Cilt 13, Sayı 3

Kasım 2006
(5) Diğer

Diğer

ANA-BABA TUTUMLARI İLE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOCUKLARDA ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK DÜZEYİ İLE İLİŞKİLERİ
 • M. Yüksel ERDOĞDU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 98-105
MAJÖR DEPRESYON TANILI GENÇLERDE FLUOKSETİN TEDAVİSİNİN ENERJİ VE YORGUNLUK BELİRTİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA
 • Tezan BİLDİK
 • Müge TAMAR
 • Saniye KORKMAZ
 • Burcu ÖZBARAN
 • Serpil ERERMİŞ
 • Hande KESİKÇİ
 • Cahide AYDIN
 • Hakan COŞKUNOL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 106-116
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK TANISI OLAN ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIM ÖRÜNTÜSÜ
 • H. Tuna ULAY
 • S. Ebru ÇENGEL KÜLTÜR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 117-123
OTİSTİK BOZUKLUĞUN ERKEN BELİRTİLERİ VE TANISI
 • Şahin BODUR
 • A.fiebnem SOYSAL
 • Elvan İŞERİ
 • Selahattin ŞENOL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 130-136
BAĞLANMANIN NÖROBİYOLOJİSİ
 • Burcu ÖZBARAN
 • Tezan BİLDİK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 137-144

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler