olgu: Yapay Bozukluk ve Diğer Ayırıcı Tanılar
 • Mehmet ÇOLAK
 • Efser KERİMOĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 59-66
Çocuk Psikiyatrisi Pratiğinde Özürlü Sağlık Kurulu Raporları; 6 Yıllık Ege Üniversitesi Deneyimi
 • Burcu ÖZBARAN
 • Sezen KÖSE
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 67-72
ERGENLERDEKİ KİMLİK BOCALAMASI ÜZERİNE CİNSİYETİN ETKİSİ
 • Tümer Türkbay
 • Celale Özcan
 • Ali Doruk
 • Kamile Sekmen
Turk J Child Adolesc Ment Health 2005; 12: 69-74
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANLIK EĞİTİMİNDE PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME
 • Şahbal ARAS
 • Burak BAYKARA
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 71-78
ALOPESİ AREATA: ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKİYATRİK YAKLAŞIM - 6 OLGU SUNUMU*
 • Koray Karabekiroğlu
 • Ayşe Rodopman Arman
 • Nuşin Elçi
 • Meral Berkem
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 72-77
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ PSİKİYATRİK SORUNLARI İLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: CİNSİYETİN ROLÜ
 • Koray KARABEKİROĞLU
 • Ayşe RODOPMAN ARMAN
 • Meral BERKEM
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 75-86
ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİNDE BEYİN GÖRÜNTÜLEME
 • Devrim Akdemir
Turk J Child Adolesc Ment Health 2005; 12: 75-82
Cinsel İstismar Mağdurlarının Psikiyatrik Değerlendirmesi ve İzlemi: Son Dört Yıllık Deneyim
 • Çağatay UĞUR
 • Özlem ŞİRELİ
 • Zeynep ESENKAYA
 • Hülya YAYLALI
 • Nagihan SADAY DUMAN
 • Betül GÜL
 • Merve GÜNAY
 • Hilal Tuğba KILIÇ
 • Hesna GÜL
 • C. Kağan GÜRKAN
 • Birim GÜNAY KILIÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2012; 19: 81-86
Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi
 • S. Çilem BİLGİNER
 • Canan İNCE
 • Serkan KARADENİZ
 • Büşra DURAN
 • Sema KANDİL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2013; 20: 87-95
Ağır Duygudurum Düzensizliği: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Eşhastalanımı Olan Çocuklardan Nöropsikiyatrik Farkları
 • Esra ÇÖP
 • Zeynep TÜZÜN
 • Füsun ÇUHADAROĞLU ÇETİN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2013; 20: 97-107
Mersin’de Suça İtilen Çocuklarda Psikiyatrik Değerlendirme; Ön Çalışma
 • Veli YILDIRIM
 • Serkan GÜNEŞ
 • Mehmet Ali SUNGUR
 • Fevziye TOROS
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 101-110
2009-2011 Yılları Arasında Bir Devlet Hastanesinde Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Yönlendirilen Adli Olgular
 • Emel SARI GÖKTEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 105-116
Okula Başlamaya Hazır Olusluk Değerlendirmesi İçin Bir Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniğine Başvuran Çocuk ve Ebeveynlerin Özellikleri
 • Yasemin YULAF
 • Funda GÜMÜŞTAŞ
 • Muhammed AYAZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2015; 22: 107-116
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği Tarafından Özel Eğitime Yönlendirilen Çocukların Ruhsal Şikayetleri ve Klinik Özellikleri
 • Hatice ALTUN
 • Ebru FINDIKLI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 117-123
ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE STREPTOKOK ENFEKSİYONUYLA İLİŞKİLİ OTOİMMÜN NÖROPSİKİYATRİK BOZUKLUK: BİR OLGU SUNUMU
 • Işık Görker
 • Rukiye Eker
 • Ümran Tüzün
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 121-127
Çocukluk Çağında Epilepsi ile İlişkili Psikiyatrik Bozukluklar: Bir Olgu Sunumu
 • Fatma Betül AYVAZ
 • Pınar YURTBAŞI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 129-133
Suça Karışmış Ergenlerin Psikiyatrik Değerlendirmesi: Olgu Serisi
 • Özlem ŞİRELİ
 • Zeynep ESENKAYA
 • Hülya YAYLALI
 • Çağatay UĞUR
 • Nagihan SADAY DUMAN
 • Betül GÜL
 • Merve GÜNAY
 • Hilal Tuğba KILIÇ
 • C. Kağan GÜRKAN
 • Birim GÜNAY KILIÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 131-138
BİR ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ KLİNİĞİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARDA İLAÇ KULLANIMI
 • Fatma VAROL TAŞ
 • Taner GÜVENİR
 • Süha MİRAL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 139-150
ÇOCUK PSİKİYATRİSİNDE RUTİN BİYOKİMYA TETKİKLERİNİN ÖNEMİ OLGU SUNUMU: WİLSON HASTALIĞI
 • Özge METİN
 • Fevziye TOROS
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 148-152
Cinsel Gelişim Bozukluklarının Psikiyatrik Değerlendirilmesi
 • Şaziye Senem BAŞGÜL
 • Ayla GÜVEN
 • Pınar İŞGÜVEN
 • Metin YILDIZ
 • Heves KIRMIZIBEKMEZ
 • Nurcan CEBECİ
 • Hamit OKUR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 175-183
Britanya’da Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Eğitimi Üzerine Serbest Çağrışımlar
 • Vahdet Görmez
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 179-182
Bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda İlaç Kullanımı
 • Birsen ŞENTÜRK PİLAN
 • Öznur BİLAÇ
 • Zahide ORHON
 • Handan Özek ERKURAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 207-218

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler