Diğer

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Aile Eğitim Programları

  • Yusuf ÖZTÜRK
  • Gonca ÖZYURT
  • Aynur PEKCANLAR AKAY

Turk J Child Adolesc Ment Health 2016;23(3):247-256

Amaç:

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)çocukların ev, okul ve sosyal işlevselliğini ciddi bir şekilde etkileyen gelişimsel bir bozukluktur. Bu yazının amacı; DEHB’de uygulanan aile tedavilerinin etkilerini gözden geçirmektir.

Yöntem:

“ADHD” ve “family therapy, parenting training, positive parenting programme” anahtar kelimeleri kullanılarak pubmed taraması yapılmıştır. Ayrıca Mayıs 2016 tarihine kadar olan makale ve gözden geçirme yazılarının kaynak listeleri araştırılmıştır.

Sonuçlar:

DEHB tedavisinde kullanılan aile eğitim programları; DEHB nedeniyle bozulan aile işlevselliğini arttırdığı ve ebeveynlerin depresif ve anksiyete belirtilerini azalttığı gösterilmiştir. Aile tedavilerinin DEHB tanılı çocukların davranışsal sorunlarını ve DEHB belirtilerini azalttığı da saptanmıştır.

Tartışma:

DEHB’de uygulanan aile eğitim programlarının, DEHB tanılı çocukların tedavisinde yararlı olduğu söylenebilir.DEHB tanılı çocuklar için uygulanan aile eğitim programlarının çocuk ve ebeveynler üzerindeki etkinliğinin gösterilmesi için gelecekte daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Aile tedavisi, DEHB, çocuk, aile