Cilt 24, Sayı 3

Kasım 2017
(1) Editörün Önsözü, (8) Diğer, (1) Kongre

Kapak

Kapak Sayfası


Editörün Önsözü

Editörün Önsözü
 • Neslihan İNAL EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 205-205

Diğer

Bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda İlaç Kullanımı
 • Birsen ŞENTÜRK PİLAN
 • Öznur BİLAÇ
 • Zahide ORHON
 • Handan Özek ERKURAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 207-218
Anksiyete Bozukluğu Tanısı Olan Çocukların Empati ve Saldırganlık Özelliklerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
 • Gonca ÖZYURT
 • Yusuf ÖZTÜRK
 • Aynur AKAY
 • Ali Evren TUFAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 219-227
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun Doğum Sırası ile İlişkisi
 • Esra YÜRÜMEZ
 • Çağatay UĞUR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 229-237
Çocuk İzlem Merkezine Başvuran Ergenlerde İntihar ile İlişkili Düşünce ve Davranışları Etkileyen Faktörler
 • Sevay Alşen GÜNEY
 • Özlem BAĞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 239-250
Ergenlik Döneminde Cinsel İstismara Ait Değişkenler Özsaygıyı Nasıl Etkiler? Bir Çocuk İzlem Merkezi Deneyimi
 • Sevay Alşen GÜNEY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 251-265
Ayna Hareketi Olan 23 Aylık Kız Çocuğu: Olgu Sunumu
 • Tayfun KARA
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 267-270
Mental Retardasyonu Olan Çocuk ve Ergenlerin Tedavisinde Kullanılan Farmakolojik Ajanlar
 • Mehmet KARADAĞ
 • Cem GÖKÇEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 271-282
Anne Bekçiliği Üzerine Bir Derleme
 • Arzu AYDIN
 • Güleycan AKGÖZ AKTAŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 283-292

Kongre

Kongre ve Bilimsel Toplantı Duyuruları
 • İpek PERÇİNEL YAZICI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 293-293

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler