Cilt 10, Sayı 2

Temmuz 2003
(6) Diğer

Diğer

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ALT GRUPLARINDA CONNERS ÖĞRETMEN ve ANABABA ÖLÇEKLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ
 • Birim Günay Kılıç
 • Şahnur Şener
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 50-57
ÇOCUK VE ERGENLERDE EBEVEYN EVLİLİK ÇATIŞMASI ALGISI
 • Gül Şendil
 • Özgün Kızıldağ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 58-66
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUK VE ERGENLERİN DOĞUMUNDA MEVSİMSEL DEĞİŞİKLİKLERİN ARAŞTIRILMASI
 • Özgür Yorbık
 • Pınar Kırmızıgül
 • Serhat Yüksel
 • Teoman Söhmen
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 67-71
ALOPESİ AREATA: ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKİYATRİK YAKLAŞIM - 6 OLGU SUNUMU*
 • Koray Karabekiroğlu
 • Ayşe Rodopman Arman
 • Nuşin Elçi
 • Meral Berkem
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 72-77
GÖZDEN GEÇİRME: BEŞ KITADA GENÇ SORUNLARI
 • Aysel Ekşi
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 78-87
OTİSTİK BOZUKLUK ETYOLOJİSİ: GENETİK ETKENLER
 • Berna Pehlivantürk
 • Betül Bakkaloğlu
 • Fatih Ünal
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 88-96

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler