Child Abuse: Its Effects on Mental Health and Responsibilities of the Psychiatric Nurse
PDF
Cite
Share
Request
Review
P: 23-29
March 2024

Child Abuse: Its Effects on Mental Health and Responsibilities of the Psychiatric Nurse

Turk J Child Adolesc Ment Health 2024;31(1):23-29
1. Harran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakımı Programı, Şanlıurfa, Türkiye
2. Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
3. Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye
No information available.
No information available
Received Date: 15.06.2021
Accepted Date: 18.08.2021
Publish Date: 27.03.2024
PDF
Cite
Share
Request

ABSTRACT

The prevention of child abuse, which causes significant problems that harm the child’s physical and psychosocial health, is a very important issue. Psychiatric nurses have important roles and responsibilities in recognizing child abuse, knowing its effects on mental health, preventing and treating it. In this review, the effects of child abuse on mental health in childhood and adulthood and the role of nurses in preventing child abuse are discussed. Also approaches of psychiatric nurses for abused child in case of abuse are presented.

Keywords: Child abuse, mental health, nurse

References

1
Aktay M. İstismar ve ihmalin çocuk üzerindeki etkileri ve tedavisi. Gelişim ve Psikoloji Dergisi. 2020;1:169-184.
2
Ellington E. Psychiatric nursing’s role in child abuse: prevention, recognition, and treatment. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv. 2017;55:16-20.
3
World Health Organization. (2020). Child maltreatment. Erişim Adresi: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment Erişim Tarihi: 21.04.2021.
4
Kaytez N, Yücelyiğit S, Kadan G. Çocuğa yönelik istismar ve çözüm önerileri. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;1:18-24.
5
Appleton JV, Sidebotham P. Physical abuse of children. Child Abuse Rev. 2017;26:405-410.
6
Norman RE, Byambaa M, De R, Butchart A, Scott J, Vos T. The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2012;9:1-31.
7
Angelakis I, Austin JL, Gooding P. Association of childhood maltreatment with suicide behaviors among young people: a systematic review and meta-analysis. JAMA Netw Open. 2020;3:1-15.
8
Kang C, Chang H, Zhang Y, Han J, Meng H, Peng C, Rong F, Wang M, Yu Y. Specific effects of neglect and physical abuse on adolescent aggressive behaviors by gender: a multicenter study in rural China. J Affect Disord. 2021;281:271-278.
9
Çeçen Eroğul AR, Türk SB. Ergenlerde çocukluk örselenme yaşantıları ve öfke ifade tarzları ile benlik saygısı ve yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. International Journal of Human Sciences. 2013;10:1421-1439.
10
Klika JB, Herrenkohl TI, Lee JO. School factors as moderators of the relationship between physical child abuse and pathways of antisocial behavior. J Interpers Violence. 2013;28:852-867.
11
Halpern SC, Schuch FB, Scherer JN, Sordi AO, Pachado M, Dalbosco C, Fara L, Pechansky F, Kessler F, Diemen LV. Child maltreatment and illicit substance abuse: a systematic review and meta‐analysis of longitudinal studies. Child Abuse Rev. 2018;27:344-360.
12
Ip P, Wong RS, Li SL, Chan KL, Ho FK, Chow CB. Mental health consequences of childhood physical abuse in Chinese populations: a meta-analysis. Trauma, Violence, & Abuse. 2016;17:571-584.
13
Sugaya L, Hasin DS, Olfson M, Lin KH, Grant BF, Blanco C. Child physical abuse and adult mental health: a national study. J Trauma Stress. 2012;25:384-392.
14
Çelebi BM, Polat A. Çocukluk çağı travmatik yaşantıların, yetişkin bağlanma stillerinin ve psikolojik iyi oluşun evlilik doyumu üzerindeki etkisi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;5:29-34.
15
Arslantaş H, Erkayıran O, Dereboy Ç, Eskin M, Dereboy F. Kişilik bozukluğunda cinsel fiziksel istismar: menderes kişilik bozukluğu araştırma sonuçları. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2019;22:157-168.
16
Fuller-Thomson E, Lewis DA. The relationship between early adversities and attention-deficit/hyperactivity disorder. Child Abuse Negl. 2015;47:94-101.
17
Wang Y, Xu K, Cao G, Qian M, Shook J, Ai AL. Child maltreatment in an incarcerated sample in China: prediction for crime types in adulthood. Child Youth Serv Rev. 2012;34:1553-1559.
18
Swogger MT, You S, Cashman-Brown S, Conner KR. Childhood physical abuse, aggression, and suicide attempts among criminal offenders. Psychiatry Res. 2011;185:363-367.
19
Hamilton JL, Shapero B.G, Stange JP, Hamlat EJ, Abramson LY, Alloy LB. Emotional maltreatment, peer victimization, and depressive versus anxiety symptoms during adolescence: hopelessness as a mediator. J Clin Child Adolesc Psychol. 2013;42:332-347.
20
Hoeboer C, De Roos C, Van Son GE, Spinhoven P, Elzinga B. The effect of parental emotional abuse on the severity and treatment of PTSD symptoms in children and adolescents. Child Abuse Negl. 2021;111:1-9.
21
Kwok SY, Gu M, Cheung A. A longitudinal study on the relationship among childhood emotional abuse, gratitude, and suicidal ideation of Chinese adolescents. Child Abuse Negl. 2019;94:1-11.
22
Orak OS, Kırbaş ZÖÖ, Şahin E, Gülırmak K. Ergenlerin anne babalarından algıladıkları duygusal istismar durumu ile riskli davranışları arasındaki ilişki. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;5:113-119.
23
Tanaka M, Wekerle C, Schmuck ML, Paglia-Boak A, MAP Research Team. The linkages among childhood maltreatment, adolescent mental health, and self-compassion in child welfare adolescents. Child Abuse Neg. 2011;35:887-898.
24
Kuo JR, Goldin PR, Werner K, Heimberg RG, Gross JJ. Childhood trauma and current psychological functioning in adults with social anxiety disorder. J Anxiety Disord. 2011;25:467-473.
25
Riggs SA, Kaminski P. Childhood emotional abuse, adult attachment, and depression as predictors of relational adjustment and psychological aggression. J Aggress Maltreatment Trauma. 2010;19:75-104.
26
Örsel S, Karadağ H, Kahiloğulları AK, Aktaş EA. Psikiyatri hastalarında çocukluk çağı travmalarının sıklığı ve psikopatoloji ile ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2011;12:130-136.
27
Nelson J, Klumparendt A, Doebler P, Ehring T. Childhood maltreatment and characteristics of adult depression: meta-analysis. Br J Psychiatry. 2017;210:96-104.
28
Kuo JR, Khoury JE, Metcalfe R, Fitzpatrick S, Goodwill A. An examination of the relationship between childhood emotional abuse and borderline personality disorder features: the role of difficulties with emotion regulation. Child Abuse Negl. 2015;39:147-155.
29
Martín-Blanco A, Soler J, Villalta L, Feliu-Soler A, Elices M, Pérez V, Arranz MJ, Liliana F, Alvarez E, Pascual JC. Exploring the interaction between childhood maltreatment and temperamental traits on the severity of borderline personality disorder. Compr Psychiatry. 2014;55:311-318.
30
Amianto F, Spalatro AV, Rainis M, Andriulli C, Lavagnino L, Abbate-Daga G, Fassino S. Childhood emotional abuse and neglect in obese patients with and without binge eating disorder: personality and psychopathology correlates in adulthood. Psychiatry Res. 2018;269:692-699.
31
Zhang S, Lin X, Liu J, Pan Y, Zeng X, Chen F, Wu J. Prevalence of childhood trauma measured by the short form of the Childhood Trauma Questionnaire in people with substance use disorder: a meta-analysis. Psychiatry Res. 2020;294:1-9.
32
Lake S. Wood E, Dong, H, Dobrer S, Montaner J, Kerr T. The impact of childhood emotional abuse on violence among people who inject drugs. Drug Alcohol Rev. 2015;34:4-9.
33
Bitiş E, Kolburan ŞG. Alkol kullanım bozukluğunda duygusal istismar algısının incelenmesi. Biruni Sağlık ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018.
34
Söngüt S, Akça SÖ. Çocuk istismarı ve pediatri hemşiresinin rolü. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2019;50:241-250.
35
Demircioğlu H, Işık E. Çocuk cinsel istismarını önlemeye yönelik geliştirilen okul temelli programlar ve etkililikleri. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019;1:32-51.
36
Türkmen SN, Sevinç İ, Kırlı Ö, Erkul I, Kandemir T. Cinsel istismara uğrayan kız çocuklarının profilleri. İzmir Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi. 2017;7:197-202.
37
Koçtürk N, Yüksel F. Characteristics of victims and perpetrators of intrafamilial sexual abuse. Child Abuse Negl. 2019;96:104122.
38
Çetinkaya E, Kazankaya F, Sevil Ü. Olgu sunumu: bir erkek ve şiddet. STED. 2019;28:299-302.
39
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Çocuk bakım kuruluşlarında çalışan personele yönelik istismar ile mücadele rehber kitapçığı.
40
Köse S, Aslan Z, Başgül ŞS, Şahin S, Yılmaz Ş, Çıtak S, Tezcan E. Bir eğitim ve araştırma hastanesi çocuk psikiyatrisi polikliniğine yönlendirilen adli olgular. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2011;12:221-225.
41
Steine IM, Harvey AG, Krystal JH, Milde AM, Grønli J, Bjorvatn B, Nordhus IH, Eid J, Pallesen S. Sleep disturbances in sexual abuse victims: a systematic review. Sleep Med Rev. 2012;16:15-25.
42
Yulaf Y, Gümüştaş FÖ. Çocuk ve ergenlerde cinsel istismarın psikiyatrik sonuçlarını etkileyen faktörler. Klinik Psikiyatri. 2013;16:197-205.
43
Yektaş Ç, Tufan AE, Büken B, Çetin NY, Yazıcı M. Cinsel istismar mağduru çocuk ve ergenlerde istismar ve istismarcıya ilişkin özelliklerin ve psikopataloji ile ilişkili risk etkenlerinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2018;19:501-508.
44
Lewis T, McElroy E, Harlaar N, Runyan D. Does the impact of child sexual abuse differ from maltreated but non-sexually abused children? A prospective examination of the impact of child sexual abuse on internalizing and externalizing behavior problems. Child Abuse Negl. 2016;51:31-40.
45
GG Aslan. Çocuğa yönelik cinsel istismarın yetişkinlik dönemindeki etkileri hakkında bir derleme. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2020;31:647-676.
46
Gelaye B, Kajeepeta S, Zhong QY, Borba CP, Rondon MB, Sánchez SE, Henderson DC, Williams MA. Childhood abuse is associated with stress-related sleep disturbance and poor sleep quality in pregnancy. Sleep Med. 2015;16:1274-1280.
47
Levine EC, Martinez O, Mattera B, Wu E, Arreola S, Rutledge SE, Newman B, Icard L, Munoz-Laboy M, Hausmann-Stabile C, Welles S, Rodos SD, Dodge BM, Alfonso S, Fernandez MI, Carballo-Diéguez A. Child sexual abuse and adult mental health, sexual risk behaviors, and drinking patterns among Latino men who have sex with men. J Child Sex Abuse. 2018;27:237-253.
48
Kalaycı S, Çiçek E. Çocuk haklarının ihlali ve çocuğun ekonomik istismarı.Gündem Çocuk Derneği Yayını. 2014:126-141.
49
Bilgin R. Sokakta Çalışan Çocukları Bekleyen Risk ve Tehlikeler: Diyarbakır Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi. 2012;8:79-96.
50
Ibrahim A, Abdalla SM, Jafer M, Abdelgadir J, de Vries N. Child labor and health: a systematic literature review of the impacts of child labor on child’s health in low-and middle-income countries. J Public Health. 2019;41:18-26.
51
Aransiola TJ, Justus M. Child labor hazard on mental health: evidence from Brazil. J Ment Health Policy Econ. 2018;21:49-58.
52
Citak Tunc G, Gorak G, Ozyazicioglu N, Ak B, Isil O, Vural P. Preventing child sexual abuse: body safety training for young children in Turkey. J Child Sex Abuse. 2018;27:347-364.
53
Yılmaz EB. Çocuk istismarinin önlenmesinde kullanılan programlar ve özellikleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013;16:255-259.
54
Rerkswattavorn C, Chanprasertpinyo W. Prevention of child physical and verbal abuse from traditional child discipline methods in rural Thailand. Heliyon. 2019;5:1-6.
55
Altıparmak S, Yıldırım G, Yardımcı F, Ergin D. Annelerden alınan bilgilerle çocuk istismarı ve etkileyen etkenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2013;14:354-361.
56
Akçe İ, Doğan H. Cinsel istismara maruz kalmış çocuklar üzerine bir değerlendirme. Sosyal Çalışma Dergisi. 2020;4:12-20.
57
Stalker K, McArthur K. Child abuse, child protection and disabled children: a review of recent research. Child Abuse Rev. 2012;21:24-40.
58
Moayad SJ, Kamal SHM, Sajjadi H, Vameghi M, Harouni GG, Alamdari SM. Child labor in Tehran, Iran: abuses experienced in work environments. Child Abuse Negl. 2021;117:1-8.
59
Cant RL, O’Donnell M, Sims S, Harries M. Overcrowded housing: one of a constellation of vulnerabilities for child sexual abuse. Child Abuse Negl. 2019;93:239-248.
60
Meinck F, Cluver LD, Boyes ME, Mhlongo EL. Risk and protective factors for physical and sexual abuse of children and adolescents in Africa: a review and implications for practice. Trauma Violence Abuse. 2015;16:81-107.
61
Yüksel F, Koçtürk N. Child sexual abuse in preschool age: victims, perpetrators and familial risk factors. Child Youth Serv Rev. 2020;117:1-6.
62
Gokten ES, Duman NS, Soylu N, Uzun ME. Effects of attention-deficit/hyperactivity disorder on child abuse and neglect. Child Abuse Negl. 2016;62:1-9.
63
Lawson M, Piel MH, Simon M. Child maltreatment during the COVID-19 pandemic: consequences of parental job loss on psychological and physical abuse towards children. Child Abuse Negl. 2020;110:1-11.
64
Bir hak ihlali: Çocuk ihmali ve istismarı. Erişim Adresi: http://ihd.org.tr/images/pdf/cocuk_ihmali_ve_istismari_brosuru.pdf Erişim Tarihi: 02.05.2021.
65
Karahan AB. Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçu (TCK m. 280). Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2019;25:948-978.
66
Özbaş AA. Çocuk ihmali, istismarı ve psikiyatri hemşireliği. Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics. 2017;2:44-54.
67
Erkut Z, Gözen D. Hemşirelerin gözünden fiziksel istismar: ipucu bulguları nasıl tanırız? Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2019;16:54-59.
68
Geçkil E. Çocuklarda fiziksel istismar ve hemşirelik yaklaşımı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6:129-139.
69
Dodge KA, Goodman WB, Bai Y, O’Donnell K, Murphy RA. Effect of a community agency-administered nurse home visitation program on program use and maternal and infant health outcomes: a randomized clinical trial. JAMA Netw Open. 2019;2:1-11.
70
Sundler AJ, Whilson M, Darcy L, Larsson M. Swedish school nurses’ experiences of child abuse. J Sch Nurs. 2021;37:176-184.
71
Külcü DP, Karataş H. Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgi düzeylerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2016;32:48-58.
72
Lavigne JL, Portwood SG, Warren-Findlow J, Huber LRB. Pediatric inpatient nurses' perceptions of child maltreatment. Journal of Pediatric Nursing. 2017;34:17-22.
73
Viedebeck SL. Psychiatric Mental Health Nursing. Philaelphia; Wolters Kluwer, 2020.
74
Oflaz F. Travma yaşamış çocuk ve gençlerin ele alınmasında çocuk-ergen ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulamaları. Türkiye Klinikleri Dergisi. 2015;1:46-51.
75
Keskin G, Çam O. Çocuk cinsel istismarına psikodinamik bakış açısı ve hemşirelik yaklaşımı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2005;21:191-208.
2024 ©️ Galenos Publishing House