Cilt 19, Sayı 2

Temmuz 2012
(6) Diğer

Diğer

Farklı Kronik Hastalığı Olan ve Olmayan Çocukların Benlik Algısı, Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Ana-Baba Tutumları Açısından Karşılaştırılması
 • Nilüfer KESER
 • Emine Gül KAPÇI
 • Elif ODABAŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2012; 19: 57-68
İlköğretim 4.−7. Sınıf Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri ile Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki
 • Şükran ERTEKİN PINAR
 • Havva TEL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2012; 19: 69-80
Cinsel İstismar Mağdurlarının Psikiyatrik Değerlendirmesi ve İzlemi: Son Dört Yıllık Deneyim
 • Çağatay UĞUR
 • Özlem ŞİRELİ
 • Zeynep ESENKAYA
 • Hülya YAYLALI
 • Nagihan SADAY DUMAN
 • Betül GÜL
 • Merve GÜNAY
 • Hilal Tuğba KILIÇ
 • Hesna GÜL
 • C. Kağan GÜRKAN
 • Birim GÜNAY KILIÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2012; 19: 81-86
Çok Erken Başlangiçli Şizofrenide Klinik Görünüm ve Tani Güçlükleri: Olgu Sunumlari
 • Berna ÖZSUNGUR
 • Devrim AKDEMİR
 • Ebru ÇENGEL KÜLTÜR
 • Ayşe ZEKİ
 • Hayati SINIR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2012; 19: 87-95
Rett Sendromu’nun Tanısı ve İzleminde Çok Boyutlu Yaklaşımın Önemi: Bir Olgu Sunumu
 • Zehra TOPAL
 • Nuran DEMİR
 • Cafer ALHAN
 • Evren TUFAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2012; 19: 97-101
Otizm Yelpaze Bozukluklarında Nöropsikolojik Profil
 • Sezen KÖSE
 • Burcu ÖZBARAN
 • Serpil ERERMİŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2012; 19: 103-115

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler