Cilt 16, Sayı 3

Kasım 2009
(6) Diğer

Diğer

ERGEN AYRIŞMA BİREYLEŞME ÖLÇEĞİ’NİN UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI
 • Sevda ASLAN
 • Mehmet GÜVEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 123-128
GENÇLERİN KİMLİK STATÜLERİNİN KÜLTÜREL KARŞILAŞTIRMASI: İSTANBUL-NUSAYBİN ÖRNEĞİ
 • İlkay DEMİR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 129-136
DÜŞÜK SOSYOEKONOMİK DÜZEY İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARINDA ÇİNKO DESTEĞİNİN KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 • Yasemin ÜÇKARDEŞ
 • S. Ebru ÇENGEL KÜLTÜR
 • Elif N. ÖZMERT
 • Fatih ÜNAL
 • Kadriye YURDAKÖK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 137-143
OKUL ORTAMINDA TRAVMATİK YAŞANTI: AKRAN İSTİSMARI
 • Işık KARAKAYA
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 144-147
ÇOCUK PSİKİYATRİSİNDE RUTİN BİYOKİMYA TETKİKLERİNİN ÖNEMİ OLGU SUNUMU: WİLSON HASTALIĞI
 • Özge METİN
 • Fevziye TOROS
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 148-152
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARINDA BİYOLOJİK TEMELLİ TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI
 • Ayhan BİLGİÇ
 • Ayhan CÖNGÖLOĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 153-164

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler